Penclogwynau

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Preifat, heddychlon a chysurus - rhai o'r ansoddeiriau ddefnyddir i ddisgrifio'r bwthyn gwyliau hwn wrth droed Cader Idris ger Dolgellau

You can book this property from:

 • £574 per week
 • £82 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau hardd yn Eryri sydd yn breifat, heddychlon a chysurus, gyda golygfeydd anhygoel. Wedi ei leoli ar lethrau Cader Idris ac o fewn 1.5 milltir i dref farchnad Dolgellau. Mae Penclogwynau gyda gwres o dan y llawr, stôf losgi coed, baddon siâp slipar a llawer o nodweddion gwreiddiol yn dyddio nol i’r 18fed ganrif.

Llawr Gwaelod

Cegin agored gydag ardal eistedd a bwyta - trawstiau hardd a gwres o dan y llawr.

Mae’r ardal eistedd gyda dwy soffa gysurus o gwmpas lle tân agored, gyda stôf goed a theledu ‘Smart’.

Cegin gyda’r offer angenrheidiol yn cynnwys sinc Belfast ddwbl o dan y ffenestr gyda golygfeydd allan dros yr ardd. Hob nwy gyda ffan echdynnu, popty trydan, peiriant golchi llestri, meicrodon ac oergell. Storfa helaeth.

Mae’r ardal fwyta yn cynnwys bwrdd mawr a chadeiriau, wedi eu lleoli o flaen drysau Ffrengig sydd yn arwain allan i ardal patio gyda golygfeydd eang. Goleuadau yn y nenfwd, cadair gyfforddus, golau darllen a dewis o lyfrau.

Ystafell Iwtiliti gyda peiriant golchi a rhewgell, pegiau hongian dillad a mainc eistedd - fe leolir y peiriant sychu dillad yn y garej drws nesaf. Drws stabl yn arwain allan i’r ardd gefn.

Ystafell gawod fawr gyda gwres o dan y llawr â chawod foethus, toiled, basn a rheilen tywelion.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - prif ystafell wely gyda gwres canolog a thrawstiau gwreiddiol. Gwely maint ‘king’ gyda cwpwrdd dillad hynafol a rheilen hongian dillad. Ystafell ymolchi ynghlwm gyda cawod, toiled, basn a rheilen tywelion. Golygfeydd godidog dros gaeau, coetir a mynyddoedd Eryri i’r gogledd.

Ystafell Wely 2 - ystafell wely gyda gwres canolog a thrawstiau gwreiddiol. Gwely maint ‘king’ y gellir ei droi i ddau wely sengl os dymunir. Droriau dillad a rheilen hongian dillad. Golygfeydd godidog dros gaeau, coetir a mynyddoedd Eryri i’r gogledd.

Ystafell Ymolchi - trawstiau a ffenestr yn y nenfwd, baddon slipar mawr, toiled, basn a rheilen tywelion.

Gardd

Lawnt eang ar sawl lefel gyda coed a nant fach ar y terfyn. Ardal wastad i eistedd gyda graean dan draed a golygfeydd 360° o’r caeau, coetiroedd a mynyddoedd. Bwrdd picnic crwn yn eistedd 8, bwrdd arall arwahan gyda 2 gadair a Barbaciw siarcol.

Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Eryri yn cynnig y man perffaith ar gyfer ymlacio. Ar nosweithiau di-gwmwl fe gewch olwg ar y planedau a chysawd yr haul ynghyd ag ambell i seren wîb, a hyn i gerddoriaeth cefndirol y nant fyrlymus.

Mae’r garej yn cynnig storfa ddiogel ar gyfer beiciau ayyb, ac yn cynnwys peiriant sychu dillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Coed sych yn gynwysedig ar gyfer y stôf goed
 • Dillad gwely a thywelion ar gael
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi
 • Cot, cadair uchel a gât ar gyfer y grisiau ar gael os dymunir - dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • *Sylwer fod y grisiau yn serth a chul, ac felly ddim yn addas ar gyfer gwesteion gyda symudedd cyfyngedig
 • Dim ysmygu oddi mewn y bwthyn
 • Croeso i hyd at 2 gi ar y llawr gwaelod yn unig - bydd tâl ychwanegol o £15 am bob ci. Byddwch yn ymwybodol fod y bwthyn wedi ei amgylchynu gan dir pori defaid
 • Digon o le parcio ceir oddi ar y ffordd yn agos at y bwthyn
 • Hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri ar gael
 • Plȋs nodwch wrth archebu sut hoffech chi'r gwely gael ei drefnu yn ystafell 2.

Location