Glan Donau

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Wedi ei amgylchynu gan harddwch Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r bwthyn hwn gydag ystafell chwaraeon ac yn mwynhau lleoliad heddychlon ger tref farchnad y Bala.

You can book this property from:

 • £535 per week
 • £76 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn wedi ei adnewyddu yn ddiweddar, yn sefyll ar ben ei hun, gydag ystafell chwaraeon a gardd gaeedig. Wedi ei leoli oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri, gyda golygfeydd trawiadol o'r mynyddoedd o gwmpas, a mynediad cyfleus i'r adnoddau gwych sydd i'w darganfod yn yr ardal. Mae tref farchnad Bala yn cynnig ystod o siopau, tafarndai a bwytai, ac yn gartref i Lyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru sy'n adnabyddus am ei gyfleoedd chwaraeon dŵr a hwylio.

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa cynllun agored gyda digon o olau naturiol.

Cegin - modern gyda peiriant golchi llestri, popty a hob infusion, oergell/rhewgell fawr a meicrodon. Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi/sychu dillad a toiled.

Ardal fwyta gyda bwrdd derw a chadeiriau gyda golygfeydd o gefn gwlad drwy'r drysau patio sy'n arwain allan i'r ardd gefn.

Lolfa gysurus gyda teledu Smart 40" a chwaraewr DVD, stôf drydan a soffas lledr. Llyfrau a gemau bwrdd ar gael.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, byrddau bach ger y gwely a lle i storio dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl, cypyrddau a storfa.

Ystafell wely 3 - gwely sengl a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi gyda cawod fawr, baddon, toiled a basn.

Gardd

Mae'r garej wedi ei thrawsnewid i ystafell chwaraeon gyda bwrdd pŵl llechen a cabinet dartiau.

Lawnt fawr a chaeedig yn amgylchynu'r bwthyn. Lleoliad heddychlon â golygfeydd anhygoel o gefn gwlad a mynydd Arenig gyda bwrdd picnic a chadeiriau. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr a llaeth, yn ogystal â chacen gartref a menyn Cymreig  
 • Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   
 • Gwres ganolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Wifi ar gael
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled 
 • Digon o le parcio preifat y tu allan i'r bwthyn   

Location