Ty Uchaf

Porthmadog, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mwynhewch fynediad hawdd i fynyddoedd, cestyll, atyniadau diddiwedd a thraethau tywodlyd. Canolog i Borthmadog, Caernarfon, Eryri a Phenrhyn Llŷn

You can book this property from:

 • £581 per week
 • £83 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch fynediad hawdd i fynyddoedd , cestyll , atyniadau diddiwedd a thraethau tywodlyd. Canolog i Borthmadog , Caernarfon , Eryri a Phenrhyn Llyn , dyma fwthyn sy’n darparu lleoliad gwych ar gyfer darganfod Gogledd Cymru. Mae’r bwthyn hefyd yn cynnig llety clud sydd yn croesawu anifeiliaid anwes gyda’i holl nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys lle tân inglenook mawr. Credir mai dyma’r ty hynaf yn sir Gwynedd , ac mae’r neuadd-dy yn dyddio yn ôl i oddeutu 1543 ac fe’i hadeiladwyd ar safle a oedd o bosib yn dy baddon Rhufeinig.

Llawr Gwaelod

Mae yna le tân inglenook yn y lolfa, gyda thrawstiau coed a dresel Cymreig hen ffasiwn. Mae yna hefyd gloc taid , piano , teledu digidol mawr , DVD a lle eistedd cyfforddus o amgylch y lle tân croesawgar.

Mae’r gegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, microdon , oergell/rhewgell , popty trydan a digonedd o unedau cegin. Bwrdd bwyta derw i bedwar o westeion , rhaniad derw post a phanel a tho gyda thrawstiau derw.

Grisiau troellog cerrig gyda stepiau derw yn arwain i fyny o’r lolfa, gyda ffenestri agen sydd yn eich atgoffa o dwll saeth.

Llawr Cyntaf

Yn y brif ystafell wely mae yna wely maint king Ffrengig hen ffasiwn, trawstiau a phaneli yn y waliau.

Yn yr ail ystafell wely mae yna wlâu twin mahogani , cwpwrdd dillad mawr hen ffasiwn a chist ddroriau.

Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys bath Fictorianaidd gyda phapur wal Cath Kidston.

Gardd

Gardd amgaeedig hudolus gydag afon fechan yn rhedeg drwyddi, coed aeddfed a llyn unigryw i fywyd gwyllt. Gwnewch y mwyaf o’ch gwyliau hunan-ddarpar drwy orffwyso yn y lleoliad heddychlon hwn sydd hefyd yn hafan i fywyd gwyllt megis gweision y neidr , gloÿnnod byw, adar amrywiol a bwtsias y gog.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Darperir dillad gwely. Gellir darparu tywelion am £5 yr ymwelydd.

Darperir cadair uchel a chot teithio ar gais (dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).

Gwyliau hunan-ddarpar Gogledd Cymru i chi a hyd at ddau gi am ffi ychwannegol o £25 y ci - iw nodi wrth archebu

Wi-fi ar gael.

Llefydd parcio preifat ar gael.

Location