Gerddi'r Coed

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar hyfryd i 8 ger Dolgellau gyda’i ardd amgaeedig ei hun a golygfeydd gwych o Gadair Idris. 2 filltir o Dolgellau, 8 milltir o draeth Bermo.

You can book this property from:

 • £635 per week
 • £91 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan ddarpar hyfryd ger Dolgellau wedi ei osod mewn lleoliad dyrchafedig gyda’i ardd amgaeedig ei hun a golygfeydd gwych o Gadair Idris. Yn ganolog i fynyddoedd Eryri a thraethau hyfryd Gogledd Cymru, mae’r bwthyn hwn ddwy filltir i ffwrdd o Ddolgellau ac 8 milltir o draeth tywod y Bermo.

Llawr Gwaelod

Lolfa drawiadol, groesawgar gyda ffenestr fawr sy’n cynnig golygfeydd gwych o gadwyn mynyddoedd Cadair Idris. Tân trydan gyda fflam fyw, teledu a chwaraewr DVD.

Cegin/ystafell fyw helaeth gyda pheiriant golchi llestri, microdon, oergell a rhewgell. Bwrdd bwyta sy’n eistedd 8 o flaen y drysau patio mawr sydd yn arwain yn uniongyrchol i’r patio gyda’i ddodrefn pwrpasol y gellwch eu defnyddio i fwynhau’r golygfeydd gwych. Ceir hefyd peiriant golchi dillad yn y porch cefn drws nesaf.

Ystafell wely ddwbl 1 – ystafell wely gyda golygfa , hefyd yn wynebu Cadair Idris.

Ystafell wely ddwbl 2 – ystafell eang, hyfryd yn edrych dros yr eiddo preifat, amgaeedig.

Ystafell wely ddwbl 3 – ystafell wely glyd gyda chwpwrdd dillad, byrddau bob ochr i’r gwely, lampau a basn golchi dwylo.

Ystafell wely twin gyda’r un golygfeydd gwefreiddiol ag ystafell wely 1.

Ystafell ymolchi gyda bath, sinc a thoiled.

Ystafell gawod helaeth ar wahân, gyda sinc a thoiled.

Gardd

Mae’r patio amgaeedig a’r lawnt ar du blaen yr eiddo hunan-ddarpar hwn yn Nolgellau yn lleoliad perffaith i eistedd yn ôl a mwynhau golygfeydd hyfryd panoramig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwlâu, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.
 • Gwres olew canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Wifi ar gael.
 • Croesewir hyd at ddau anifail anwes.
 • Digonedd o le parcio preifat.

Location