Bwthyn Wnion

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Gwyliau 5 seren mewn Bwthyn Gwyliau yn Eryri, Bwthyn mawr i 4 mewn gyda golygfeydd godidog mewn ardal wledig

You can book this property from:

 • £505 per week
 • £72 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau arbennig mewn bwthyn yn Eryri - wyliau 5 seren. Mae’r llety hardd hwn yn cynnig lleoliad gwledig a thawel gyda golygfeydd arbennig, ynghyd â’r fantais o fod mewn man canolog rhwng trefi marchnad, Dolgellau (6 milltir) a’r Bala (13 milltir). Gallwch fynd am dro hamddenol o garreg eich drws i archwilio cefn gwlad, neu ymlaciwch mewn steil ar y dec preifat wrth edmygu’r Barcutiaid Coch uwchben, neu awyr llawn sêr yn y nosweithiau.

Os ydych yn hoff o antur, mae’r ganolfan beicio mynydd adnabyddus Coed y Brenin a chanolfan Go Ape o fewn tafliad carreg. Mae hefyd cyfleoedd o fynd am dro yn ddi-ben-draw, yn amrywio o lwybrau arfordirol hyd at fynyddoedd yr Eryri. Mae gwyliau bwthyn ym Mwthyn Wnion hefyd yn berffaith ar gyfer y rhai sy’n frwdfrydig am chwaraeon dwr, gan fod Bala yn un o brif ganolfannau chwaraeon dwr yng Nghymru.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal fyw a bwyta sydd ar gynllun agored yn eich croesawu’n syth wrth i chi fynd i mewn i’r bwthyn. Mae yno gadeiriau esmwyth lledr yn y lolfa gyda theledu sydd â phecyn sylfaenol Sky, chwaraewyr DVD a CD ac amryw o gemau / teganau at fryd y plant. Mae modd i 6 eistedd wrth y bwrdd bwyd gyda digon o le.

Mae mynedfa yn arwain at y gegin sydd wedi’i gosod gyda phopeth y bydd ei angen arnoch - phopty dwbl, hob, micro-don, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell.

Ystafell iwtiliti tu allan gyda pheiriant golchi dillad a basn. Man storio cloadwy sy’n ddelfrydol i gadw beiciau, offer cerdded/pysgota ac i sychu dillad gwlyb. Mae yno hefyd dap tu allan er mwyn golchi beiciau, esgidiau ac ati.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely dwbl gydag ystafell folchi en suite, bath cornel, basn a thoiled. Gwely dwbl deniadol gyda bwrdd gwisgo a chwpwrdd dillad dwbl. Drws yn arwain yn uniongyrchol at ddec preifat gyda golygfeydd hardd o'r cefn gwlad o amgylch.

Ystafell wely twin glyd gydag ystafell ymolchi en suite. Bwrdd wrth y gwely a chwpwrdd dillad dwbl.

Gardd

Ni fyddai gwyliau bwthyn Eryri yr un peth heb y golygfeydd godidog o’r mynyddoedd a chefn gwlad. Mae yma ddec preifat wedi’i godi ac arno fwrdd a chadeiriau gardd er mwyn i chi allu ymlacio ac edmygu'r tirwedd rhyfeddol drwy gydol y dydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Dillad gwely, tywelion llaw a baddon a sychwr gwallt yn gynwysedig
· Gwres a thrydan yn gynwysedig
· Cadair uchel a chot teithio ar gael os gofynnir amdanynt
· Monitor babi, mat newid a diheintydd stêm Avent ar gael
· Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes

 Croeso i 1 ci (2 gi bach) - am £25 y ci. Dim cathod. Dim anifeiialiad anwes yn y llofftydd.

· Darperir offer golchi, cwpl o dabledi peiriant golchi llestri, sebon a phapur toiled.
· Digonedd o fannau parcio

 

Location