Jasmine Bach

Llanberis, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Special offerSave 10% off on any fortnight bookings at Jasmine Bach
 • Special offer15% off bookings of 2 people until the 16th of July 2021

You can book this property from:

 • £560 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Dim tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Saif bwthyn gwyliau Jasmine Bach mewn lleoliad gwych ger Llanberis a Chaernarfon, yng Ngogledd Cymru, 4 milltir yn unig o droed y Wyddfa. Ymhlith yr atyniadau lleol ceir Castell Caernarfon, trên stêm i Ryd Ddu, trac beicio, Trên Bach yr Wyddfa a llwybr cerdded i’r pegwn, Llyn Padarn, Mynydd Trydan a Rheilffordd Llyn Llanberis. Mae’r bwthyn hefyd o fewn 1 filltir i bentref Llanrug gyda nifer o siopau cornel, cigydd arbennig, swyddfa’r post a thafarn.

Llawr Gwaelod

Mae’r Gegin, a’r Ystafell Fyw / Bwyta yn ardal gymdeithasol. Cynllun agored gyda nenfwd uchel a llawr teils. Cegin siâp L yn cynnwys oergell / rhewgell dal, popty a hob, microdon, golchwr llestri, tegell a thostiwr. Bwrdd bwyd ar un pen a’r lolfa ar y pen arall gyda seti lledr, teledu a sianeli am ddim, DVD a ffenestr fawr yn edrych dros yr iard, y caeau a Sir Fôn ar y gorwel.

Ystafell wely ddwbl mewn lleoliad heddychlon ar ben pellaf y bwthyn gyda ffenestr fawr sy’n gadael llawer o olau i mewn. Carped ar lawr a cherrig gwreiddiol y wal yn dangos, cwpwrdd dillad mawr gyda droriau, drych a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Ceir dwy ffenestr yn yr ystafell twin cyntaf – gyda silffoedd mawr, un tu ôl i bob gwely. Cwpwrdd dillad sengl hen ffasiwn gyda drych, gwaith cerrig gwreiddiol ar y waliau, carped a byrddau ger y gwely gyda goleuadau cyffwrdd.

Mae’r to ar osgo yn ychwanegu cymeriad a chynhesrwydd i’r ail ystafell twin. Ystafell heddychlon gyda charped, drych a chwpwrdd dillad yn y wal.

Noder fod un gris fechan yn arwain i'r ystafell ddwbl ac i un o'r ystafelloedd twin.

Bathrwm golau gyda ffenestr velux. Llawr teils, bath gyda chawod drydan drosto, sinc a thoiled.

Iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad, dadleithydd fel y gellir sychu golch, dillad gwlyb ac esgidiau yn hwylus dros nos.

Gardd

Iard breifat gyda waliau cerrig a phlanhigion dringo sy’n creu preifatrwydd. Golygfeydd dros gaeau agored draw i Sir Fôn (gall machlud haul fod yn wefreiddiol gyda’r nos). Un fainc ardd, bwrdd metal a dwy gadair fetel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caniateir anifeiliaid anwes – Dau gi ufudd, canolig eu maint, £20 yr un yn ychwanegol yn daladwy wrth archebu.    Ni chaniateir i gwn gael eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y ty oni bai eu bod mewn cawell.

Dillad gwely yn gynwysedig

Tyweli £2.50 y pen

Darperir cot a chadair uchel

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Parcio am ddim

Dim ysmygu yn y bwthyn

Location

This self catering Llanberis holiday cottage is situated up a private drive and is surrounded by a belt of mature trees, making it a leafy, peaceful haven in the summer and a sheltered retreat in the winter. Beyond that there are open fields offering a range of local quiet circular walks linking footpaths and country lanes and further still there are views across the Menai Straits to Anglesey (Llanddwyn Island). Llanberis itself and the foot of Snowdon is just 4 miles away.

Jasmine Bach is 1 mile from the local village of Llanrug where there are several corner shops, an excellent butcher, a post office, pub, etc. You will have no shortage of things to do and places to visit as the area has plenty of visitor attractions, castles and museums, along with spectacular mountains, valleys and beaches to explore.

The town of Caernarfon has a superb setting, with the mountains of Snowdonia as a backdrop and wonderful views across the Menai Strait to Anglesey. Dominated by its majestic castle and ancient mediaeval walls, Caernarfon today is a busy market town with one of the highest percentages of Welsh speakers throughout Wales.

Take a tour around Inigo Jones Slate Works, travel to the highest peak in Wales on the Snowdon Mountain Railway and take advantage of the endless opportunities for walking, cycling, hiking, trekking and mountain walking in Eryri (Snowdonia). The Welsh Highand Railway, Electric Mountain in Llanberis, a round of golf on the shore of the Menai Straits and a visit to the beautiful Italianate village of Portmeirion are also guaranteed to inspire.

For younger visitors, Glasfryn Park offers indoor and outdoor activities including karting, bowling and quad biking. Hwylfan Fun Centre, North Wales' largest indoor fun centre is an ideal place for kids to let off steam, and Greenwood Forest Park is a nature-inspired theme park with a people-powered rollercoaster. Beacon Climbing Centre is only 2 miles away whilst the bridge to Anglesey leads to even more attractions including Pili Palas and Anglesey Sea Zoo.

Beaches

Dinas Dinlle offers a long sandy beach, the most northern of the Lleyn Peninsula beaches. 8 miles

View the Top 10 beaches on the Lleyn Peninsula.

Watersports

Plas Menai – National Watersports Centre offering day courses on a wide range of activities, on all levels. 5 miles

Walking

Lovely walk from the doorstep along countryside lanes.

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon (4 miles) to Porthmadog.

Snowdon – the highest mountain in Wales – Llanberis route (4.7 miles - 3 hours) is the nearest. 4 miles from cottage.

Moel Siabod (Snowdonia mountain walk) – Capel Curig. Rewarding route for experienced walkers. 16 miles from cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Helyg, Capel Curig. 18 miles

Golf

Caernarfon Golf Course – 18 hole golf course. 6 miles

Cycling

Lon Eifion Cycleway – Scenic 12.5 mile cycle path from Caernarfon (4 miles) to Bryncir.

Horse Riding

Snowdonia Riding Stables – Suitable for all ages and abilities. 2 miles