Maes Teg

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar godiad gyda golygfeydd panoramig o Eryri a Bae Ceredigion.

You can book this property from:

 • £714 per week
 • £102 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar godiad gyda golygfeydd panoramig o Eryri a Bae Ceredigion. Gyda balconi mawr a drysau patio, gellir mwynhau golygfeydd gwych o'r ardal fyw agored a dwy o'r ystafelloedd gwely. Mae Pwllheli, gyda Marina, traeth a nifer o siopau, caffis a bwytai annibynnol ond milltir i ffwrdd. 

Dyma leoliad gwych i ddarganfod Llwybr Arfordirol Cymru a Phenrhyn Llyn - ardal o harddwch naturiol eithriadol gydag ystod o atyniadau megis Portmeirion a Chastell Criccieth, heb anghofio Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.

Llawr Gwaelod

Cegin, ardal fwyta a lolfa agored. Mae drysau patio yn arwain i balconi gyda canllaw gwydr a golygfeydd anhygoel dros Fae Ceredigion tuag at Harlech ac Eryri. 

Mae'r lolfa fawr yn cynnig seddi cyfforddus i wyth o flaen stôf goed a glô, teledu Smart gyda Netflix ac Amazon Prime. Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth, mae yna chwaraewr recordiau a dewis o recordiau yn y cwpwrdd yn y cyntedd. Fe geir nifer o lyfrau, mapiau a gemau bwrdd yma hefyd. 

Mae'r gegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi dillad a pheiriant golchi llestri, meicrodon, tegell, tostiwr a pheiriant coffi. Bwrdd bwyta gyda lle i 8. 

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gyda drysau patio yn arwain allan i'r balconi gyda golygfeydd gwych. Dau gwpwrdd wrth y gwely gyda lampau, cypyrddau dillad a chadair.

Ystafell wely 2 - yng nghefn y bwthyn gyda gwely dwbwl, dau gwpwrdd wrth y gwely, lampau a chypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - gydag uned cawod, sinc, toiled a rheilen sychu tywelion. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - gyda gwely maint king, dau gwpwrdd wrth y gwely gyda lampau, cypyrddau dillad a chadair, a golygfeydd panoramig.

Ystafell wely 4 - dau wely sengl yng nhefn y llety.

Ystafell ymolchi gydag uned cawod, baddon, toiled, basn a rheilen sychu tywelion. 

Gardd

Gyda balconi mawr dyma leoliad delfrydol ar gyfer bwyta tu allan, gan edrych ar y golygfeydd anhygoel. 

Mae yna hefyd lawnt sy'n berffaith i blant chwarae. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch lleol yn ogystal â llaeth, te a phodiau coffi. Hefyd, cod disgownt ar gyfer lluniau lleol sy'n cael eu harddangos o gwmpas y bwthyn  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn dechreuol o goed ar gyfer y stôf rhwng misoedd Hydref i Ebrill  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig    
 • 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn    
 • Darperir y canlynol: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri a thabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled     
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol    
 • Parcio preifat ar gyfer 3 car    
 • Os hoffech anghofio'r car yn ystod eich arhosiad gellir dal bys i Bwllheli o arosfa Llwyn-hudol, sydd rownd y gornel    

Location

From this beautiful, detached holiday cottage Pwllheli and all its amenities is just 1 mile away. With panoramic views towards Cardigan Bay and Snowdonia, Maes Teg enjoys a peaceful setting in a small hamlet of houses, whilst also benefiting from having Pwllheli Marina, Pwllheli beach and a number of small independent shops, cafes, pubs and restaurants on its doorstep. There is also an Asda supermarket and all the other amenities you need in this coastal town.

Considered to be the unofficial capital of the Llyn Peninsula, Pwllheli is home to an impressive Marina where many watersports events and competitions are held throughout the year. You can also join the All Wales Coastal Path nearby, in the village at Abererch, or Pwllheli. The Llyn Peninsula is an Area of Outstanding Natural Beauty where the Welsh language and way of life still flourish. Discover the beautiful coastal villages such as Abersoch, Llanbedrog, Porthdinllaen and Aberdaron that are dotted around the Peninsula, along with amazing beaches and plenty of other delights. Maes Teg cottage offers an ideal base to explore the area, as well as nearby Snowdonia and the Isle of Anglesey.

Amongst the other popular attractions nearby is the renowned Plas Glyn y Weddw in Llanbedrog (5.5 miles), a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and a tea room with sea views. Glasfryn Parc, 3.5 miles away is another great day out, offering a wide range of activities including bowling, go-carting, archery and wakeboarding and has an extensive farm shop, café and restaurant. Cricieth castle (7.5 miles), Ffestiniog Railway in Porthmadog (12 miles), and the Italian village of Portmeirion (15 miles) are all worth visiting as well.

Beaches

 • Abererch to Glandon, Pwllheli – enjoy a 4 mile stretch of sand which incorporates Abererch and Glandon beaches. Accessed 1.3 miles away
 • South Beach, Pwllheli - mainly shingle, Blue Flag beach. Stretches from Gimblet Rock, across the promenade, and around towards Llanbedrog. 1.7 mile
 • View other beaches on the Llyn Peninsula

Watersports

 • Pwllheli Sailing Club, Pwllheli Marina – excellent facilities and possibly the best sailing waters in the U.K. 1.2 miles
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 8 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Walking

 • Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 miles from the cottage in Abererch.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 7.5 miles from cottage.

Fishing

 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 2.4 miles
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 4.5 miles

Horse-riding

 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 5 miles
 • Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Cycling

 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula