Bryn Llewelyn

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety ar ben ei hun ar gyrion Pwllheli, tref farchnad arforol sy'n enwog am ei Marina a'i hwylio.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety ar ben ei hun ar gyrion Pwllheli, tref farchnad arforol sy'n enwog am ei Marina a'i hwylio. Gyda caffis, bwytai a siopau annibynnol o fewn pellter cerdded, yn ogystal â thraeth euraidd Pwllheli a Llwybr Arfordirol Cymru. Delfrydol ar gyfer y rhai sy'm mwynhau cerdded a beicio, mae'r bwthyn hwn yn cynnig mynediad i Benrhyn Llŷn gyda'i draethau hardd a'i ddiwylliant Cymreig.

Llawr Gwaelod

Cegin fodern mewn arddull bwthyn. Offer yn cynnwys popty nwy, hob, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant golchi llestri. 

Iwtiliti fach yn arwain i'r ardd gefn gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Lolfa/ardal fwyta - ystafell olau gyda dodrefn hynafol ynghyd â decor Laura Ashley, soffa ledr fawr a 2 gadair gyfforddus, teledu a chwaraewr DVD. Bwrdd bwyta derw gyda chadeiriau ar gyfer 6 o westeion.

Cyntedd - mae'r thema morwrol/glan môr a lloriau derw yn parhau o'r lolfa. Gyda cist bîn hynafol, drôr ar gyfer teganau/gemau, llyfrau a lle i hongian cotiau.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl hynafol gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - gwely sengl, cwpwrdd dillad a bwrdd ymolchi marmor.

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda dau wely sengl â dodrefn pîn.

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod, basn a thoiled gyda theils steil llechi ar y llawr.

Gardd

Lawnt gysgodol o flaen y llety, gyda bwrdd a dwy gadair.

Gardd breifat gyda patio yn y cefn gyda bwrdd a chwech o gadeiriau, a bwrdd a chadeiriau ychwanegol mewn rhan arall o'r ardd. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, yn ogystal â potel o wîn, caws lleol, bisgedi a blodau ffres  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Wifi ar gael
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 1 sychwr gwallt ar gael  
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu  
 • Lle parcio ar gyfer dau gar neu gar a llong os ydych yn dymuno gwneud defnydd o'r Marina   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, 4 tabled i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Location

Located on a quiet lane on the outskirts of Pwllheli, this detached cottage is located within its own enclosed garden and is within a short walking distance to all the town's facilities. Famous for its sailing and Marina, Pwllheli offers a range of independent shops, a large supermarket and numerous cafes and restaurants. The beautiful sandy beach at Pwllheli and the All Wales Coast Path is also within a pleasant ten minute walk, through a kissing gate and along a wooded path.

Amongst the best places to eat out locally are White Hall in Pwllheli, Bodegroes in Efailnewydd (1 mile), Dylan’s in Cricieth (15 min by train or car) and a range of restaurants in Abersoch which is just 6 miles along the coastal road. There are many highly recommended cafes in the area as well, including Taro Deg in Pwllheli, Oriel Glyn y Weddw Art Gallery Tea Room in Llanbedrog (3 miles) and Caffi Meinir at Nant Gwrtheyrn (7 miles). For a relaxing beer or wine, there are pubs in fantastic locations around the Peninsula, including Ty Newydd in Aberdaron and Ty Coch Inn at Porthdinllaen.

Bryn Llewelyn and Pwllheli is also the gateway to the stunning Llyn Peninsula, an Area of Outstanding Natural Beauty where the Welsh language and way of life still flourish. In addition to the numerous golden beaches and beautiful coastal villages dotted around the peninsula, there are many popular attractions on your doorstep. These include the renowned Plas Glyn y Weddw in Llanbedrog (3.5 miles), a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and a tea room with sea views. Glasfryn Parc, 4.5 miles away is another great day out, offering a wide range of activities including bowling, go-carting, archery and wakeboarding and has an extensive farm shop, café and restaurant. Cricieth castle (8 miles), Ffestiniog Railway in Porthmadog (13 miles), and the Italian village of Portmeirion (16 miles) are all worth visiting as well.

Beaches

 • South Beach, Pwllheli - mainly shingle, Blue Flag beach. Stretches from Gimblet Rock, across the promenade, and around towards Llanbedrog. 0.5 mile
 • Glan-y-mor, Pwllheli – enjoy a 3 mile stretch of sand all the way to Abererch beach. 1 mile
 • View other beaches on the Llyn Peninsula

Watersports

 • Pwllheli Sailing Club, Pwllheli Marina – excellent facilities and possibly the best sailing waters in the U.K. 1 miles
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 6 miles
 • Find out more about watersports on the Llyn Peninsula

Walking

 • Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 miles from the cottage on South Beach.
 • Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 7 miles from cottage.

Golf

 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 0.5 mile
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 2 miles

Cycling

 • Find out more about cycling on the Llyn Peninsula

Fishing

 • Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages

Horse-riding

 • Cilian Riding Centre - Horse-riding lessons, beach rides and more. Great for kids and novices. 9 miles
 • Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula