Beudy Menai

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd ei angen arnoch ychydig funudau o drothwy'r drws, dyma'r lle i chi.

You can book this property from:

 • £591 per week
 • £84 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os ydych yn chwilio am leoliad gwledig a heddychlon, gyda phopeth sydd ei angen arnoch ychydig funudau o drothwy'r drws, dyma’r lle i chi. Mae’r bwthyn hunan-ddarpar ysblennydd hwn yng Ngogledd Cymru wedi cadw llawer o’i nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys ffenestri o’r llawr hyd at y to a phatio er mwyn gwneud y mwyaf o’r amgylchiadau hardd. Mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd lai na milltir i ffwrdd o’r bwthyn, tra bod y ganolfan chwarae Hwylfan, y Ganolfan Chwaraeon Dwr Genedlaethol, Yr Wyddfa (mynydd uchaf Cymru), a gwifren zip hiraf Ewrop a llawer mwy i gyd o fewn 7 milltir.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal gegin / byw / bwyta sydd ar gynllun agored yn cynnwys y trawstiau gwreiddiol, ffenestri crwm o’r llawr i’r to a drws patio sy’n arwain at y patio a’r ardd. Mae’r atmosffer ysgafn yma yn cael ei fwyhau gan do uchel a ffenestri to tra bod waliau carreg a bric yn gorffen yr edrychiad.

Mae’r gegin fodern yn cynnig amrywiaeth o declynnau, gan gynnwys popty a hob trydanol, peiriant golchi llestri, oergell gyda bocs rhew a microdon.

Yn yr ardal fyw mae yna deledu/chwaraewr DVD 32” wedi ei godi ar y wal a dodrefn lledr. Bwrdd bwyd gyda chadeiriau hynafol a golygfeydd prydferth o’r ardd a’r caeau tu hwnt.

Ystafell Wely 1 - Ystafell ddwbl ysgafn gyda chwpwrdd dillad, cist ddroriau a byrddau wrth y gwely. Ffenestr fawr, wreiddiol gyda golygfeydd gwych o’r ardal.

Ystafell Wely 2 – Ystafell twin gyda wal gerrig, trawstiau a ffenestr fawr sy’n dangos yr un olygfa hardd ag ystafell 1.

Yn yr Ystafell Ymolchi mae bath gyda chawod drosto, rheilen cynhesu tywelion a phlwg eillio. Mae yno hefyd drawstiau, ffenestri to a goleuo sbot.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardal batio fawr gyda dodrefn patio modern, mannau tân a waliau cerrig traddodiadol. Yn debyg i’r ardal fyw cynllun agored, mae’r golygfeydd sydd i’w cael o’r patio yn syfrdanol ac mae’n fan hyfryd er mwyn gwylio adar a bywyd gwyllt.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Beudy Menai yn un o ddau fwthyn pâr a all hefyd gael eu cysylltu i wneud un bwthyn mawr i hyd at 8 o westai. Enw’r bwthyn drws nesaf yw Ty Menai sydd hefyd â lle i 4 mewn dwy ystafell wely.

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael - band llydan fibre BT.

Darperir cot a chadair uchel ar gais.

Digonedd o le parcio tu allan i’r bwthyn.

Peiriant golchi llestri a lle i rewi bwyd ar gael yn nhy’r perchennog sydd ar y safle ar gais

Location