Caban Betws

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 3 Star
 • Caban hunan-ddarpar moethus mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed. Perffaith i gwpwl neu deulu bychan gyda digonedd i'w weld a'i wneud ar drothwy'r drws.

You can book this property from:

 • £534 per week
 • £76 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Caban pren clyd a moethus yn Eryri, wedi ei leoli mewn llecyn prydferth ger Betws y Coed ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd bychain. Saif y caban yng nghalon Eryri gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad ac mae ganddo ddigonedd o weithgareddau ac atyniadau ar drothwy ei ddrws. Mae hyn yn cynnwys Tree Tops Adventure, Chwarel Lechi Llechwedd, canolfan beicio mynydd, Sw Fynydd Bae Colwyn, llwybrau mynyddoedd Eryri, golff a Chanolfan Awyr Agored Plas y Brenin. Nifer o fwytai a thafarndai da a chyfleusterau eraill o fewn 2 filltir.

Llawr Gwaelod

Mae gan Gaban Betws ystafell fyw agored sy’n cynnwys cegin, le bwyta a lolfa. Mae’r gegin yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - microdon, oergell gyda rhewgell bach oddi mewn, popty, hob a gril trydan, sinc, crochenwaith, cytleri, sosbenni a phadelli, offer cegin, gwydrau, tostiwr a thegell. Bwrdd bwyd gyda 4 cadair a gwresogydd ar y wal.

Yn ardal y lolfa ceir soffa lledr i 3 ac un gadair ledr, bwrdd coffi, teledu a DVD, consol gemau a lamp fawr ar gyfer darllen. Gwresogydd trydan ar ffurf stôf llosgi coed.

Cyntedd bychan rhwng yr ystafelloedd gwely a’r ystafell ymolchi i hongian cotiau.

Ystafell wely 1: Gwely dwbl gyda droriau bob ochr, lamp bwrdd, drych, cwpwrdd dillad dwbl a gwresogydd trydan ar y wal.

Ystafell wely 2: Gwely sengl, cwpwrdd dillad a 2 lamp. Gwresogydd trydan ar y wal.

Ystafell ymolchi yn cynnwys cawod drydan, rheilen cynhesu tywelion, drych â gwres, pwynt eillio, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Deciau wedi eu goleuo’n dda gyda 2 wely haul, bwrdd picnic a pharasol.

Sied fechan ar gyfer storio offer ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig

Gwres a thrydan yn gynwysedig

Llefydd parcio wrth ymyl y caban

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Location

This 4 star Snowdonia log cabin is located in a picturesque setting with beautiful views of the open countryside. Betws y Coed (2 miles away) has a full range of amenities including general store and bakery, garage, shops, restaurants and pubs.

Set in the heart of Snowdonia, Betws y Coed also has a range of beautiful natural attractions such as Swallow Falls and an abundance of activities and other attractions on its doorstep. This includes mountain biking, golf, canoeing, Tree Tops Adventure, Plas y Brenin Outdoor Centre, Llechwedd Slate Quarry and Dolwyddelan Castle.

The surrounding mountains of Snowdonia offer many walking and climbing opportunities, or if you prefer a more leisurely day out you can ride the Mountain Railway up Snowdon, the highest mountain in Wales. The North Wales coastline is also within a short drive, including Conwy with its medieval castle, Colwyn Bay’s Mountain Zoo and Llandudno with its famous Victorian pier, beach, shops, ski slope, cable cars and much more.

Walking

Gwydir Forest to Pont y Pair Bridge – 5 mile walk starting from Betws-y-Coed. Suitable for all ages (2-3 hours). 2 miles from cottage.

Llanrwst Walk – Llanrwst. Easy / moderate 3.5 mile circular walk (approx 2 hours). 5.5 miles from cottage.

Geirionydd & Crafnant Lakes (passing Fairy Falls) – Trefriw. Moderate circular walk (approx 3 hours). 7.5 miles from cottage.

Llyn Cowlyd (Snowdonia Leisure Walk) – Trefriw. Moderate / strenuous walk (approx 3 hours). 7.5 miles from cottage.

Moel Siabod (Snowdonia mountain walk) – Capel Curig. Rewarding route for experienced walkers. 7.5 miles from cottage.

Carneddau (Snowdonia mountain walks) – Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Helyg, Capel Curig. 7.5 miles

The Glyderau (Snowdonia mountain walks) – Llyn Ogwen. Challenging range including 5 of the 14 highest peaks in Wales. 12.5 miles from cottage.

Golf

Betws y Coed Golf Club – 18 hole golf course, open to non members all year round. 2.5 miles.

Cycling

Penmachno Trail – This 18 mile trail takes you through the scenic countryside of the Conwy Valleys. 3 miles

Gwydir Forest - Mountain biking with miles of forest trails, including the Marin Trail. Suitable for all levels. 3.5 miles from cottage.

Fishing

River Llugwy – Betws-y-Coed. Here you will find 2.5 miles of river that can be fished either with bait or fly. 2 miles.

Llyn Crafnant – Try your hand at catching local trout in the beautiful surroundings of Conwy Valley. 6.5 miles.

Horse riding

Gwydyr Stables – Penmachno. Individuals or groups welcome. Fully trained and qualified staff along with the 30 horses to choose from depending on size and ability. 3.5 miles.

Watersports

The Fairy Glen – This is a thrilling experience for the expert canoeists among you! 2km of the best hard sections of the British Isles await you along the Fairy Glen, Betws-y-Coed. 2 miles.