Aberdovey Retreat, Aberdyfi

Aberdyfi, North Wales Snowdonia

 • 3 Star
 • Golygfeydd gwych a 2 funud yn unig ar droed at draeth tywod hir, caffis, bwytai a thafarndai Aberdyfi. Lle gwych i ymlacio, am rownd o golff, teithiau cychod a physgota a chwaraeon dwr

You can book this property from:

 • £557 per week
 • £80 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hunan-ddarpar llawn cymeriad ym mhentref glan môr Aberdyfi, o fewn 2 funud ar droed i draeth tywodlyd hir, caffis, bwytai a thafarndai. Mae Aberdyfi yn dref glan y môr fechan sy’n ddelfrydol ar gyfer gwyliau teulu ac yn berffaith er mwyn ymlacio. Mwynhewch rownd o golff, teithiau cychod a physgota o’r harbwr, neu rhowch gynnig ar chwaraeon dwr megis canwio, hwylio a syrffio gwynt. Mae gan y bwthyn gwyliau clyd hwn yn Aberdyfi deras blaen heulog ac ardaloedd patio yn yr ardd gefn, y cyfan yn cynnig golygfeydd gwych o aber y Ddyfi a’r mynyddoedd.

Llawr Gwaelod
Mae gan y bwthyn cartrefol yma yn Aberdyfi ystafell fyw/bwyta a chegin agored gyda llenni deniadol rhwng y lle byw a’r lle bwyta y gellir ei gau er mwyn creu naws glud iawn.

Ystafell fyw wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda seddi cyfforddus i 5 o amgylch stôf llosgi coed addurniadol yn unig. Darperir digonedd o fyrddau bychain a blancedi er mwyn gwneud y lle’n hyd yn oed mwy cysurus. Teledu LCD gyda sianeli am ddim, BT vision. Gwresogir yr ystafell gan wresogyddion trydan newydd ar y wal.

Ystafell fwyta yn cynnwys bwrdd bwyd steil bwthyn a chadeiriau ar gyfer chwech. Ceir rhesel addurniadol yn gwahanu’r lle bwyta a’r gegin.

Cegin agored gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol yn cynnwys popty trydan dwbl Belling, golchwr llestri, oergell / rhewgell, popty micro-don, tostiwr, tegell, peiriant gwneud coffi, sosbenni ac offer coginio ansawdd uchel.

Mae estyniad y gegin yn cynnwys peiriant golchi, bwrdd smwddio a haearn, rheilen sychu dillad, sugnwr llwch, bocs oer ar gyfer picnics ayb.

Llawr Cyntaf
Ystafell wely 1 - Ystafell olau a helaeth wedi ei dodrefnu a’i haddurno yn chwaethus. Mae hon wedi ei lleoli ym mhen blaen y bwthyn gyda gwely maint king a digonedd o lefydd i hongian a chadw dillad. Bleindiau tywyllu ar y ffenestri.

Ystafell wely 2 - Ystafell olau a helaeth wedi ei dodrefnu a’i haddurno yn ddeniadol. Mae’r ystafell hon yng nghefn y bwthyn ac yn cynnwys gwely dwbl (gyda mynediad o un ochr) a digonedd o le i hongian a chadw dillad. Bleind tywyllu ar y ffenestr.

Ystafell ymolchi fodern braf gyda chawod bwerus uwchben y bath; rheilen cynhesu tywelion a phwynt eillio. Gwresogydd trydan newydd ar y wal. Canllaw cadarn ar y wal ger y gawod.

Ail Lawr
Ystafell wely 3 – Ystafell hyfryd yn y to gyda gwely dwbl, cwpwrdd dillad a chist o ddroriau i gyd mewn pinwydd. Ffenestr Velux fawr yn y to gyda bar diogelwch ar ei thraws.

NODER, gan mai ystafell yn y to yw hon, mae’r nenfwd ar osgo ac yn isel mewn mannau. Hefyd, mae’r grisiau sy’n arwain i fyny i’r ystafell hon yn serth a chul. Mae’r ystafell hon yn addas felly i blant a plant yn eu harddegau yn unig. Mae giât ddiogelwch wedi ei gosod ar waelod y grisiau.

Gardd
Teras blaen hardd a heulog gyda bwrdd a chadeiriau a mainc bren. Golygfeydd hyfryd o’r aber a’r mynyddoedd. Perffaith ar gyfer eistedd / bwyta tu allan i’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberdyfi ar unrhyw adeg o’r dydd.

