Melin Pandy

Betws-y-Coed, North Wales Snowdonia

 • 4 Star Gold
 • Llety hunan-ddarpar moethus i 10 ger Betws y Coed wedi ei amgylchynu gan erddi estynedig.

You can book this property from:

 • £995 per week
 • £142 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety gwyliau mawr a moethus ger Betws y Coed wedi ei leoli mewn llecyn hardd a thawel ger yr afon. Mae’r tŷ melin hwn wedi ei adnewyddu’n grefftus ac wedi ei amgylchynu gan erddi estynedig. Mae Betws y Coed wedi ei leoli yng nghalon Eryri ac mae ganddo fwytai sydd wedi ennill gwobrau, gweithgareddau awyr agored di-ri a nifer fawr o atyniadau. Mae gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn stôf llosgi coed hefyd ac mae’n croesawu anifeiliaid anwes.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta helaeth gyda wynebau gweithio gwenithfaen, sinc Belfast, phopty trydan mawr a hobs, oergell, peiriant golchi llestri, microdon, teledu Sky sylfaenol a chwaraewr CD. Ardal fwyta gyda stôf llosgi coed mewn lle tân enfawr a bwrdd bwyd mawr.

Lolfa hyfryd gyda theledu lloeren a DVD yn ogystal â fideo. Dwy soffa lledr yn eistedd 3 yr un.

Ail lolfa gyda dwy soffa ledr hufen ac yn eistedd 4-5, gyda theledu lloeren a DVD, llyfrau ayb.

Ystafell ymolchi gyda bath a chawod drosto, tolied a basn ymolchi.

Ystafell iwtiliti yn cynnwys oergell/rhewgell fawr gyda drysau dwbl, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad a digonedd o fachau a silffoedd ar gyfer cotiau, esgidiau ayb.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1: yn cynnig golygfeydd o’r afon a cyn cynnwys gwely maint king gyda ffrâm bren hyfryd, yn creu effaith gwely sled. Dillad gwely mewn lliwiau meddal er mwyn creu awyrgylch ymlaciol. Byrddau wrth y gwely a digon o lefydd storio.

Ystafell wely 2: eto gyda golygfeydd o’r afon, gwely dwbl a dillad gwely urddasol. Wedi ei ddodrefnu gyda chypyrddau wrth y gwely a llefydd i storio.

Ystafell wely 3: yn cynnig golygfeydd o’r ardd a gwely dwbl. Llefydd i storio gydag unedau’n sefyll ar eu pen eu hunain a chypyrddau. Lliwiau ysgafn er mwyn parhau â’r steil ymlaciol drwy’r bwthyn.

Ystafell wely 4: gwlâu bync, delfrydol ar gyfer aelodau ieuengach y teulu.

Ystafell ymolchi gyda chawod ddwbl, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Gerddi helaeth yn ymestyn at y goedwig.

Barbeciw nwy mawr gyda bwrdd picnic a lle i 12 eistedd. Goleuadau allanol yn ogystal â chadeiriau a gwlâu haul ychwanegol wedi eu gwasgaru o amgylch y gerddi. Hyd yn oed mwy o lefydd i eistedd ger yr afon.


Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir yr holl ddillad gwely a thywelion (dim tywelion ar gyfer gwyliau 3 noson)

Trydan a gwres canolog yn gynwysedig yn ogystal â stôf llosgi coed (darperir y bag cyntaf o goed tân a dechreuwyr tân am ddim)

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.

Darperir haearn a bwrdd smwddio

Croesewir anifeiliaid anwes - £20 ychwanegol yr un

Wifi ar gael

Digonedd o le parcio

Mae gan y ty hwn gyflenwad dwr ei hun sydd yn cael ei ffiltro, mae'r perchennog yn darparu poteli o ddwr yfed i'r gwestai yn ystod eu arhosiad.

6 milltir o bysgota preifat ar yr afon Alwen sydd hefyd yn cynnwys brithyll brown sylweddol eu maint. *Mae angen trwydded ar gyfer pysgota - cysylltwch gyda ni os oes angen cyngor arnoch i gael hyn.

Location