Bryn Llewelyn

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety ar ben ei hun ar gyrion Pwllheli, tref farchnad arforol sy'n enwog am ei Marina a'i hwylio.

You can book this property from:

 • £369 per week
 • £53 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety ar ben ei hun ar gyrion Pwllheli, tref farchnad arforol sy'n enwog am ei Marina a'i hwylio. Gyda caffis, bwytai a siopau annibynnol o fewn pellter cerdded, yn ogystal â thraeth euraidd Pwllheli a Llwybr Arfordirol Cymru. Delfrydol ar gyfer y rhai sy'm mwynhau cerdded a beicio, mae'r bwthyn hwn yn cynnig mynediad i Benrhyn Llŷn gyda'i draethau hardd a'i ddiwylliant Cymreig.

Llawr Gwaelod

Cegin fodern mewn arddull bwthyn. Offer yn cynnwys popty nwy, hob, oergell/rhewgell, meicrodon a pheiriant golchi llestri. 

Iwtiliti fach yn arwain i'r ardd gefn gyda peiriannau golchi a sychu dillad.

Lolfa/ardal fwyta - ystafell olau gyda dodrefn hynafol ynghyd â decor Laura Ashley, soffa ledr fawr a 2 gadair gyfforddus, teledu a chwaraewr DVD. Bwrdd bwyta derw gyda chadeiriau ar gyfer 6 o westeion.

Cyntedd - mae'r thema morwrol/glan môr a lloriau derw yn parhau o'r lolfa. Gyda cist bîn hynafol, drôr ar gyfer teganau/gemau, llyfrau a lle i hongian cotiau.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl hynafol gyda chypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - gwely sengl, cwpwrdd dillad a bwrdd ymolchi marmor.

Ystafell wely 3 - ystafell helaeth gyda dau wely sengl â dodrefn pîn.

Ystafell ymolchi gyda baddon, cawod, basn a thoiled gyda theils steil llechi ar y llawr.

Gardd

Lawnt gysgodol o flaen y llety, gyda bwrdd a dwy gadair.

Gardd breifat gyda patio yn y cefn gyda bwrdd a chwech o gadeiriau, a bwrdd a chadeiriau ychwanegol mewn rhan arall o'r ardd. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, yn ogystal â potel o wîn, caws lleol, bisgedi a blodau ffres  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig  
 • Wifi ar gael
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig  
 • 1 sychwr gwallt ar gael  
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hun i'r cot 
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu  
 • Lle parcio ar gyfer dau gar neu gar a llong os ydych yn dymuno gwneud defnydd o'r Marina   
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, 4 tabled i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Location