Llyn Dinas Lodge

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Mwynhewch y lleoliad gwych hwn, o fewn pellter cerdded i Betws y Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri.

You can book this property from:

 • £939 per week
 • £134 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch y lleoliad gwych hwn, o fewn pellter cerdded i Betws y Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri gyda digon o lwybrau cerdded, gweithgareddau ac atyniadau. Wedi ei leoli oddi mewn i barc tawel ac heddychlon, mae Llety Dinas Lodge yn un o bedwar llety 5 seren ar y safle - i gyd gyda twb poeth preifat. 

Mae yna fwytai, caffis, siopau a thafarndai o fewn pellter cerdded tra fod Zip World Forest a Rhaeadr Ewynnol ond cwpwl o filltiroedd i ffwrdd. Gellir hefyd dod o hyd i gestyll, trên stêm, gweithgareddau a thrampolîn tanddaearol, reidiau zip wire, a llawer mwy o fewn ychydig filltiroedd. Am ddyddiau allan mwy ymlaciol, mae arfordir Gogledd Cymru a threfi marchnad yn cynnig digon i weld a gwneud.

Yn cael ei redeg gan deulu lleol mae'r llety steilus yn leoliad gwych i fwynhau y profiadau cyflawn sydd gan Eryri i'w cynnig.

Llawr Gwaelod

Mynediad i fyny 4 step i'r llety, sydd ar un llawr. Ardal fyw agored a modern yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta sy'n arwain allan i'r dec a'r twb poeth.

Cegin - yn cynnwys popty, hob a meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi llestri. Mae yna hefyd ynys gyda rac i gadw gwîn.

Lolfa - sofas a chadeiriau cyfforddus o flaen bwrdd coffi a theledu mawr Smart. Golygfeydd gwych.

Ardal fwyta - bwrdd a chadeiriau i bedwar o flaen y drysau patio.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, teledu Smart a chwpwrdd dillad. En-suite gyda cawod bwerus, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, cwpwrdd dillad a theledu Smart.

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell iwtiliti gyda sinc, peiriant golchi/sychu dillad a digon o le i storio. 

Tu Allan

Dec mawr wedi ei amgylchynu gan wydr frosted, gyda twb poeth suddedig er mwyn preifatrwydd. Bwrdd a chadeiriau.

Mae'r safle wedi ei amgylchynu gan wyrddni ac yn elwa o olygfeydd gwych o'r coed gerllaw. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn null hamper tymhorol. Yn cynnwys Prosecco, caws, bisgedi, bara, menyn, jam, cacennau cri, te, coffi, llaeth a siwgwr
 • Gwn a sliperi ar gael ar gyfer y twb poeth
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Gât ar ben y stepiau yn sicrhau llety caeedig   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, olew a fineg balsamic, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: siampw, sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 2 gar gerllaw'r llety 

Location