Llyn Conwy Lodge

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • Mae Llyn Conwy Lodge yn un o bedwar llety 5 seren oddi mewn i barc caeedig, pob un ohonynt gyda twb poeth preifat

You can book this property from:

 • £1,066 per week
 • £152 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Llyn Conwy Lodge yn un o bedwar llety 5 seren oddi mewn i barc caeedig, pob un ohonynt gyda twb poeth preifat (gwn a slipars yn gynwysedig). Mae Llyn Conwy Lodge mewn lleoliad anhygoel, o fewn pellter cerdded i bentref Betws y Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri. Byddwch yn siwr o groeso cynnes Cymreig, golygfeydd trawiadol a phopeth yr ydych eu hangen ar gyfer gwyliau arbennig.

Mae'r parc moethus a thawel yn cael ei redeg yn angerddol gan deulu lleol ac mae mewn lleoliad delfrydol i ymlacio mewn steil gyda teulu a ffrindiau, gyda bwytai, caffis a thafarndai gwych ar stepen y drws. Mae hefyd yn leoliad perffaith ar gyfer anturiaethau yn Eryri, gyda gweithgareddau ac atyniadau gerllaw yn cynnwys Zip World a nifer o lwybrau cerdded mynyddig, trampolîn tanddaearol, rafftio a syrffio dwr gwyn. Mae yna hefyd opsiynau tawelach megis reid ar drên stêm, darganfod cestyll Cymreig, trip i lan y môr yn Llandudno neu ymweld â threfi marchnad gerllaw. 

Llawr Gwaelod

Mynediad i fyny 4 step i'r llety, sydd ar un llawr. Ardal fyw agored a modern yn cynnwys lolfa, cegin ac ardal fwyta sy'n arwain allan i'r dec a'r twb poeth.

Cegin - yn cynnwys popty, hob a meicrodon, oergell/rhewgell, oergell gwîn, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad.

Lolfa - sofas a chadeiriau cyfforddus o flaen bwrdd coffi a theledu mawr Smart. Golygfeydd gwych.

Ardal fwyta - bwrdd a chadeiriau i chwech o flaen y drysau patio.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, teledu Smart a chwpwrdd dillad. En-suite gyda cawod bwerus, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Ystafell wely 2 - gwely maint king a theledu Smart.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a theledu Smart.

Ystafell ymolchi - baddon a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan

Dec mawr wedi ei amgylchynu gan wydr frosted, gyda twb poeth suddedig er mwyn preifatrwydd. Bwrdd a chadeiriau.

Mae'r safle wedi ei amgylchynu gan wyrddni ac yn elwa o olygfeydd gwych o'r coed gerllaw. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn null hamper tymhorol. Yn cynnwys Prosecco, caws, bisgedi, bara, menyn, jam, cacennau cri, te, coffi, llaeth a siwgwr
 • Gwn a sliperi ar gael ar gyfer y twb poeth
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Gât ar ben y stepiau yn sicrhau llety caeedig   
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Mae'r canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad:
  • Cegin: pupur a halen, olew a fineg balsamic, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: siampw, sebon a 2 rolyn papur toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Lle parcio i hyd at 2 gar gerllaw'r llety gyda mwy o le ar y safle os oes angen 

Location