4 Heol y Dwr

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Bwthyn croesawgar wedi ei adnewyddu'n drawiadol ac wedi ei leoli i lawr stryd fach dawel yng nghanol tref farchnad Dolgellau.

You can book this property from:

 • £424 per week
 • £61 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn croesawgar wedi ei adnewyddu'n drawiadol ac wedi ei leoli i lawr stryd fach dawel yng nghanol tref farchnad Dolgellau. Yn llythrennol rownd y gornel o'r holl gyfleusterau, yn cynnwys caffis gwych, ystafelloedd te, bwytai a thafarndai, ac ystod o siopau annibynnol. Gellir llogi beiciau a chael mynediad i lwybrau megis Llwybr Mawddach a Chader Idris o stepen y drws. 

Mae atyniadau megis Canolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, Zip World a Bounce Below i gyd gerllaw, yn ogystal â thraeth Baner Lâs Abermaw, Trên Stêm Talyllyn, cestyll a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Cegin - ystafell olau a modern. Offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty, hob, oergell/rhewgell, peiriant golchi dillad, haearn a bwrdd smwddio gyda digon o le i storio. Mae'r llawr llechen yn rhoi teimlad o oerni yn yr haf, a theimlad cynnes a chlyd drwy fisoedd y gaeaf.

Lolfa - cysurus a chroesawgar ac yn lle delfrydol i ymlacio. Mae'r llawr llechen yn parhau o'r gegin i roi teimlad clyd a chynnes. Mae'r soffa fawr gysurus yn atyniadaol ar ôl diwrnod hir, anturus, neu ar y llaw arall yn rhoi rhywle deniadol os ydych yn penderfynu aros i mewn. Yn cynnwys teledu, chwaraewr DVDs a Freesat, stôf drydan a bwrdd bwyta.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell ramantus gyda gwely maint king, cypyrddau dillad a dau spa-traed ar gyfer traed blinedig!

Ystafell plentyn - gyda gwely maint plentyn mewn ystafell ddiogel gyda gât ddiogelwch ar y grisiau. Mynediad uniongyrchol i'r ystafell ymolchi yn ogystal ag ystafell wely 1. Uned newid ar gael yma hefyd.

Ystafell ymolchi - unedau modern yn cynnwys cawod ddwbwl, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Ail Lawr

Ystafell wely 2 - gwely sengl gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 3 - 1 gwely dydd sengl a gwely dydd arall all gael ei newid i wely dwbwl, cypyrddau dillad, teledu gyda Freesat a bocs o gemau bwrdd.

Ardal dawel ar ben y grisiau ar gyfer darllen, neu ymlacio mewn cadair gyfforddus.

Gardd

Iard fechan gaeedig yng nghefn y bwthyn gyda bwrdd a chadeiriau - delfrydol ar gyfer bwyta allan.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys Bara Brith cartref, te a choffi, siwgwr a llaeth
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Rheilen sychu tywelion i sychu dillad ar ô bod allan
 • 3 sychwr gwallt ar gael
 • 2 spa-traed ar gael yn yr ystafell wely
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. 
 • Wifi ar gael
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu; Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Lle parcio diogel i 1 car

Location