Ty Mawddwy

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru gyda hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi. Y llecyn perffaith ar gyfer gwyliau cefn gwlad traddodiadol yng Nghymru.

You can book this property from:

 • £495 per week
 • £71 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hunan-ddarpar moethus hwn yn Eryri yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer gwyliau cefn gwlad traddodiadol yng Ngogledd Cymru. Mae Ty Mawddwy yn adeilad rhestredig Gradd II, ac yn fwthyn gwyngalchog a hudolus, ble gellir mwynhau golygfeydd trawiadol o’r patio. Wedi ei amgylchynu gan dirlun heddychlon, mynyddig De Eryri ac mae’n cynnwys hawliau i bysgota ar yr Afon Dyfi.

Llawr Gwaelod

Mae Ty Mawddwy yn cyfuno swyn nodweddion traddodiadol fel trawstiau gwledig traddodiadol a stôf losgi coed, gyda’ch holl hanfodion modern.

Cegin dderw gyflawn wedi ei gwneud â llaw gan gynnwys peiriant golchi llestri, microdon, oergell, rhewgell, hob a phopty â ffan. Mae hefyd yn cynnwys ardal i fwyta a drysau gwydr yn arwain i’r patio a’r ardd gyda golygfeydd gwych o’r mynyddoedd.

Mae’r llawr gwaelod agored yn cynnwys ystafell fyw gysurus iawn gyda soffas a chadeiriau cyfforddus, teledu sky, doc i-pod ac amrywiaeth o gemau bwrdd. Hefyd ar y llawr gwaelod mae dwy ystafell wely unigryw - un twin ac un dwbl, yn ogystal ag ystafell ymolchi fawr deuluol gyda chawod bwerus dros y bath.

Ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a pheiriant sychu dillad, sinc a boeler. Digonedd o le i adael eich dillad awyr agored, esgidiau ayyb.

Dwy ystafell wely – 1 twin ac 1 dwbl yn ogystal ag ystafell ymolchi fawr.

Llawr Cyntaf

Fyny’r grisiau mae ystafell ddwbl moethus arall gyda chyfleusterau en-suite a golygfeydd hyfryd o’r mynyddoedd.

Mae hefyd ardal eistedd arall gyda theledu sky a DVD – delfrydol ar gyfer ychydig o breifatrwydd a difyrrwch.

Gardd

O ardd dawel, gysgodol eich bwthyn gwyliau moethus, mae cefn gwlad Eryri yn darparu cefndir gwerth chweil i bryd bwyd yn yr awyr agored neu brynhawn ymlaciol yn darllen. Dodrefn gardd a barbeciw yn cael eu darparu.

Man diogel ar gyfer storio beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Blodau ffres (yn y tymor iawn) ar gyfer eich cyrhaeddiad.

Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn cael eu darparu. Leiniau cotwm gwyn Eifftaidd a blancedi Cymreig.

Trydan, gwres canolog llawn yn ogystal â llwyth cychwynnol o goed tân yn gynwysedig.

Wi-fi yn gynwysedig.

Ffôn dalu yn y bwthyn.

Darperir gemau bwrdd diweddar.

Tri chwarter milltir o hawliau pysgota ar yr Afon Dyfi hefyd yn gynwysedig.

Digonedd o le parcio.

Gellir darparu cot a chadair uchel ar eich cais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Ymddiheuriadau ond ni ellir derbyn anifeiliaid anwes.

Caiff y canlynol hefyd eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad... Cegin: hylif golchi llestri/tabledi hylif golchi. Ystafell ymolchi: sebon a phapur toiled. Nwyddau glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, dwsteri, sugnwr llwch ayyb.

Mae gwyliau byr hefyd ar gael ar adegau penodol o’r flwyddyn yn y bwthyn gwyliau moethus hwn yn Eryri. Mwy o fanylion o dan ‘Prisiau.’

Location