Gwynle Townhouse, Bala

Bala, North Wales Snowdonia

 • Awaiting Grading
 • Wedi ei leoli mewn man delfrydol, dafliad carreg o fwytai, bariau, caffis a siopau, mae'r llety hwn gyda twb poeth yn leoliad delfrydol ar gyfer aduniad yn nhref farchnad y Bala.

You can book this property from:

 • £1,272 per week
 • £182 per night
 • Awaiting Grading

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn man delfrydol, dafliad carreg o fwytai, bariau, caffis a siopau, mae'r llety hwn gyda twb poeth yn leoliad delfrydol ar gyfer aduniad yn nhref farchnad y Bala. Mae hefyd mewn lle perffaith i ddarganfod yr ardal, ac i fwynhau ystod o anturiaethau ar stepen eich drws. Mewn cornel dawel, mae'r llety hwn wedi ei adnewyddu'n ddiweddar i safon uchel, ac mae hefyd yn derbyn hyd at 3 ci. 

O chwaraeon dwr ar Lyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, i Zip World, Canolfan Genedlaethol Dwr Gwyn a Bounce Below, mae digon i'w wneud heb orfod teithio'n bell. Os hoffech wyliau mwy ymlaciol, beth am daith ar drên stêm ar hyd ymylon Llyn Tegid, gyda cestyll, trefi marchnad a llwybrau cerdded yn aros i gael eu darganfod.   

Llawr Gwaelod

 • Ystafell Fyw: cynllun agored cymdeithasol yn cynnwys:   
  • Lolfa: soffa gornel fawr â theledu Smart ar y wal gyda Netflix. 
  • Ardal Fwyta: bwrdd mawr ar gyfer 10 o westeion.
  • Cegin: yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi llestri.    
 • Iwtiliti (adeilad tu allan): peiriannau golchi a sychu dillad 

Llawr Cyntaf

 • Ystafell Wely 1: gwely dwbl ac en-suite yn cynnwys cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.    
 • Ystafell Wely 2: dau wely sengl.    
 • Ystafell Ymolchi: cawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.    

Ail Lawr

 • Ystafell Wely 3: gwely dwbl.
 • Ystafell Wely 4: gwely dwbl.
 • Ystafell Wely 5: gwely sengl (gyda'r opsiwn i gael ail wely ar gyfer y 10fed gwestai os dymunir). 
 • Ystafell Ymolchi: gyda cawod, bath, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.     

Gardd

 • Gardd yn y cefn gyda twb poeth a lle i eistedd.    
 • Mae'r iwtiliti hefyd yn yr ardd gefn sydd â lle diogel i storio beiciau ayb.   

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.     
 • Croesewir hyd at 3 anifail anwes     
 • Dim ysmygu y tu mewn      
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd     

Location