Uwch Ogwen

Bethesda, North Wales Snowdonia

 • Awaiting Grading
 • Tŷ chwarel traddodiadol gyda naws gyfoes. Parc Cenedlaethol Eryri, ZipWorld, Castell Penrhyn, Dyffryn Ogwen a chymaint mwy ar garreg eich drws.

You can book this property from:

 • £501 per week
 • £72 per night
 • Awaiting Grading

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Dringo
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Smart TV

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Preferred changeover day: Friday or Saturday
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9am

Description

Tŷ chwarel traddodiadol o'r 19eg ganrif gyda naws gyfoes, groesawgar. Ar gyrion pentref hanesyddol Bethesda, gyda harddwch Dyffryn Ogwen a Pharc Cenedlaethol Eryri ar garreg eich drws, heb sôn am ZipWorld, sydd i'w weld ar ben y mynydd agosaf. Gardd breifat gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o'r mynyddoedd cyfagos.

Digon o fwytai, siop a thafarndai o fewn milltir. Yn ychwanegol at Zip World, mae'r ystod eang o atyniadau lleol yn cynnwys mynyddoedd Y Carneddau, sy'n arddel ail a thrydydd copa uchaf Cymru, Cwm Idwal, Castell Penrhyn a llawer iawn mwy.

Llawr Gwaelod

Lolfa: Ystafell glyd, groesawgar gyda digon o olau naturiol. Dau soffa lledr o flaen teledu 'Smart' a stôf draddodiadol yr olwg gyda thân nwy.
Cegin / ystafell fwyta: Cegin gyfoes gyda'r holl gyfleusterau ynghyd ag ardal fwyta. Mae'r gegin yn cynnwys oergell, rhewgell, microdon, popty a hob a pheiriant golchi llestri. Golygfeydd tuag at y mynyddoedd.
Ystafell iwtiliti: Ystafell ar wahân yn y cefn gyda pheiriant golchi a sychwr dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1: Ystafell hardd gyda gwely maint 'king' a dodrefn cyfoes.
Ystafell Wely 2: Ail ystafell wely sydd hefyd wedi'i dodrefnu'n hyfryd gyda gwely sengl.
Ystafell Ymolchi: Ystafell fawr ac ymlaciol gyda chawod fawr, baddon ar wahân, toiled, basn dwylo a rheilen cynhesu tywelion. Darperir sebonau Cymreig hefyd.

Gardd

 • Gardd breifat, amgaeedig gyda golygfeydd o'r mynyddoedd, yn cynnwys golygfa o ZipWorld ar gopa'r mynydd agosaf. Amrywiaeth o blanhigion a choed. Ardal patio gyda bwrdd a chadeiriau o flaen craig lechen hardd a naturiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwresogi a thrydan: wedi'i gynnwys.
 • Darperir dillad gwely, tywelion llaw a baddon.
 • Ni ddarperir cot teithio, cadair uchel na giât i'r grisiau.
 • Sychwr gwallt: 2 wedi'u darparu.
 • Anifeiliaid anwes: ni chaniateir.
 • Dim ysmygu y tu mewn i'r llety os gwelwch yn dda.
 • Dŵr: Prif gyflenwad.
 • Parcio: parcio ar gael ar gyfer 1 car.

Location