Gwel y Garn

Rural Llyn Peninsula, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn mewn lleoliad hyfryd ym Mhenrhyn Llŷn yn agos at nifer o draethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.

You can book this property from:

 • £557 per week
 • £80 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Mae’r bwthyn hwn yn caniatáu anifeiliaid, ac yn cynnwys llawer o’i nodweddion gwreiddiol. Mae wedi ei adnewyddu i safon andros o uchel er mwyn darparu moethusrwydd a chysur i westai.

Mae’r trawstiau derw, waliau cerrig, stôf losgi coed modern, gwres o dan y llawr a dodrefn derw chwaethus yn cynnig teimlad o ymlaciol tu hwnt. Mae Llwybr Arfordirol Llyn a Llwybrau Beicio Lôn Las yn agos at y bwthyn ac mae arfordir y rhan hwn o Ogledd Cymru yn wirioneddol arbennig.

Llawr Gwaelod

Mae’r bwthyn hunan ddarpar hwn ym Mhenrhyn Llyn yn cynnig cegin / ystafell fwyta / ystafell fyw fawr ar gynllwyn agored.

Mae’r gegin dderw eang yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - popty trydan a hob, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a micro-don. O’r ystafell fwyta gall gwesteion fwynhau golygfeydd o’r ardd ac mae’r ystafell fyw yn cynnwys soffas cyfforddus, stôf losgi coed chwaethus, gwres o dan y llawr a theledu/DVD/WI-FI sgrin fflat a chwaraewr CD.

Ystafell wely twin gyda golygfeydd godidog dros gefn gwlad agored, ac mae’r ystafell wely hon wedi ei dodrefnu’n chwaethus gyda dodrefn a llawr modern, derw.

Ystafell ymolchi – Mae gan yr ystafell ymolchi chwaethus hon ar y llawr gwaelod gawod isel, bath dwfn a thoiled. Basn ymolchi â chwpwrdd a rheilen gynhesu tywelion.

Mae’r ystafell iwtiliti yn cynnwys peiriant golchi dillad ac ardal i storio cotiau, esgidiau ayyb.

Llawr Gwaelod

Ensuite double bedroom overlooking garden and open farmland. The original low beams have been retained to enhance the character of the room which again benefits from oak furniture and flooring. The adjoining bathroom has a corner low level shower, WC, vanity unit and heated towel rail.

Ystafell wely ddwbl ensuite yn edrych dros yr ardd a’r tir fferm. Mae’r trawstiau isel wedi eu cadw i ychwanegu at gymeriad yr ystafell sydd hefyd yn cynnwys dodrefn a llawr derw. Mae gan yr ystafell ymolchi gawod isel yn y gornel, toiled, basn ymolchi â chwpwrdd a rheilen gynhesu tywel.

Ystafell wely ar ffurf galeri agored - i fyny ychydig o risiau eto (dros ffordd i’r ystafell ddwbl), yn ystafell wely sengl gyda thema forwrol. Mae’r ffenestri velux yn galluogi gwesteion i wylio machlud anhygoel yn ystod tywydd braf. Mae’r ystafell hon unwaith eto’n llawn cymeriad gyda tho yn gostwng a thrawstiau isel.

Gardd

Mae gan y bwthyn ardd heb ddim grisiau o gwbl sy’n caniatáu gwesteion o bob oed i fwynhau’r haul boreol o’r ardal batio. Gan nad oes goleuadau stryd, gellir gwylio’r haul yn machlud yn hyfryd dros y bryniau yn ystod rhai adegau o’r flwyddyn. Darperir barbeciw a dodrefn gardd a gan fod yr ardd yn gaeedig, mae’n le perffaith i blant chwarae ac ar gyfer anifeiliaid.

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn ym Mhenrhyn Llyn ardal ddiogel i storio deunydd awyr agored fel beics a byrddau syrffio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig. Logiau a deunydd cynnau tân cychwynnol yn gynwysedig ar gyfer y stôf losgi coed a gellir prynu mwy o’r ffermdy.
 • Lleiniau gwely a thywelion - Darperir yr holl leiniau gwely yn ogystal â thywelion dwylo a bath.
 • Caniateir anifeiliaid - Derbynnir hyd at 3 anifail am gost ychwanegol o £20.00 am bob anifail (i’w dalu wrth archebu.) Ni ddylid gadael yr anifeiliaid eu hunain yn y bwthyn ac ni chaniateir cŵn yn y cyntedd, ystafelloedd gwely nac ar y dodrefn.
 • Gellir darparu cot teithio, giât ar gyfer y grisiau a chadair uchel ar gais.
 • Ardal sortio y gellir ei gloi ar gyfer beics, byrddau syrffio, esgidiau cerdded ayyb.
 • Darperir WI-FI (dewch a’ch glinfwrdd/ ipad ayyb eich hunain).
 • Signal ffôn symudol – signal Orange a Vodaphone ond gall y signal tu mewn i’r tŷ fod yn gyfyngedig.

Location