Stabal y Sarn

Sarn Mellteyrn, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Mae gan fwthyn y Stabal, Gogledd Cymru, ardd amgaeedig gyda barbiciw, siglenni, llithren, goliau pêl droed, den, tŷ chwarae a thrampolîn - digon i gadw'r plant yn ddiddan am y gwyliau cyfan

You can book this property from:

 • £475 per week
 • £68 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu harchebu ar y cyd fel Bythynnod Sarn Group Cottages i letya 16 o bobl. Cymerwch olwg ar Llofft Llyn (cysgu 4) ac Ysgubor Llyn (cysgu 7) am fwy o wybodaeth. 

Yn agos at holl draethau euraidd Penrhyn Llyn, mae'r bwthyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, grwpiau bach ac yn addas i blant. Mae'r ardd gaeedig gyda phopeth sydd gan blentyn ei angen, yn cynnwys siglen, llithren, gol peldroed, ty chwarae a thrampolin. Wedi ei leoli ar fferm weithiol, gellir gwneud cais i gwrdd â'r anifeiliaid (cwningen, cathod, cwn, ceffyl, defaid a gwartheg) - profiad o wyliau fferm gwirioneddol. 

Llawr Gwaelod

Cynllun agored gyda lolfa â nenfwd uchel, trawstiau a waliau cerrig. Mae'r lolfa gysurus gyda soffa a chadeiriau lledr, teledu, chwaraewr fideo a DVD, a system CD/HiFi. Mae'r dodrefn pîn traddodiadol i gyd wedi eu gwneud â llaw gan grefftwr lleol. 

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, meicrodon a bwrdd bwyta crwn. 

Ystafell wely gyda gwely dwbwl 4 postyn a chyfleusterau ensuite, sy'n cynnwys uned gawod fawr a baddon trobwll mawr - delfrydol i ymlacio ynddo. 

Mae'r bwthyn yn addas ar gyfer person methedig sy'n medru ymdopi ag ambell i step y tu allan. 

Llawr Cyntaf

Ail ystafell wely gyda gwelyau dwbwl a sengl, ac ystafell gawod breifat sydd newydd ei hadnewyddu. 

Mae Stabal yn ddelfrydol ar gyfer dau gwpwl sydd am rannu bwthyn gyda'r fantais o fod â chyfleusterau preifat.

Gardd

Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn yng Ngogledd Cymru gyda patio a bwrdd yn edrych allan dros yr ardd. Mae gardd fawr estynedig yn cael ei rhannu rhwng y tri bwthyn ar y safle ac mae'n cynnwys barbaciw nwy, siglenni, gôl pêldroed, yn ogystal â thŷ chwarae/ffram ddringo gyda llithren, a trampolîn. Mae'r ardd yn gaeedig sy'n ei gwneud yn berffaith ar gyfer gwyliau teuluol. 

Gwybodaeth Ychwanegol   

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau yn gynwysedig, yn ogystal ag 1 tywel llaw ac 1 tywel bath ar gyfer pob person. Tywelion ar gyfer y bwthyn yn unig, ddim i'r traeth
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât diogelwch ar gael os dymunir (dewch a dillad eich hun i'r cot)   
 • Wifi ar gael 
 • Ystafell golchi dillad arwahan yn cael ei rhannu rhwng y 3 bwthyn ar y fferm - yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad, a rhewgell (rhewgell fach ar gael yn y bwthyn hefyd)
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu   
 • Mae'r bwthyn hunan ddarpar hwn hefyd ar gael ar gyfer gwyliau byr. Gweler mwy o fanylion o dan ‘Prisiau'

Location