Beudy Menai

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd ei angen arnoch ychydig funudau o drothwy'r drws, dyma'r lle i chi.

You can book this property from:

 • £506 per week
 • £72 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd ei angen arnoch ychydig funudau o drothwy'r drws, dyma’r lle i chi. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar ysblennydd hwn yng Ngogledd Cymru wedi cadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys ffenestri o’r llawr hyd at y to a phatio er mwyn gwneud y mwyaf o’r amgylchiadau hardd. Mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd lai na milltir i ffwrdd o’r bwthyn, tra bod y ganolfan chwarae Hwylfan, y Ganolfan Chwaraeon Dwr Genedlaethol, Yr Wyddfa (mynydd uchaf Cymru), a gwifren zip hiraf Ewrop a llawer mwy i gyd o fewn 7 milltir.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal gegin / byw / bwyta sydd ar gynllun agored yn cynnwys y trawstiau gwreiddiol, ffenestri crwm o’r llawr i’r to a drws patio sy’n arwain at y patio a’r ardd. Mae’r atmosffer ysgafn yma yn cael ei fwyhau gan do uchel a ffenestri to tra bod waliau carreg a bric yn gorffen yr edrychiad.

Mae’r gegin fodern yn cynnig amrywiaeth o declynnau, gan gynnwys popty a hob trydanol, peiriant golchi llestri, oergell gyda bocs rhew a microdon.

Yn yr ardal fyw mae yna deledu/chwaraewr DVD 32” wedi ei godi ar y wal a dodrefn lledr. Bwrdd bwyd gyda chadeiriau hynafol a golygfeydd prydferth o’r ardd a’r caeau tu hwnt.

Ystafell Wely 1 - Ystafell ddwbl ysgafn gyda chwpwrdd dillad, cist ddroriau a byrddau wrth y gwely. Ffenestr fawr, wreiddiol gyda golygfeydd gwych o’r ardal.

Ystafell Wely 2 – Ystafell twin gyda wal gerrig, trawstiau a ffenestr fawr sy’n dangos yr un olygfa hardd ag ystafell 1.

Yn yr Ystafell Ymolchi mae bath gyda chawod drosto, rheilen cynhesu tywelion a phlwg eillio. Mae yno hefyd drawstiau, ffenestri to a goleuo sbot.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardal batio fawr gyda dodrefn patio modern, mannau tân a waliau cerrig traddodiadol. Yn debyg i’r ardal fyw cynllun agored, mae’r golygfeydd sydd i’w cael o’r patio yn syfrdanol ac mae’n fan hyfryd er mwyn gwylio adar a bywyd gwyllt.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Beudy Menai yn un o ddau fwthyn pâr a all hefyd gael eu cysylltu i wneud un bwthyn mawr i hyd at 8 o westai. Enw’r bwthyn drws nesaf yw Ty Menai sydd hefyd â lle i 4 mewn dwy ystafell wely.

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael - band llydan fibre BT.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio tu allan i’r bwthyn.

Peiriant golchi llestri a lle i rewi bwyd ar gael yn nhy’r perchennog sydd ar y safle ar gais

Location

This charming, semi detached self catering North Wales cottage is part of a 50 acre estate and is surrounded by wonderful, totally unspoilt views of woodland, farmland, mountains and wildlife. The North Wales Coast (2 miles), Isle of Anglesey (4.5 miles) and Snowdonia National Park (7 miles) all have plenty to offer, whilst you can start walking or cycling literally from the doorstep.

A 1.6 mile rural walk from this self catering North Wales cottage will take you to the local pub in Llanddeiniolen and you will also find a village shop in Bethel, 2 miles away. In just 3 miles you can be relaxing on the waterfront in Y Felinheli whilst the castle town of Caernarfon and the city of Bangor are both 5 miles away. There is also a Tesco Extra 4 miles away. Some of the best places to eat locally include Gardd Fon (Y Felinheli - 2 miles), Gors Bach (Llanddeiniolen - 1.6 miles) and Ty’n Rhos (Seion - 2 miles / 1 mile along a public footpath).

A holiday at this self catering North Wales cottage has something for everyone. These include Greenwood Forest Park (a nature-inspired theme park) less than a mile away, the National Water Sports Centre for Wales at Plas Menai (3 miles), various walks and cycling routes (listed below) and Snowdon Mountain Railway that will take you to the peak of the highest mountain (and the highest cafe) in Wales. Hwylfan Fun Centre, (North Wales' largest indoor fun centre – 5.4 miles) is ideal for children and over the bridge in Anglesey you have even more attractions including Pili Palas, Anglesey Sea Zoo and the beautiful castle town of Beaumaris.

Other highly recommended days out include The Welsh Highand Railway, Electric Mountain in Llanberis, a round of golf on the shore of the Menai Straits, a visit to the beautiful Italianate village of Portmeirion and to Bodnant Gardens. And if you’re brave enough, why not finish your holiday in style by riding the longest zip wire in Europe at Bethesda.

Walking

The track to your self catering North Wales cottage offers a beautiful walk and leads to the country pub in Llanddeiniolen and on to various scenic country lanes. 0 miles

Wales Coast Path – Nearest joining point is Y Felinheli and you can go north east towards Anglesey and Bangor or south west towards Caernarfon and the Llyn Peninsula. 2 miles from the cottage.

Snowdon – the highest mountain in Wales – Llanberis route (4.7 miles - 3 hours) is the nearest. 7 miles from the cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Gerlan, above Bethesda. 8 miles

Cycling

The track to the cottage is also great for cycling and from the end of the track you can continue along quiet and scenic country lanes in all directions. 0 miles

Lon Las Cymru - This route runs for over 250 miles along the whole length of Wales. The nearest section can be joined at Y Felinheli and an off road path runs all the way to Cricieth. 2 miles from the cottage

Lon Eifion Cycleway – Scenic 12.5 mile cycle path from Caernarfon to Bryncir. 3.5 miles from cottage.

Watersports

Plas Menai – National Watersports Centre offering day courses on a wide range of activities, on all levels. 3 miles

Golf

Caernarfon Golf Course – 18 hole golf course. 3.5 miles.

Henllys Golf Club – Beaumaris. 18 hole golf course. 9 miles.

Horse Riding

Snowdonia Riding Stables, Waunfawr, between Snowdon and the sea. Suitable for all ages and abilities. 7 miles

Beaches

Dinas Dinlle offers a long sandy beach, the most northern of the Lleyn Peninsula beaches. 8 miles

Llanddona Beach – A long, sandy, Blue Flag beach, very popular with families, canoeists, fishermen and sailors. 11 miles

Fishing

River fishing – Ogwen Valley – 8 miles

Sea fishing around the beautiful Isle of Anglesey. From the beautiful Victorian pier in Beaumaris. 9 miles