Ty Menai

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd a thawel i 4 ac yn berffaith ar gyfer gwyliau antur yng Ngogledd Cymru. Agos i'r Wyddfa, Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd a llawer mwy.

You can book this property from:

 • £525 per week
 • £75 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn syfrdanol ym mhob ystyr y gair. Wedi ei adnewyddu'n ddiweddar, mae’r bwthyn wedi cadw ei holl nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys ffenestri o’r llawr hyd at y to, to uchel gyda ffenestri to, trawstiau a waliau cerrig. I ychwanegu at hynny mae’r amgylchedd heddychlon a gwledig yn cynnig y llecyn perffaith i ymlacio a gwneud dim byd. Fodd bynnag, mae'n werth nodi fod mynydd uchaf Cymru (yr Wyddfa), Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd, Canolfan Chwaraeon Dwr Genedlaethol a gwifren zip hiraf Ewrop i gyd o fewn munudau o’ch stepen ddrws, sydd hefyd yn ei wneud yn fan perffaith ar gyfer gwyliau antur yng Nghymru.

Llawr Gwaelod

Cegin wen newydd a chyfoes sy’n cynnwys popty trydanol, peiriant golchi llestri, oergell gyda bocs rhew a microdon. Golygfeydd hyfryd o’r ardd, waliau cerrig gwreiddiol, trawstiau uchel a goleuadau sbot - oll i greu atmosffer ysgafn ac ymlaciol. Drysau stabl (yr hanner top yn wydr) sy’n agor tuag at yr ardal batio sydd yn y cefn.

Yn yr ardal fyw/fwyta mae trawstiau gwreiddiol, waliau cerrig a drysau patio mawr mewn ffrâm gron sy’n dangos golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad. Mae’r rhain yn arwain at yr ardal batio a’r caeau tu hwnt. Gallwch dreulio’r diwrnod cyfan yn eistedd ar y soffas lledr neu ar y patio yn edmygu’r amgylchedd heddychlon a gwyrdd. Fel arall, os ydych yma am wyliau anturiaethus yng Nghymru, nid oes ffordd well o orffen y diwrnod na dod adref i soffa gyfforddus gyda golygfeydd gosteg ac eang. Yn yr ardal fyw mae yna hefyd fwrdd bwyta Georgaidd a theledu / chwaraewr DVD 32” wedi ei godi ar y wal.

Ystafell Wely 1 – Ystafell ddwbl ysgafn gyda tho uchel, trawstiau gwreiddiol, waliau cerrig a golygfeydd o gefn gwlad. Bwrdd ymbincio a digonedd o le storio yn y cwpwrdd a’r droriau.

Ystafell Wely 2 – Ystafell wely twin gyda digonedd o le, gyda waliau cerrig a thrawstiau gwreiddiol hefyd. Ffenestr ar y to, cwpwrdd dillad mawr a chist ddroriau.

Yn yr Ystafell Ymolchi mae bath gyda chawod uwch ei ben a rheilen cynhesu tywelion. Drych wedi ei oleuo, plwg eillio, waliau cerrig gwreiddiol a goleuo sbot.

Gardd

Ardal batio fawr gyda dodrefn patio modern, llefydd tân a waliau cerrig traddodiadol. Yn debyg i’r ardal fyw cynllun agored, mae’r golygfeydd sydd i’w cael o’r patio yn syfrdanol ac mae’n fan hyfryd er mwyn gwylio’r adar a bywyd gwyllt.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Beudy Menai yn un o ddau fwthyn pâr a all hefyd gael eu cysylltu i wneud un bwthyn mawr i hyd at 8 o westai. Enw’r bwthyn drws nesaf yw Beudy Menai sydd hefyd â lle i 4 mewn dwy ystafell wely.

Darperir dillad gwely, tywelion bath a llaw a sychwr gwallt.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Wi-Fi ar gael - BT band llydan fibre.

Signal ffon symudol yn gyfyngedig.

