Capel Maethlon

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Mwyhewch harddwch Eryri ac arfordir Gogledd Cymru o'r llety hwn. Lleoliad heddychlon a thrawiadol, yn agos i Aberdyfi a nifer o atyniadau.

You can book this property from:

 • £574 per week
 • £82 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Dim signal ffôn symudol

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Capel wedi ei drawsnewid, yn mwynhau lleoliad gwych yng nghanol dyffryn trawiadol a heddychlon Cwm Maethlon yn Eryri. Yn agos i afordir a mynyddoedd Gogledd Cymru, gyda Tywyn (3.5 milltir) ac Aberdyfi (5.5 milltir) yn cynnig traethau euraidd hyfryd a digon o gyfleusterau. Mae nodweddion traddodiadol y capel wedi eu cyfuno'n deimladwy gyda nodweddion modern, yn cynnwys tair ystafell wely gydag ensuite a theledu, i gynnig encil cartrefol. Gyda cae cyfan yn ardd, dyma leoliad perffaith ar gyfer gwyliau gyda plant a/neu gŵn.

Wedi ei leoli ar lôn wledig dawel, mae'r llety yn cynnig nifer o lwybrau cerdded diddorol o stepen y drws, yn cynnwys Llwybr Panorama, sy'n mynd â chi yn uniongyrchol i Aberdyfi gyda'i gaffis a bwytai glan môr, mewn llai na 3.5 milltir. Mwynhewch siwrne ysblennydd yn y car i droed mynydd Cader Idris, gan basio Castell y Bere ar y ffordd. Beth am daith ar drên stêm o Tywyn i Talyllyn, neu grwydro'r arfordir ar Reilffordd y Cambrian - i'r de i Aberdyfi a Machynlleth, neu i'r gogledd i Abermaw, Harlech a Phwllheli. Mae atyniadau poblogaidd eraill yn cynnwys Sinema y Magic Lantern, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Canolfan Grefftau Corris a Labyrinth y Brenin Arthur, i enwi ond ychydig.

Llawr Gwaelod

 • Ystafell Fyw - cynllun agored gyda golygfeydd o'r dyffryn. Mae'r ystafell yn cynnwys lolfa gyda dwy soffa ledr, bwrdd coffi a theledu mawr; ardal fwyta gyda bwrdd derw; a, chegin gyda'r holl offer yn cynnwys meicrodon, popty a hob, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell.
 • Ystafell Iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, a sinc Belfast.

Llawr Cyntaf

 • Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbl, teledu ar y wal a golygfeydd o'r dyffryn. Ensuite yn cynnwys cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.
 • Ystafell wely 2 - eto gyda gwely dwbl, teledu ar y wal a golygfeydd o'r dyffryn. Ensuite yn cynnwys cawod, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.
 • Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl, teledu a golygfeydd. Ensuite gyda bath a chawod oddi mewn, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Tu Allan

 • Does dim gardd gyda'r llety - yn lle hynny, mae yna gae cyfan. Ar draws y lôn o'r drws ffrynt mae mynediad i'r cae ble gellir mwynhau picnic. barbaciw, neu brydau bwyd alfresco ar y bwrdd picnic. Gellir hefyd ymlacio ar y fainc y tu allan i'r llety a mwynhau'r golygfeydd anhygoel.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Croesewir hyd at 2 anifail anwes   
 • Dim ysmygu tu mewn y llety      
 • Dŵr - cyflenwad preifat wedi ei brofi    
 • Parcio ar ochr y lôn ar gyfer hyd at 3 car   

Location