Cwrt y Llyn

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Bwthyn trawiadol yng ngwir ystyr y gair rhwng mynyddoedd Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. 

You can book this property from:

 • £543 per week
 • £78 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn trawiadol yng ngwir ystyr y gair. Cegin a bwrdd wedi eu gwneud â llaw, stôf goed, mewn lleoliad anhygoel rhwng mynyddoedd Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. Golygfeydd o'r môr o'r ardd ac ar ddiwrnod clir gellir gweld y trên yn mynd i fyny'r Wyddfa. Yn ganolog i nifer o draethau euraidd a chestyll yn ogystal â rhai o'r atyniadau gorau yng Nghymru, yn cynnwys Parc Gelli Gyffwrdd, Zipworld a Portmeirion. Yn agos i Lanllyfni, mae hefyd yn ganolog i dref boblogaidd Caernarfon (8 milltir), Criccieth (10 milltir), Porthmadog (12.5 milltir) a Pwllheli (16 milltir). Dyma'r lle i fwynhau Gogledd Cymru mewn steil.

Wedi ei leoli ar fferm weithiol, arferai'r bwthyn 5 seren hwn fod yn hen ysgubor ble arferai 5 cenhedlaeth o'r un teulu ordro'r buchod. Fel rhan o'r Croeso Cynnes Cymreig y gellir ei ddisgwyl yma, mae'r teulu hefyd yn rhedeg busnes gwneud bara llwyddiannus ar y fferm, yn cyflenwi cacennau megis Bara Brith a danteithion eraill i dros 100 o siopau ar draws Gogledd Orllewin Cymru. Fe gewch sampl o'r rhein yn eich pecyn croeso, gyda'r opsiwn o brynu mwy yn syth o'r popty! Mae yna winllan a bragdy ar stepen y drws a bydd potel o gwrw/seidr yn y pecyn croeso, yn ogystal â phecyn creision Jones Crisps, sydd wedi eu gwneud 100% â tatws wedi eu tyfu yng Nghymru.  

Llawr Gwaelod

Cegin ac ardal fyw agored. 

Cegin wedi eu gwneud â llaw gyda silffoedd agored ac offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty a hob trydan, sinc Belfast ac oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta gyda golygfeydd o Eryri.

Mae'r ardal fyw gyda 2 soffa ledr, teledu Smart a stôf goed. Drysau Ffrengig yn arwain allan i'r dec a gardd gaeedig gyda golygfeydd.

Ystafell ymolchi fawr a moethus gyda baddon dwfn, cawod arwahan a basn dwbwl.

Ystafell iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad, meicrodon a sinc.

Cyntedd helaeth gyda grisiau derw.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king ac ensuite yn cynnwys cawod a thoiled.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl gyda blancedi Cymreig ar y gwely.

Gardd

Gardd gaeedig yn arwain o'r ystafell fyw. Dec yn ymestyn allan i'r lawnt gyda bwrdd picnic, barbaciw a lle i eistedd. Lleoliiad perffaith i ymlacio a mwynhau'r golygfeydd tuag at y Wyddfa. 

O'r iard gellir gweld i lawr i Dinas Dinlle ar yr arfordir ac ar ddiwrnod braf gellir gweld Caergybi a drosodd i Iwerddon. Edrychwch allan am y llongau yn croesi rhwng Caergybi ac Iwerddon!

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi (Poblado), siwgwr a llaeth. Cynnyrch lleol e.e. cwrw/seidr, jin/gwîn, siocledi, creision, Bara Brith a chacennau cri
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Basgedaid gyntaf o goed ar gyfer y stôf. Gellir prynu mwy am £5 y fasged
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot
 • Croesewir dau gi am gôst o £30 yr un - dewch â gwely eich hun i'r ci. Ni chaniateir i gwn fynd i'r llawr cyntaf, ar y soffas na'r gwelyau
 • Wifi ar gael
 • Dim ysmygu  tu mewn y bwthyn
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau, ffoil a ffilm glynu; Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled; Cynnyrch glanhau cyffredinol
 • Digon o le parcio

Location

Surrounded by tranquility and far-reaching views towards the Snowdonia mountains and North Wales coast, this spectacular cottage offers you the best of North Wales. A great range of amenities can also be found within 2 miles of your doorstep, including:

Co-op Store, well stocked with Welsh produce, fresh bread and a good selection of wines, beer and ciders. Open 6am – 11pm daily

Deli’r Banc Delicatessen and Y Banc with a small soft play area for toddlers and a shop selling local goods – from roasted coffee to Welsh Gin including arts and crafts. Yr Orsaf Cafe (Translated to The Station) is a fantastic, community led café with a great menu. Take Aways including a Chinese, Indian and Fish and Chips shop.

Also nearby is Pant Du vineyard and orchard. The fantastic location overlooks the valley where you can enjoy a lovely cappuccino or a cold crisp cider (from the apples grown in their orchard). Nice menu with plenty of choices for all tastes. Have a walk around the orchard or treat yourself to a tour and some wine tasting. A must visit.

Other local attractions include:

Lon Eifion Cycle Route: This scenic route from Caernarfon to Bryncir runs alongside the Welsh Highland Railway and offers wonderful views of Caernarfon Bay and Snowdonia. Traffic free, it is ideal for families. You can join the route less than 1.5 miles from the cottage.

Fron Goch Garden Centre: on the outskirts of Caernarfon and provides an unique mixture of plants, gardening accessories, home décor, stylish outdoor furniture, gifts, local foods and an award winning restaurant.

Parc Glynllifon Country Park - Kids, Adults and Dogs will enjoy a fun day out at the historic grounds and country park.

Ffestiniog & Welsh Highland Railway - Your day will be filled with outstanding scenery, comfortable carriages and historic steam engines. Dogs are welcome on the trains but in the 3rd class portions of the trains.

Greenwood (Fantastic for Families – Children up to 16 years old). Voted one of the 7 top green attractions in the world. Family Attraction of the Year Award with the North Wales Chronicle, 7 years running

Zipworld - Three locations packed with thrilling adventures... Zip World Forest – in a stunning woodland setting, close to Betws y Coed, Slate Caverns - Bounce Below, Zip World Penrhyn Quarry – home to the fastest zip line in the world – Velocity 2.

Portmeirion – Enjoy a little corner of Italy in Wales. Built over decades from the 1920s, Sir Clough Wiliams-Ellis designed this utterly unique village in the style of an Italian village. The village is located 2 miles south of Porthmadog.

Beaches - Our location will allow you to squeeze several trips to the seaside. No beach is the same and all have something unique to offer. Here are 3 of the nearest picks...

 1. Dinas Dinlle – good playground for the younger children / walk up the mount / several cafes / Airport / Air Ambulance. Free Parking (10 minutes away)
 2. Criccieth – Visit the historical town of Criccieth and follow in the footsteps of the former prime minister Lloyd George. Enjoy the quaint antique shops, unique and independent shops and various cafes. The beach is fantastic, and you can walk across its shoreline. Enjoy a leisurely meal at Dylan’s Restaurant or sip a cocktail outside. Various parking (20 minutes away)
 3. Porthdinllaen – follow the Pwllheli Road and turn towards Nefyn. Walk the circular route and treat yourself to a well-deserved pint on the beach. The Ty Coch has been described as one of the best beach bars in the world! Parking either at the Golf Club or National Trust Car Park (charges) (25 minutes away)