Ciperdy

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn hyfryd i 4 ger Aberdyfi, sy’n dyddio o ganol y 18fed ganrif. Mae yma le tân agored, ac ystafell chwaraeon. Dyma’r lle perffaith i gael gwyliau ar fferm weithredol yng Nghymru.

You can book this property from:

 • £457 per week
 • £65 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn hyfryd hwn yn dyddio o ganol y ddeunawfed ganrif, ac mae ganddo le tân agored, ac ystafell chwaraeon. Dyma’r lle perffaith i gael gwyliau ar fferm weithredol yng Nghymru. Mae Ciperdy hefyd mewn lleoliad gwych ger y môr a’r mynyddoedd, gyda digonedd o atyniadau ar eich stepen drws. Mae’r rhain yn cynnwys llwybr arfordirol y gallwch ymuno ag ef 400 llath i ffwrdd, bwytai lleol gwych, traeth tywod godidog Aberdyfi, pentref hanesyddol Pennal a phrifddinas hynafol Cymru, Machynlleth – a hynny heb sôn am Ganolfan y Dechnoleg Amgen a llawer mwy.


Llawr Gwaelod

Mae gan y lolfa / ystafell fwyta groesawgar le tân agored a thrawstiau ar y nenfwd sy’n creu awyrgylch cynnes a chlyd. Darperir teledu a chwaraewr DVD, ynghyd â dodrefn ‘antique’.

Mae amrywiaeth dda o gyfarpar yn y gegin, gan gynnwys ffwrn drydan, oergell/rhewgell a microdon, ac mae hyd yn oed hen ffwrn fara o frics a ganfuwyd wrth wneud gwaith adnewyddu. 

Ystafell ymolchi fawr ar y llawr gwaelod gyda bath maint llawn, cawod ddwbl mewn uned ar wahân, tŷ bach a sinc.

Llawr Cyntaf

Mae’r grisiau’n arwain yn syth at ystafell wely ddwbl fawr gyda bwrdd gwisgo a byrddau wrth ochr y gwely a lampau arnynt. Er diogelwch, mae giât ar ben y grisiau a drws ar waelod y grisiau.

Drwy’r ystafell ddwbl hon, cewch fynediad i ail ystafell wely glyd gyda 2 wely sengl, cwpwrdd dillad, byrddau wrth ochr y gwely a lampau. Mae gan y ddwy ystafell nenfwd ar osgo gyda thrawstiau. 

Gardd

Mae’r drysau stabl traddodiadol o’r gegin yn arwain at ardal amgaeedig fechan â phatio gyda dodrefn gardd.

Mae adeilad fferm allanol wedi’i addasu, sy’n gweithredu fel ystafell golchi dillad ac ystafell chwaraeon ar gyfer y 3 bwthyn gwyliau ar y safle. Mae’r ystafell chwaraeon yn cynnwys bwrdd pŵl a bwrdd dartiau.

Yn ystod eich gwyliau ar fferm weithredol yng Nghymru, cewch gyfle i weld anifeiliaid ar glos y fferm ac yn y caeau o’ch cwmpas.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pan gyrhaeddwch, bydd hambwrdd gyda the a theisennau cri cartref yn eich disgwyl.
 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt.
 • Mae’r gwres canolog olew a’r trydan yn gynwysedig.
 • Wi-fi ar gael.
 • Cot teithio a sedd uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Dim ysmygu a dim anifeiliaid anwes y tu mewn.
 • Bydd hylif golchi llestri, cadach llestri, sbwng sgwrio, a llieiniau sychu llestri ar gael.
 • Mae mannau parcio preifat oddi ar y ffordd ar gael.

Location