Coedfa Bach

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • Yn eistedd yn falch uwchben Pont Waterloo yn Betws y Coed, gyda nifer o nodweddion traddodiadol yn parhau drwy'r bwthyn,

You can book this property from:

 • £679 per week
 • £97 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 10.00

Description

Yn eistedd yn falch uwchben Pont Waterloo yn Betws y Coed, arferai Coedfa Bach fod yn adain gweision y prif dŷ, Coedfa. Mae nifer o nodweddion traddodiadol yn parhau drwy'r bwthyn, fel system gloch y gweision/morwynion ar gyfer y prif dŷ. Lleoedd tân nodweddiadol a lloriau gwreiddiol, dyma leoliad perffaith ar gyfer cwtsio o flaen y stôf goed, mwynhau golygfeydd anhygoel o Ddyffryn Lledr, neu gerdded y daith fer i atyniadau niferus Betws y Coed.

Arferai Coedfa, y prif dŷ drws nesaf, fod yn cyn gartref Bonheddwr, a gellir archebu'r ddau lety ar gyfer grwpiau o deulu a ffrindiau estynedig. 

Gall gwestai hefyd gael defnydd o gyfleusterau hamdden Gwesty Waterloo, yn rhad ac am ddim, ble gellir mwynhau pwll nofio dan do gyda Jacwsi, cawod a chyfleusterau newid, sawna, ystafell stêm a campfa.

Llawr Gwaelod

Cyntedd - gyda'r hen system gloch ar gyfer y prif dŷ, a llawr llechi gwreiddiol. Toiled. 

Cegin - traddodiadol gyda lle tân Fictorianaidd. Sinc Belfast gyda tapiau efydd a wyneb gweithio gwenithfaen. Popty trydan a hob nwy, oergell/rhewgell a pheiriant golchi/sychu dillad. Bwrdd a chadeiriau.

Lolfa - ystafell gysurus gyda dwy ffenestr, un yn wynebu'r ardd a'r llall yn edrych allan dros y dyffryn a'r afon. Nodweddion gwreiddiol megis trawstiau agored, lloriau llechi a lle tân gyda stôf goed (coed ar gael am bris ychwanegol). Soffa a chadeiriau cyfforddus ar gyfer nosweithiau ymlaciol o flaen y tân. Teledu a radio/chwaraewr CD.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - ystafell llawn cymeriad gyda gwely pedwar postyn, dwy ffenestr gyda golygfeydd o'r ardd a'r dyffryn.

Ystafell wely 2 - ystafell hyfryd gyda dau wely sengl, lle tân, golygfeydd o'r ardd a llawr pren gwreiddiol.

Ystafell ymolchi - gyda bath a chawod oddi mewn, basn a thoiled. Dwy ffenestr a llawr pren gwreiddiol.

Gardd

Wedi ei amgylchynu gan 3/4 acer o erddi Fictorianaidd, gyda lawnt, coetir a nant. Golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Lledr a'r afon. Mae'r ardal hon yn cael ei rhannu gyda Coedfa. Bwrdd a chadeiriau gyda barbaciw (dim cyflenwad o siarcol).

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth     
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig       
 • Coed tân ar gyfer y stôf (bydd yn rhaid talu ar ddiwedd y gwyliau)    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Sychwr gwallt ar gael     
 • Wi-fi ar gael   
 • Cadair uchel    
 • Dim ysmygu tu mewn y llety  
 • Darperir y canlynol:     
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu    
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled     
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i 2 gar ar y safle   
 • Barbaciw (dim cyflenwad o siarcol)    
 • Gall gwesteion ddefnyddio cyfleusterau hamdden Gwesty'r Waterloo, yn rhad ac am ddim   

Location