Tyddyn Llŷn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Tŷ fferm gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol dros Benrhyn Llŷn, yr holl ffordd i'r môr ar y gorwel.

You can book this property from:

 • £822 per week
 • £117 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Tŷ fferm gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol dros Benrhyn Llŷn, yr holl ffordd i'r môr ar y gorwel. Gyda twb poeth preifat a gardd gaeedig, stôf goed ac ystafell chwaraeon fawr, mae'r llety hwn yn leoliad delfrydol i ddarganfod Penrhyn Llŷn gyda'i draethau niferus a phentrefi glan môr godidog. 

Llawr Gwaelod 

Cegin - cegin tŷ fferm gyda'r holl gyfarpar yn cynnwys peiriant golchi llestri, popty range, yn ogystal â phopty trydan. Yn edrych allan dros y patio. 

Ystafell fwyta - bwrdd bwyta mawr derw, dreser dderw a theledu ar y wal. Ardal gyfforddus a chymdeithasol.

Lolfa - ystafell fawr gyda llawr derw a 2 ardal eistedd arwahan. Stôf goed, teledu a chwaraewr DVD a golygfeydd anhygoel o gefn gwlad.

Ystafell wely - gwely dwbwl gyda dodrefn derw ac ystafell ymolchi ynghlwm gyda gwres o dan y llawr.

Ystafell Iwtiliti tu allan gydag ystafell gawod. Ystafell Iwtiliti gyda peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell. Ystafell ymolchi gyda cawod, toiled a basn. Ystafell berffaith ar gyfer dillad gwlyb a mwdlyd, neu i storio beic. 

Llawr Cyntaf

Ystafell gyda gwely maint king, dodrefn derw a golygfeydd o draeth Porth Neigwl.

Ystafell gyda dau wely sengl a golygfeydd trawiadol o gefn gwlad, yr holl ffordd i'r môr.

Ystafell gyda gwely bync maint llawn.

Ystafell ymolchi gyda cawod dros y baddon.

Gardd

Gardd breifat, gaeedig gyda twb poeth, dodrefn gardd a golygfeydd syfrdanol dros gefn gwlad tuag at y môr ar y gorwel.

Ystafell chwaraeon fawr yn yr ysgubor ar gyfer pob oedran. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ddim yn derbyn grwpiau dan 21 oed       
 • Pecyn croeso gyda dewis o nwyddau lleol yn cynnwys llaeth, te, caws, menyn, cwrw, cacennau a chreision    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig     
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig    
 • Cyflenwad cychwynnol o goed tân ar gyfer y stôf goed   
 • 2 sychwr gwallt   
 • Wifi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael ar gais. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Cyfleusterau anabl - mae'r llety yn addas ar gyfer mynediad anabl gyda'r llawr gwaelod yn addas ar gyfer cadair olwyn gyda mynediad i'r ystafell wely (yn ddibynnol ar led y gadair) ac ystafell gawod - dewch â chadair/stôl eich hun i'r gawod  
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety   
 • Digon o le parcio  
 • Eitemau ychwanegol ar gael yn cynnwys: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu     
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rholyn papur ar gyfer pob toiled    

Location