Darperir cot a chadair uchel os bydd cais.

Digonedd o le parcio tu allan i’r bwthyn.

Peiriant golchi llestri a lle i rewi bwyd ar gael yn nhy’r perchennog sydd ar y safle os bydd cais.

Location

This beautiful, semi detached cottage is part of a 50 acre estate and is surrounded by wonderful, totally unspoilt views of woodland, farmland, mountains and wildlife. It offers a great setting for relaxation and for activity holidays in Wales, with walks from the doorstep and a wide range of major attractions are within a short distance. These include Snowdonia National Park, the North Wales coast and Anglesey, the walled, castle town of Caernarfon and the city of Bangor.

A 1.6 mile rural walk along country lanes will take you to the local pub in Llanddeiniolen and you will also find a village shop 2 miles away in Bethel. There’s a Tesco Extra 4 miles away and in just 3 miles you can also be relaxing on the waterfront in Y Felinheli. Some of the best places to eat locally include Gardd Fon (Y Felinheli - 2 miles), Gors Bach (Llanddeiniolen - 1.6 miles) and Ty’n Rhos (Seion - 2 miles / 1 mile along a public footpath).

Amongst the attractions that makes this an ideal setting for activity holidays in Wales, you have Greenwood Forrest Park (a nature-inspired theme park) less than a mile away, the National Water Sports Centre for Wales at Plas Menai (3 miles) and various walks and cycling routes (the nearest are listed below). Snowdon Mountain Railway that will take you to the peak of the highest mountain in Wales whilst Hwylfan Fun Centre, (North Wales' largest indoor fun centre – 5.4 miles) is ideal for children. Over the bridge in Anglesey you have even more attractions including Pili Palas, Anglesey Sea Zoo and the beautiful town of Beaumaris.

Other highly recommended days out include The Welsh Highand Railway, Electric Mountain in Llanberis, a round of golf on the shore of the Menai Straits, a visit to the beautiful Italianate village of Portmeirion and to Bodnant Gardens. And if you’re brave enough, why not finish your activity holidays in Wales in style by riding the longest zip wire in Europe at Bethesda.

Walking

The track to the cottage offers a beautiful walk and leads to the country pub in Llanddeiniolen and on to various scenic country lanes. 0 miles

Wales Coast Path – Nearest joining point is Y Felinheli and you can go north east towards Anglesey and Bangor or south west towards Caernarfon and the Llyn Peninsula. 2 miles from the cottage.

Snowdon – the highest mountain in Wales – Llanberis route (4.7 miles - 3 hours) is the nearest. 7 miles from the cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Gerlan, above Bethesda. 8 miles

Cycling

The track to the cottage is also great for cycling and from the end of the track you can continue along quiet and scenic country lanes in all directions. 0 miles

Lon Las Cymru - This route runs for over 250 miles along the whole length of Wales. The nearest section can be joined at Y Felinheli and an off road path runs all the way to Cricieth. 2 miles from the cottage

Lon Eifion Cycleway – Scenic 12.5 mile cycle path from Caernarfon to Bryncir. 3.5 miles from cottage.

Watersports

Plas Menai – National Watersports Centre offering day courses on a wide range of activities, on all levels. 3 miles

Golf

Caernarfon Golf Course – 18 hole golf course. 3.5 miles.

Henllys Golf Club – Beaumaris. 18 hole golf course. 9 miles.

Horse Riding

Snowdonia Riding Stables, Waunfawr, between Swnodon and the sea. Suitable for all ages and abilities. 7 miles

Beaches

Dinas Dinlle offers a long sandy beach, the most northern of the Lleyn Peninsula beaches. 8 miles

Llanddona Beach – A long, sandy, Blue Flag beach, very popular with families, canoeists, fishermen and sailors. 11 miles

Fishing

River fishing – Ogwen Valley – 8 miles

Sea fishing around the beautiful Isle of Anglesey. From the beautiful victorian pier in Beaumaris. 9 miles