Stabal y Sarn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae gan fwthyn y Stabal, Gogledd Cymru, ardd amgaeedig gyda barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn - digon i gadw'r plant yn ddiddan am y gwyliau cyfan

You can book this property from:

 • £487 per week
 • £70 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu harchebu ar y cyd fel Bythynnod Sarn Group Cottages i letya 16 o bobl. Cymerwch olwg ar Llofft Llyn (cysgu 4) ac Ysgubor Llyn (cysgu 7) am fwy o wybodaeth. 

Yn agos at holl draethau euraidd Penrhyn Llyn, mae'r bwthyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, grwpiau bach ac yn addas i blant. Mae'r ardd gaeedig gyda phopeth sydd gan blentyn ei angen, yn cynnwys siglen, llithren, gol peldroed, ty chwarae a thrampolin. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, gellir gwneud cais i gwrdd â'r anifeiliaid (cwningen, cathod, cwn, ceffyl, defaid a gwartheg) - profiad o wyliau fferm gwirioneddol. 

Llawr Gwaelod

Cynllun agored gyda lolfa â nenfwd uchel, trawstiau a waliau cerrig. Mae'r lolfa gysurus gyda soffa a chadeiriau lledr, teledu, chwaraewr fideo a DVD, a system CD/HiFi. Mae'r dodrefn pîn traddodiadol i gyd wedi eu gwneud â llaw gan grefftwr lleol. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon a bwrdd bwyta crwn. 

Ystafell wely gyda gwely dwbwl 4 postyn a chyfleusterau ensuite, sy'n cynnwys uned gawod fawr a baddon trobwll mawr - delfrydol i ymlacio ynddo. 

Mae'r bwthyn yn addas ar gyfer person methedig sy'n medru ymdopi ag ambell i step y tu allan. 

Llawr Cyntaf

Ail ystafell wely gyda gwelyau dwbwl a sengl, ac ystafell gawod breifat sydd newydd ei hadnewyddu. 

Mae Stabal yn ddelfrydol ar gyfer dau gwpwl sydd am rannu bwthyn gyda'r fantais o fod â chyfleusterau preifat.

Gardd

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yng Ngogledd Cymru gyda patio a bwrdd yn edrych allan dros yr ardd. Mae gardd fawr estynedig yn cael ei rhannu rhwng y tri bwthyn ar y safle ac mae'n cynnwys barbaciw nwy, siglenni, gôl pêldroed, yn ogystal â thŷ chwarae/ffram ddringo gyda llithren, a trampolîn. Mae'r ardd yn gaeedig sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer gwyliau teuluol. 

Gwybodaeth Ychwanegol   

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau yn gynwysedig, yn ogystal ag 1 tywel llaw ac 1 tywel bath ar gyfer pob person. Tywelion ar gyfer y bwthyn yn unig, ddim i'r traeth
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât diogelwch ar gael os dymunir (dewch a dillad eich hun i'r cot)   
 • Wifi ar gael 
 • Ystafell golchi dillad arwahan yn cael ei rhannu rhwng y 3 bwthyn ar y fferm - yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell (rhewgell fach ar gael yn y bwthyn hefyd)
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu   
 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn hefyd ar gael ar gyfer gwyliau byr. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'

Location

This North Wales self catering cottage is located on a beef, sheep and cereal farm on the Llyn Peninsula and is central to everything that makes a holiday in Wales so special.

A ¼ of a mile away is the village of Sarn Mellteyrn with its pottery studio and two pubs, corner shop, good local butcher and a garage. There is also a small playing field which can be reached by a pleasant walk through one of the farm fields.

On site, there is plenty to keep the children entertained including a rabbit, cat, dog, and pony. Feel free to wonder around or ask the owner for a tour to see the farm and animals. The large, enclosed garden offers barbeque facilities, swings, a slide, football goals, a playhouse and a fantastic trampoline which is proving to be a huge favourite with guests. A child friendly holiday at its best.

Abersoch, Aberdaron, Nefyn and all the beautiful sandy beaches of the peninsula are close at hand with the nearest beach being 3 ½ miles away. Walking, golf, sea fishing trips and plenty of water sport facilities are available here. The market town of Pwllheli, the resort of Criccieth and Porthmadog as well as numerous historic and scenic attractions such as the Snowdonia National Park, Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all easily reached from the cottage.

Beaches

Central to all beaches on the Llyn Peninsula. The nearest is Traeth Penllech, a long sandy beach that allows you to feel that you are away from it all. 3.5 miles

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6.5 miles

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 9 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 3 miles from the cottage, in Penllech.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 6.5 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 8 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Horse-riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 2.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles

Find our more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.