Jasmine Bach

Llanberis, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Special offerSave 10% off when you book for more than 7 days at Jasmine Bach

You can book this property from:

 • £560 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, trên stêm i Ryd Ddu, trac beicio, Trên Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.

Llawr Gwaelod

Mae’r Gegin, a’r Ystafell Fyw / Bwyta yn ardal gymdeithasol. Cynllun agored gyda nenfwd uchel a llawr teils. Cegin siâp L yn cynnwys oergell / rhewgell dal, popty a hob, microdon, golchwr llestri, tegell a thostiwr. Bwrdd bwyd ar un pen a’r lolfa ar y pen arall gyda seti lledr, teledu a sianeli am ddim, DVD a ffenestr fawr yn edrych dros yr iard, y caeau a Sir Fôn ar y gorwel.

Ystafell wely ddwbl mewn lleoliad heddychlon ar ben pellaf y bwthyn gyda ffenestr fawr sy’n gadael llawer o olau i mewn. Carped ar lawr a cherrig gwreiddiol y wal yn dangos, cwpwrdd dillad mawr gyda droriau, drych a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Ceir dwy ffenestr yn yr ystafell twin cyntaf – gyda silffoedd mawr, un tu ôl i bob gwely. Cwpwrdd dillad sengl hen ffasiwn gyda drych, gwaith cerrig gwreiddiol ar y waliau, carped a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Mae’r to ar osgo yn ychwanegu cymeriad a chynhesrwydd i’r ail ystafell twin. Ystafell heddychlon gyda charped, drych a chwpwrdd dillad yn y wal.

Noder fod un gris fechan yn arwain i'r ystafell ddwbl ac i un o'r ystafelloedd twin.

Bathrwm golau gyda ffenestr velux. Llawr teils, bath gyda chawod drydan drosto, sinc a thoiled.

Iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad, dadleithydd fel y gellir sychu golch, dillad gwlyb ac esgidiau yn hwylus dros nos.

Gardd

Iard breifat gyda waliau cerrig a phlanhigion dringo sy’n creu preifatrwydd. Golygfeydd dros gaeau agored draw i Sir Fôn (gall machlud haul fod yn wefreiddiol gyda’r nos). Un fainc ardd, bwrdd metal a dwy gadair fetel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caniateir anifeiliaid anwes – Dau gi ufudd, canolig eu maint, £20 yr un yn ychwanegol yn daladwy wrth archebu.    Ni chaniateir i gwn gael eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y ty oni bai eu bod mewn cawell.

Dillad gwely yn gynwysedig

Tyweli £2.50 y pen

Darperir cot a chadair uchel

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio am ddim

Dim ysmygu yn y bwthyn

Location