Cae Bach

Conwy, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn nyffryn hardd yr afon Conwy, dyma leoliad gwych ar gyfer mwynhau Eryri ar ei orau.

You can book this property from:

 • £440 per week
 • £63 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar fferm weithiol yn nyffryn hardd yr afon Conwy, dyma leoliad gwych ar gyfer mwynhau Eryri ar ei orau. Gellir dilyn llwybr beicio i Conwy (4.5 milltir) neu fwynhau nifer o atyniadau megis Surf Snowdonia (4 milltir), Llandudno, Betws y Coed, Zip World a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Os hoffech wahodd teulu a ffrindiau mae yma hefyd fwthyn 5 seren arall i 4 drws nesa gyda'i ardd breifat ei hun.  

Llawr Gwaelod

Lolfa - eisteddwch yn nôl ac ymlacio ar y soffa i 2 o flaen y stôf goed gan wneud y mwyaf o'r pecyn Netflix ar y teledu Smart. 

Cegin dderw ddeniadol gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty trydan gyda hob serameg, a pheiriant golchi dillad. Oergell/rhewgell, meicrodon a bwrdd bwyta. 

Llawr Cyntaf 

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl, dodrefn derw a theledu Smart ar y wal.  

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gardd breifat gyda lawnt a phatio. Mwynhewch olygfeydd o'r mynyddoedd tra'n mwynhau pryd o fwyd y tu allan. Barbaciw ar gael ar gais.   

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth, siwgwr a Bara Brith

· Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

· Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig

· Coed ar gael ar gyfer y stôf

· Sychwr gwallt ar gael

· Wi-fi ar gael

· Peiriant sychu dillad ar gael mewn adeilad arwahan ar y safle – yn cael ei rannu gyda’r bwthyn drws nesaf a’r gwersyll

· Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn

· Cot trafeilio, cadair uchel a gât i’r grisiau ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i’r cot

· Mae’r eitemau canlynol yn cael eu darparu ar eich cyfer:

· Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i’r peiriant, clytiau, powdwr golchi dillad, ffoil a ffilm glynu

· Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled

· Cynnyrch glanhau cyffredinol

· Parcio ar gyfer 2 gerbyd

· Yn ystod misoedd Mawrth i Hydref mae yna siop onestrwydd fach yn darparu llaeth, iogwrt, tiniau bwyd, brwshus dannedd ayb ym mloc adnoddau y gwersyll ac sydd ar agor 24 awr

Location