Iard fach gefn gyda phalmant o lechi Cymreig, planhigion mewn potiau a lein ddillad.

Mynedfa ar hyd yr ochr sy’n eiddo i gymydog caredig yn caniatáu gwesteion i’w ddefnyddio i sychu dillad.

Mae gan y bwthyn hunan-ddarpar hwn yn Aberdyfi hefyd ardd patio yn y cefn wedi ei dirlunio’n ddiweddar gan ddefnyddio llechfaen Cymreig hyfryd. Y patios ar ddwy lefel gyda golygfeydd trawiadol dros aber y Ddyfi. Yr ardd wedi ei ddylunion greadigol gyda phlanhigion blodeuog persawrus a llysiau blas llesol wedi eu dewis yn ofalus er mwyn cynyddu peillio. Dodrefn gardd (tri bwrdd a digonedd o seti) gyda sensor a golau synhwyro.

Noder fod mynediad i’r ardd gefn gerfydd grisiau serth gyda chanllawiau cadarn bob ochr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, tywelion dwylo a bath a 2 sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Gwres (gwresogyddion trydan) a thrydan yn gynwysedig
 • Blancedi trydan ar y gwlâu i gyd yn ystod y misoedd oerach
 • 3 ffan trydan ar gyfer yr ystafelloedd gwely
 • Ffôn BT gyda galwadau am ddim i rifau yn cychwyn gyda 01,02 ac 03
 • Ceir rhyngrwyd diwifr anghyfyngedig yn y bwthyn (dewch a gliniadur eich hun)
 • Darperir cot teithio (dewch a dillad eich hun i’r cot)
 • Darperir cadair uchel a giât diogelwch i blant
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Parcio ymyl y ffordd tu allan i’r bwthyn a gerllaw – ddim yn benodol i’r bwthyn (ar sail cyntaf i’r felin).
 • Darperir label parcio i’w ddefnyddio ar gyfer un car. Mae’r label yn caniatáu parcio am ddim am 12 awr y dydd yn un o’r ddau faes parcio talu ac arddangos yn Aberdyfi (2 funud o gerdded, a pharcio dros nos am ddim).
 • Pedwar gris llydan o’r ffordd i fyny at ramp esmwyth yn arwain i’r ty.

Location

This delightful Aberdovey self catering cottage is situated on a quiet street with wonderful estuary views from the cottage and its gardens. Only a 2 minute walk from sea front, long sandy beach, local shops, restaurants and pubs.

Suitable for visitors without a car as there are good local bus and train services. Local taxi service available for pick up from Aberdyfi station and it’s also possible to walk from the station using wheeled luggage (approx ten minute walk).

On the doorstep of your holiday cottage, Aberdovey offers a wide variety of activities including water sports, walking, golf, fishing, adventure activities, horse riding and bird watching. Also in the area are narrow-gauge railways, Portmeirion village, castles at Cricieth, Caernarfon & Harlech and The Centre for Alternative Technology.

Beaches

Aberdyfi Beach - long sandy beach - perfect for a family holiday. 0.2 miles from the cottage

Other beaches along the North West coast

Walking

Bearded Lake Walk - This 10 mile walk will take you up into the hills behind Aberdyfi to Bearded Lake. 0 miles - just turn left from the front door.

Dyfi Valley Wayfollows the River Dyfi from the estuary in Aberdyfi to the source at the summit of Aran Fawddwy and back down along the south side of the river via Machynlleth and down to Borth. Maps and guides can be obtained at the Tourist Information Centre in Aberdyfi. 0.2 miles from cottage.

Cadair Idris (mountain walk) – nearest route starts from Llanfihangel-y-Pennant and climbs steadily on the southern section of the pony path. 10 miles to summit – graded moderate/hard. 14 miles from cottage

Wales Coastal Path - Join from Aberdyfi . Options to go North to Twyn or along the Dyfi estuary (east) before crossing the river at Machynlleth and continuing south.

Water sports

Watersports in Aberdyfi includes sailing, sail boarding, rowing, canoeing, fishing and boat trips. 0.2 miles

Golf

Aberdyfi Golf Club - 18 hole golf course. 0.8 miles

Machynlleth Golf Club – 9 hole golf course. 11 miles

Fishing

Surrounded by sea, rivers and lakes, this is one of the best all round angling locations available. Try your hand at some shore fishing in Aberdyfi and Tywyn (4 miles) or lake fishing at Tal-y-llyn (14 miles).

River Dyfi offers excellent fishing and is famous for its brown trout, salmon and sea trout. 5 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 17 miles