Hen Stabl Llanrug

Caernarfon, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Gyda croeso cynnes Cymreig, mae'r bwthyn hunan ddarpar braf hwn yn Eryri mewn lleoliad delfrydol ar gyfer popeth sydd gan Gogledd Cymru i'w gynnig.

You can book this property from:

 • £563 per week
 • £80 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gyda croeso cynnes Cymreig, mae'r bwthyn hunan ddarpar braf hwn yn Eryri mewn lleoliad delfrydol ar gyfer popeth sydd gan Gogledd Cymru i'w gynnig. O ysblander Eryri gerllaw i'r traethau prydferth, gydag amrywiaeth o olygfeydd, gweithgareddau a nifer o fwytai gwych i'ch temptio, fe gewch eich difetha am bethau i'w gwneud a'i gweld. Yna dychwelyd i nosweithiau ymlaciol o flaen y stôf goed yn y bwthyn, neu tu allan ar y patio preifat heddychlon.

Llawr Gwaelod

Cegin/ardal fwyta/lolfa agored sy'n cynnig ardal fyw eang ble gellir mwynhau profiad 5 seren. Mae'r gegin helaeth yn cynnwys popty a meicrodon, oergell a rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad.

Lolfa fawr gyda soffas cyfforddus o flaen stôf goed groesawgar, teledu freeview a chwaraewr DVD. Drysau patio o'r lolfa yn arwain allan i ardd fawr gaeedig.

Ystafell wely gyda gwely maint king, dodrefn derw a golygfeydd o'r ardd.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl cysurus gyda dodrefn derw a golygfeydd o'r ardd.

Ystafell ymolchi gyda baddon sy'n sefyll ar ben ei hun, cawod, toiled, basn a reilen sychu tywelion.

Gardd

Mae yma ardd gaeedig fawr yn y bwthyn hunan ddarpar hwn yn Eryri, mewn lleoliad hardd a thawel. Ardal patio preifat gyda dodref gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso   
 • Gwres a trydan yn gynwysedig. Cyflenwad cychwynnol o goed ar gyfer y stôf goed   
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael. Dewch a'ch tywelion eich hun ar gyfer y traeth   
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael    
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a'ch dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu y tu mewn     
 • Digon o le parcio   
 • Mae eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu   
  • Ystafell ymolchi - 2 rolyn papur toiled
  • Deunydd glanhau cyffredinol 

Location