Llyn Padarn Lodge

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Mae Llyn Padarn Lodge yn cynnig hafan ymlaciol a heddychlon gyda popeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded ym Metws y Coed.

You can book this property from:

 • £928 per week
 • £133 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llyn Padarn Lodge yn cynnig hafan ymlaciol a heddychlon gyda popeth yr ydych eu hangen o fewn pellter cerdded ym Metws y Coed. Gyda'i dwb poeth preifat, mae yn un o bedwar llety 5 seren oddi mewn i barc gwyliau sy'n cael ei redeg gan deulu lleol. Mae pentref Betws y Coed yn cael ei adnabod fel y fynedfa i Barc Cenedlaethol Eryri a chanolfan gweithgareddau antur dosbarth cyntaf. Pa ffordd well i fwynhau yr holl atyniadau, bwytai, caffis a thafarndai na thrwy aros yn y llety hwn gyda golygfeydd trawiadol a chroeso cynnes Cymreig. 

Mae'r atyniadau a'r gweithgareddau gerllaw yn cynnwys Zip World, llwybrau cerdded yn Eryri, trampolinio o dan y ddaear, rafftio dwr gwyn a syrffio. Mae yna hefyd ddigon o opsiynau am ddiwrnodau ymlaciol, megis mynd am dro bach i'r Rhaeadr Ewynnol, ymweld â threfi marchnad, tethiau ar drên stêm, darganfod cestyll lleol, a thripiau i lan y môr.

Llawr Gwaelod

Mae 3 step yn arwain i'r llety hardd hwn, gyda twb poeth ar y patio caeedig. Ystafell fyw agored gyda goleuadau o arddull diwydiannol, yn arwain allan i'r patio.

Lolfa - lolfa fodern gyda seddi cyfforddus, bwrdd coffi a theledu mawr Smart. Golygfeydd trawiadol allan dros y parc. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys popty a hob, meicrodon a pheiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, oerydd gwîn a pheiriant golchi/sychu dillad.

Ardal fwyta - bwrdd i 4 yn edrych allan dros y patio a'r twb poeth.

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king, teledu Smart a chwpwrdd dillad. Ensuite Jac a Jil yn cynnwys cawod wlaw, toiled a basn.

Ystafell wely 2 - gydag ensuite, gwely maint king (neu 2 wely sengl 2'6"), teledu Smart a chwpwrdd dillad. (*Noder pan yn archebu os hoffech un gwely king neu dau wely sengl).

Tu Allan

Patio caeedig gyda twb poeth suddedig wedi ei amgylchynu gan wydr frosted er mwyn preifatrwydd. Bwrdd crwn a chadeiriau.

Mae'r safle wedi ei amgylchynu gan wyrddni ac yn elwa o olygfeydd gwych o'r coed gerllaw. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn null hamper tymhorol. Yn cynnwys botel o ddwr lleol, caws, bisgedi, bara, menyn, jam, cacennau cri, te, coffi, llaeth a siwgwr
 • Gwn a sliperi ar gael ar gyfer y twb poeth
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Gât ar ben y stepiau yn sicrhau llety caeedig   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, olew a fineg balsamic, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: siampw, sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 2 gar gerllaw'r llety 

Location