Penclogwynau

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Preifat, heddychlon a chysurus - rhai o'r ansoddeiriau ddefnyddir i ddisgrifio'r bwthyn gwyliau hwn wrth droed Cader Idris ger Dolgellau

You can book this property from:

 • £574 per week
 • £82 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau hardd yn Eryri sydd yn breifat, heddychlon a chysurus, gyda golygfeydd anhygoel. Wedi ei leoli ar lethrau Cader Idris ac o fewn 1.5 milltir i dref farchnad Dolgellau. Mae Penclogwynau gyda gwres o dan y llawr, stôf losgi coed, baddon siâp slipar a llawer o nodweddion gwreiddiol yn dyddio nol i’r 18fed ganrif.

Llawr Gwaelod

Cegin agored gydag ardal eistedd a bwyta - trawstiau hardd a gwres o dan y llawr.

Mae’r ardal eistedd gyda dwy soffa gysurus o gwmpas lle tân agored, gyda stôf goed a theledu ‘Smart’.

Cegin gyda’r offer angenrheidiol yn cynnwys sinc Belfast ddwbl o dan y ffenestr gyda golygfeydd allan dros yr ardd. Hob nwy gyda ffan echdynnu, popty trydan, peiriant golchi llestri, meicrodon ac oergell. Storfa helaeth.

Mae’r ardal fwyta yn cynnwys bwrdd mawr a chadeiriau, wedi eu lleoli o flaen drysau Ffrengig sydd yn arwain allan i ardal patio gyda golygfeydd eang. Goleuadau yn y nenfwd, cadair gyfforddus, golau darllen a dewis o lyfrau.

Ystafell Iwtiliti gyda peiriant golchi a rhewgell, pegiau hongian dillad a mainc eistedd - fe leolir y peiriant sychu dillad yn y garej drws nesaf. Drws stabl yn arwain allan i’r ardd gefn.

Ystafell gawod fawr gyda gwres o dan y llawr â chawod foethus, toiled, basn a rheilen tywelion.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 - prif ystafell wely gyda gwres canolog a thrawstiau gwreiddiol. Gwely maint ‘king’ gyda cwpwrdd dillad hynafol a rheilen hongian dillad. Ystafell ymolchi ynghlwm gyda cawod, toiled, basn a rheilen tywelion. Golygfeydd godidog dros gaeau, coetir a mynyddoedd Eryri i’r gogledd.

Ystafell Wely 2 - ystafell wely gyda gwres canolog a thrawstiau gwreiddiol. Gwely maint ‘king’ y gellir ei droi i ddau wely sengl os dymunir. Droriau dillad a rheilen hongian dillad. Golygfeydd godidog dros gaeau, coetir a mynyddoedd Eryri i’r gogledd.

Ystafell Ymolchi - trawstiau a ffenestr yn y nenfwd, baddon slipar mawr, toiled, basn a rheilen tywelion.

Gardd

Lawnt eang ar sawl lefel gyda coed a nant fach ar y terfyn. Ardal wastad i eistedd gyda graean dan draed a golygfeydd 360° o’r caeau, coetiroedd a mynyddoedd. Bwrdd picnic crwn yn eistedd 8, bwrdd arall arwahan gyda 2 gadair a Barbaciw siarcol.

Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Eryri yn cynnig y man perffaith ar gyfer ymlacio. Ar nosweithiau di-gwmwl fe gewch olwg ar y planedau a chysawd yr haul ynghyd ag ambell i seren wîb, a hyn i gerddoriaeth cefndirol y nant fyrlymus.

Mae’r garej yn cynnig storfa ddiogel ar gyfer beiciau ayyb, ac yn cynnwys peiriant sychu dillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Coed sych yn gynwysedig ar gyfer y stôf goed
 • Dillad gwely a thywelion ar gael
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi
 • Cot, cadair uchel a gât ar gyfer y grisiau ar gael os dymunir - dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • *Sylwer fod y grisiau yn serth a chul, ac felly ddim yn addas ar gyfer gwesteion gyda symudedd cyfyngedig
 • Dim ysmygu oddi mewn y bwthyn
 • Croeso i hyd at 2 gi ar y llawr gwaelod yn unig - bydd tâl ychwanegol o £15 am bob ci. Byddwch yn ymwybodol fod y bwthyn wedi ei amgylchynu gan dir pori defaid
 • Digon o le parcio ceir oddi ar y ffordd yn agos at y bwthyn
 • Hylif golchi llestri a thabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri ar gael
 • Plȋs nodwch wrth archebu sut hoffech chi'r gwely gael ei drefnu yn ystafell 2.

