Bythynnod Sarn Group Cottages

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • 3 bwthyn hunan ddarpar hardd yng Ngogledd Cymru ar gyfer 16 o bobl, wedi eu lleoli ar fferm deuluol ar Benrhyn Llŷn. Gardd fawr gydag ardaloedd chwarae ac yn agos i'r traethau ac atyniadau

You can book this property from:

 • £1,251 per week
 • £179 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r llety hwn wedi ei wneud fyny o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu harchebu'n unigol neu fel rhan o grŵp. Cymerwch olwg ar Llofft Llyn (cysgu 4), Stabal y Sarn (cysgu 5) ac Ysgubor Llyn (cysgu 7)

Casgliad o 3 bwthyn hardd yng Ngogledd Cymru ar gyfer hyd at 16 o westeion, ar fferm deuluol ar Benrhyn Llŷn. Yn ganolog i'r holl draethau ac atyniadau gyda gardd fawr gaeedig gyda Barbaciw, siglenni, trampolîn, gôl pêl droed a mwy. Mwynhewch eistedd ar y patio - delfrydol ar gyfer prydiau bwyd alfresco neu i ymlacio mewn amgylchedd godidog. Perffaith ar gyfer ymgynull gyda teulu neu ffrindiau.


Bwthyn 1 - Ysgubor Llyn (cysgu 7 mewn 3 ystafell wely - 1 king, 1 twin, 1 gyda 3 gwely sengl) 


Llawr Gwaelod

Y mwyaf o'r tri bwthyn hunan ddarpar, mae Ysgubor Llŷn wedi ei addurno'n chwaethus drwyddo gyda trawstiau gwreiddiol a waliau cerrig. Mae'r ardal fyw agored yn cynnwys lle i eistedd gyda dwy soffa gyfforddus, tân trydan, teledu gyda chwaraewr fideo a DVD, a system CD/Hifi. Mae'r gegin dderw hardd gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon a rhewgell fach.

Ystafell wely 1 - ystafell wely ar y llawr gwaelod gyda dau wely sengl ac ystafell ymolchi ynglwm gyda chawod sydd yn addas ar gyfer gwesteion anabl.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 - ystafell helaeth gyda gwely pedwar poster maint king.

Ystafell wely 3 - ystafell fawr gyda 3 gwely sengl a teledu/chwaraewr DVD.

Mae'r ystafell ymolchi foethus gyda cawod a baddon mawr whirlpool - perffaith i ymlacio!


Bwthyn 2 - Stabal y Sarn (cysgu 5 mewn 2 ystafell wely: 1 dwbwl, 1 gyda dwbwl a sengl)  


Llawr gwaelod

Mae Stabal y Sarn hefyd gyda ardal fyw agored gyda lolfa nenfwd uchel, trawstiau a waliau cerrig. Fe geir dwy soffa ddefnydd gysurus, dwy gadair ledr, teledu a chwaraewr DVD, a system CD/Hifi yn y lolfa. Mae'r gegin hardd yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon, oergell fawr, hob induction a phopty sengl, gyda topiau gwenithfaen. Bwrdd bwyta tŷ fferm wedi ei beintio ar gyfer 5 o bobl, a rhewgell fach yn y cwpwrdd dan y grisiau.

Ystafell wely 4 - gwely hardd pedwar poster gydag ystafell ymolchi ynghlwm ar y llawr gwaelod. Mae cawod a baddon mawr whirlpool yn yr ystafell ymolchi - delfrydol i ymlacio!

Mae'r bwthyn yn addas ar gyfer y llai abl sydd yn medru delio gydag ychydig o stepiau.

Llawr cyntaf

Ystafell wely 5 - un gwely dwbwl ac un sengl yn ogystal ag ystafell gawod breifat sydd wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar.


Bwthyn 3 - Llofft Llŷn (cysgu 4 mewn 2 ystafell wely: 1 dwbwl, 1 bync)  
(Llety ar y Llawr Cyntaf)

Mae'r trydydd bwthyn gyda trawstiau agored ac ystafell fyw siâp L helaeth a chlud yn cynnwys cegin wledig hufen ar un pen gyda meicrodon, popty trydan, oergell, peiriant golchi llestri, bwrdd bwyd pîn a chadeiriau. Mae gan yr ardal fyw soffa ledr Chesterfield gyfforddus, cadair freichiau a thân trydan. Mae’r hen drawstiau i’w gweld, ac yn rhoi naws agored olau a helaeth. Teledu, chwaraewr fideo a DVD, yn ogystal â system CD/Hifi.

Ystafell wely 6 - gwely dwbwl efydd a haearn Fictorianaidd gyda dillad gwely newydd o gotwm Eifftaidd.

Ystafell wely 7 - gwely bync llawn maint

Mae cawod drydan bwerus yn yr ystafell ymolchi, unedau, teiliau a rheilen sychu tywelion.

 

Gardd

Mae gan pob bwthyn ei ardal batio ei hun yn edrych allan dros yr ardd. Mae'r ardd fawr yn le delfrydol a chaeedig ar gyfer gwesteion y tri bwthyn yn unig. Mae'n cynnwys Barbaciw nwy, siglenni a gôl pêl droed, yn ogystal â thŷ chwarae/ffram dringo gyda llithren a thrampolîn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwely, 1 tywel bath ac 1 tywel llaw yn gynwysedig. Ar gyfer defnydd yn y bwthyn yn unig - dim ar gyfer y traeth
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig  
 • Cot teithio, cadair uchel a giât diogelwch ar gael - dewch â’ch dillad eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda
 • Wifi ar gael
 • Ystafell golchi dillad ar wahân ar gyfer defnydd y 3 bwthyn sydd ar y safle ac mae’n cynnwys peiriant golchi a sychu dillad, y ddau ar fesurydd arian a rhewgell ddofn
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Digon o le parcio

Location