Trem Machno

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 3 Star
 • Os ydych yn chwilio am leoliad heddychlon, gyda golygfeydd hardd yng nghanol Eryri, mae'r bwthyn hunan-ddarpar hwn yn Betws y Coed yn fan delfrydol.

You can book this property from:

 • £434 per week
 • £62 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os ydych yn chwilio am leoliad heddychlon, gyda golygfeydd hardd yng nghalon Eryri, mae’r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Metws y Coed yn berffaith i chi. Saif ar ymyl y dyffryn ac mae’n mwynhau golygfeydd dros bentref gwledig Penmachno a chadwyn trawiadol o fynyddoedd ar y gorwel. Pum milltir o dref ymwelwyr poblogaidd Betws-y-Coed, mae’r bwthyn hefyd yn ganolog i fynyddoedd a llynnoedd Eryri ac i arfordir godidog Gogledd Cymru. Am wyliau cwbwl ymlaciol gydag ystod o atyniadau gerllaw, mae Trem Machno yn fan delfrydol.

Mae Plas y Brenin (y Ganolfan Fynydd Genedlaethol), mynyddoedd Eryri, llwybrau beicio sydd wedi ennill gwobrau, siopau ffasiwn a bwytai o ansawdd i gyd o fewn cyrraedd. Atyniadau eraill sy’n rhagori yw Tree Tops Aventure, canwio a caiacio a’r wifren hedfan (zip wire) hiraf yn Ewrop ym Methesda.

Llawr Gwaelod

Cegin - Ystod o unedau modern, peiriant golchi, oergell gydag adran rhewgell fechan, micro-don, popty trydan/hob a bwrdd bwyta.

Ystafell fyw – gyda llawr newydd wedi ei lamineiddio, soffa a chadeiriau lledr sydd yn gostwng yn eu hôl, teledu a chwaraewr DVD.

Llawr Cyntaf

Ystafell 1 – Pâr o wlâu gyda golygfeydd bendigedig, bwrdd gwisgo a chwpwrdd dillad.

Ystafell 2 – Ystafell ddwbl gyda basn golchi dwylo, bwrdd gwisgo, cwpwrdd dillad a golygfa o’r dyffryn.

Ystafell ymolchi – Baddon gyda chawod, toiled a basn golchi dwylo.

Gardd

Gydag ardal batio wedi ei dodrefnu o flaen y bwthyn gellir eistedd yno mewn tawelwch gan edmygu golygfeydd panoramig o Eryri.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r bwthyn wedi ei leoli drws nesaf i fwthyn gwyliau arall sydd hefyd yn cysgu pedwar. Ar gyfer grwpiau hyd at wyth byddai hyn yn ddelfrydol gan y gellid archebu’r ddau eiddo ar yr un pryd.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Dillad gwely, tywelion dwylo a baddon a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Croeso i un anifail anwes ar y llawr gwaelod yn unig. Dim cwn ar y dodrefn.

Os oes angen mwy o le i fwyd wedi ei rewi mae’r perchnogion yn fwy na hapus i’w cadw nhw yn eu rhewgell nhw ichi.

Digonedd o lefydd parcio preifat oddi ar y ffordd.

Location