Location

This detached Snowdonia holiday cottage is located 1.5 mile south-west of Dolgellau market town, on the lower slopes of mount Cadair Idris. It sits in its own grounds on a rocky knoll with stunning and extensive 360º views. Enclosed by substantial dry stone walling, the surrounding farmland is mainly well kept sheep pasture. It is possible to walk to Dolgellau along a scenic country lane and this pretty town also happens to be home to more than 200 listed buildings - more than any other town in Wales.

There is no shortage of highly recommended restaurants in Dolgellau and the surrounding area either. Amongst the favourites are Y Meirionydd, Gwin Dylanwad Wine, Tafarn y Gader Tapas and The Royal Ship Hotel, all in Dolgellau itself (1.5 miles). Just outside the town you also have Bwyty Mawddach Restaurant (2.5 miles). The nearest pub (Gwernan Lake) is even closer, just 1 mile from the cottage, whilst The Royal Ship and The Unicorn are also recommended in Dolgellau. There are some amazing cafes such as T.H. Roberts and amongst the other amenities there are 3 supermarkets, a local butchers, grocer, bakeries, chemists and 3 banks.

The Dolgellau area of southern Snowdonia offers an extensive range of footpaths and signposted walks to suit all abilities. In addition to the obvious challenge of Cadair Idris, Dolgellau is also the starting point of the Mawddach Trail (walking and cycle route to the beautiful Mawddach Estuary and Barmouth on the coast). Coed y Brenin's world renowned Mountain Biking Centre is also within 10 miles and there are 2 glorious sandy beaches at Fairbourne (10 miles) and Barmouth (12 miles).

Some of the other popular attractions in the area includes Bounce Below (the largest underground trampoline in Europe) and the Zip Wire ride in Blaenau Ffestiniog. You also have the National White Water Rafting Centre near Bala. For something a little more relaxing, you have options such as Harlech Castle’s World Heritage site, the Centre for Alternative Technology, Corris Craft Centre and King Arthur's Labyrinth. Most of Wales’ narrow gauge railways are also located in this area, including Talyllyn narrow gauge railway and the Blaenau Ffestiniog to Porthmadog line. If that's not enough, you also have RSPB Reserves and two Osprey Nest viewing hides nearby.

Walking
 • Cadair Idris – 3 main routes starting from Dolgellau (from the doorstep), Minffordd (4.5 miles) and Abergynolwyn (13 miles).
 • Mawddach Trail – Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 1.5 mile
 • Precipice Walk – Llanfachreth - suitable for all ages. 3.5 miles from your Snowdonia holiday cottage
 • New Precipice Walk – Llanelltyd - suitable for all ages. 3.5 miles
 • Torrent Walk – Brithdir - moderate leisure walk approx 2½ miles along the river. 5 miles
 • Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 12 miles
Cycling
 • The Mawddach Trail – As above, 1.5 mile
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 10 miles
Golf
 • Dolgellau Golf Club – 9 hole golf course. 2 miles
Fishing
 • From river fishing to Llyn Cynwch lake fishing, there are a range of opportunities to go fishing in the Dolgellau area – suitable options for all ages.
Horse riding
 • Bwlchgwyn Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 8 miles
Beaches
 • Fairbourne Beach – sandy beach. 10 miles
 • Barmouth Beach – long, sandy beach with Blue Flag award. 12 miles
Water sports
 • Bala Lake – sailing, canoeing, kayaking, windsurfing, raft building etc. 18 miles
 • National White Water Centre, Canolfan Tryweryn – White Water Rafting, Kayaking & Canoeing. 22 miles