Llys Bach

Pwllheli, North Wales Coast

 • 5 Star Gold
 • Mewn lleoliad gwledig heddychlon, mae'r bwthyn hardd hwn wedi ei adnewyddu ac yn cynnig golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion i fynyddoedd Eryri.

You can book this property from:

 • £693 per week
 • £99 per night
 • 5 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mewn lleoliad gwledig heddychlon, mae'r bwthyn hardd hwn wedi ei adnewyddu ac yn cynnig golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion i fynyddoedd Eryri. Mae tref glan môr Pwllheli ond 3 milltir i ffwrdd gyda dau draeth a Marina, nifer o fwytai, caffis a bowlio deg. Gellir cerdded o'r bwthyn i ganolfan arddio a chaffi o fewn hanner milltir, ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru ar draeth Abererch 2.4 milltir i ffwrdd, neu fwynhau diwrnod allan ym Mharc Glasfryn (2.5 milltir) gyda gwîb gartio, bowlio deg a llawer mwy. 

Mae Llys Bach yn un o ddau dy pâr ar y safle - perffaith ar gyfer rhannu'r profiad gyda teulu a ffrindiau. O'ch bwthyn cartrefol gellir darganfod Penrhyn Llyn yn ei gyfanrwydd (ardal dynodedig o harddwch naturiol eithriadol), yn cynnwys Llanbedrog (6.5 milltir) ac Abersoch (9.5 milltir). I'r cyfeiriad arall mae Parc Cenedlaethol Eryri gyda'i atyniadau a gweithgareddau, o gestyll trawiadol i Zip World, trenau stêm, Portmeirion a Bounce Below. 

Llawr Gwaelod

Ardal agored yn cynnwys cegin, ardal fwyta a'r lolfa.

Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu dillad, oergell/rhewgell, meicrodon, popty a hob trydan.

Ardal fwyta gyda bwrdd derw a chadeiriau.

Lolfa gyda dwy soffa ledr, teledu Smart a chwaraewr DVD, silffoedd llyfrau derw a drysau patio dwbl yn arwain allan i'r ardd.

Ystafell ymolchi gyda cawod, basn a thoiled.   

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gwely maint king, gyda byrddau bach wrth y gwely a chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - gwely super-king, a chypyrddau dillad. Gellir newid y gwely i ddau wely sengl ar gais. 

Ystafell wely 3 - dau wely sengl a chypyrddau dillad. Llawr derw. 

Ystafell ymolchi - baddon, basn a thoiled. 

Gardd

Ardal patio preifat gyda bwrdd a mainc a golygfeydd o Eryri. Lawnt estynedig sy'n cael ei rhannu gyda'r bwthyn drws nesaf. 

Man eistedd tu blaen y bwthyn gyda golygfeydd panoramig, o Fae Ceredigion i Eryri. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr, llaeth a chacen. Cwrw, seidr a jam lleol hefyd ar gael os yn aros am wythnos a mwy 
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau, tywelion ac 1 sychwr gwallt yn gynwysedig     
 • Wi-fi ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Mae'r eitemau canlynol hefyd ar gael: 
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, tabledi golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu 
  • Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur i bob toiled    
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol     
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes tu mewn y bwthyn     
 • Digon o le parcio preifat

Location