Crud y Wennol

Bala, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mae Crud y Wennol yn cynnig llety steilus a delfrydol i ddau.

You can book this property from:

 • £304 per week
 • £43 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae Crud y Wennol yn ysgubor wedi ei thrawsnewid sy'n cynnig llety steilus a delfrydol i ddau, ac yn caniatau anifeiliaid. Lleoliad heddychlon, o fewn 5 milltir i Lyn Tegid yn y Bala, a nifer o atyniadau eraill, mae Crud y Wennol yn fan delfrydol ar gyfer gwyliau ymlaciol i gyplau. Mwynhewch chwaraeon dŵr, cerdded, darganfod trefi marchnad bychain Cymreig, reidiau ar drên stêm neu ar y gamlas, digon o fwytai gwych a llawer mwy. 

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored - mae'r ysgubor hon wedi ei hadnewyddu gan gadw llawer o'r trawstiau a'r nodweddion gwreiddiol. 

Yn y gegin a'r ardal fwyta fe geir llawr llechi, unedau cegin golau gydag oergell a rhewgell oddi mewn, meicrodon a phopty. Bwrdd bwyta gyda lle i dri, soffa ymlaciol ar gyfer darllen neu wylio'r teledu.

Llawr Cyntaf

Grisiau derw modern yn arwain i'r llawr cyntaf ac ystafell wely olau o gynllun agored gyda nenfwd uchel. Lloriau a drysau derw gyda thrawstiau traddodiadol. Cypyrddau ar ddwy ochr y gwely a theledu.

Ystafell ymolchi ensuite gyda cawod uwchben y baddon, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gardd odidog i gyplau ymlacio a mwynhau'r golygfeydd anhygoel. Wedi ei lleoli yng nghefn y bwthyn mae'r ardd wedi ei chau i mewn gyda dodrefn patio. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae Crud y Wennol yn un o ddau fwthyn, y drws nesaf i Crud y Werin sydd yn cysgu 4. Gellir archebu'r ddau fwthyn i gysgu cyfanswm o 6. 
 • Dillad gwely, tywelion a sychwr gwallt ar gael 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Croesewir un ci bach am gost ychwanegol o £25 (yn daladwy wedi cyrraedd)  
 • Cot, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir   
 • Peiriannau golchi a sychu dillad ar gael yn y sied tu allan (rhannu hefo'r bwthyn drws nesaf - £3 yr awr i olchi; £3 am hanner awr i sychu   
 • Gwyliau byr i gyplau ar gael drwy'r flwyddyn   
 • Llefydd parcio tu allan y bwthyn 

Location