Llys y Wennol

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Llety ger Betws y Coed gyda golygfeydd anhygoel ar gyfer 4. Llety sy'n caniatau anifeiliaid, a dim ond 5 milltir o Betws y Coed sy'n cynnig amrywiaeth eang o atyniadau a thai bwyta.

You can book this property from:

 • £398 per week
 • £57 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Llys y Wennol wedi ei osod mewn safle godigog a dyrchafedig yn edrych dros bentref gwledig Penmachno, gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd Eryri ar y gorwel. Dim ond 5 milltir i'r gogledd o'r llety hwn sy'n caniatáu anifeiliaid mae Betws y Coed, un o brif atyniadau twristiaeth Eryri, yn cynnig amrywiaeth eang o atyniadau, gweithgareddau, siopau unigryw a thai bwyta. Mae'n ganolog i fynyddoedd a llynnoedd y Parc Cenedlaethol ac arfordir gogoneddus Gogledd Cymru.

Llawr Gwaelod

Mae'r gegin yn cynnwys y darpariaethau angenrheidiol i gyd ac yn cynnwys popty trydan, microdon, oergell gyda rhewgell bach ynddo a golchwr dillad.

Mae gan yr ystafell fyw lawr newydd wedi ei lamineiddio sydd yn ddelfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes, soffa a dwy gadair gyfforddus, teledu a chwaraewr DVD.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - Dau wely, cwpwrdd, bwrdd gwisgo a golygfeydd panoramig ysblennydd.

Ystafell wely 2 - Gwely dwbl gyda chwpwrdd a bwrdd gwisgo a golygfeydd hyfryd o gefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda chawod, toilet a basn golchi dwylo.

Gardd

Ma patio gyda dodrefn o flaen y bwthyn yn golygu y gallwch eistedd yn heddychlon a mwynhau'r olygfa banoramig o Fynyddoedd Eryri.

Ardal arwahân i’w rhannu gyda’r bwthyn drws nesaf, gyda glaswellt a dodrefn gardd - lle gwych i blant ac anifeiliaid redeg yn rhydd.

Gwybodeath Ychwanegol

Mae gan y bwthyn hwn fwthyn gwyliau arall drws nesaf sydd hefyd yn cysgu 4. Ar gyfer grwpiau o 8 byddai hyn yn galluogi archebu’r ddau fwthyn ar yr un pryd.

Gwres a thrydan wedi eu cynnwys.

Llieiniau gwely, tywelion dwylo, baddon a sychwr gwallt wedi eu cynnwys.

Croeso i 1 anifail anwes, ar y llawr gwaelod yn unig, dim cwn ar y dodrefn.

Os oes gofyn am fwy o le i fwyd wedi ei rewi, mae'r perchnogion yn hapus i'w gadw yn eu rhewgell i chi.

Digonedd o lefydd parcio preifat oddi ar y lôn

Location