Bwthyn Nefyn

Nefyn, North Wales Coast

 • 4 Star Gold
 • Mae traeth a phentref Nefyn o fewn pellter cerdded i'r bwthyn gwyliau hwn. Gwyliau gwych ym Mhenryn Llyn

You can book this property from:

 • £514 per week
 • £73 per night
 • 4 Star Gold

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae traeth ac adnoddau pentref Nefyn i gyd o fewn pellter cerdded i’r bwthyn hwn sydd yn edrych allan dros y môr. Ceir mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Cymru oddi yma a gellir mwynhau machlud haul syfrdanol o’r bwthyn. Mae Bwthyn Nefyn yn hynod gyfforddus, ac yn leoliad delfrydol i grwydro a mwynhau golygfeydd anhygoel Penrhyn Llyn ac Eryri.

Llawr Gwaelod

Llofft ddwbwl gyda gwely nodweddiadol Fictorianaidd o efydd a haearn, cypyrddau dillad, bwrdd gwisgo gyda drych, cypyrddau wrth y gwely a lampau bach. Mae ystafell ymolchi ynghlwm yn cynnwys cawod fawr, basn a rheilen sychu tywelion. Ystafell hardd gyda golygfeydd o’r môr.

Llofft ‘twin’ gyda matresi moethus. Droriau pinwydd, lle i hongian dillad, cypyrddau wrth y gwely a lampau bach. Ystafell braf gyda golygfeydd o’r môr.

Ystafell ymolchi arwahan gyda ciwbicl cawod, toiled a basn. Llawr wedi ei deilio a rheilen sychu tywelion.

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi/sychu dillad, sgrîn tân (ar gyfer y stôf goed os oes angen), haearn a bwrdd smwddio, a sinc. Mae yma hefyd ail beiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, tegell, cytleri ac offer coginio ar gyfer y Barbaciw (ar gyfer yr amser y byddwch yn bwyta y tu allan).

Llawr cyntaf

Mae’r ystafell fyw ar y llawr cyntaf yn cynnwys cegin, ardal fwyta a lle i eistedd. Ystafell hardd a chyfforddus gyda stôf goed/glo, a golygfeydd anhygoel o’r môr a’r mynyddoedd a machlud haul syfrdanol ar ddiwrnod braf.

Nodweddion yr ardal goginio/bwyta yw dreser hardd gyda platiau hynafol a bwrdd mawr pinwydd gyda 6 cadair. Offer cegin yn cynnwys peiriant golchi llestri, hob nwy gyda 5 cylch, popty ffan trydan, ac oergell/rhewgell.

Mae’r ardal eistedd gyfforddus yn cynnwys soffa fawr ‘chesterfield’, yn ogystal â soffa y gellir ei hagor allan i fod yn wely. Bwrdd coffi mawr pinwydd, byrddau bach, teledu a chwaraewr DVD.

Gardd

Gardd helaeth gaeëdig yn cynnwys lawnt, man parcio, a stepiau yn arwain i lawr at y bwthyn a’r patio. Yma fe geir bwrdd pren gyda 4 cadair a 2 fainc i ymlacio.

Sied storio yn yr ardd i gadw’r Barbaciw, clustogau i’r cadeiriau, parasol, a rhai teganau ar gyfer y tu allan.

Gellir cael mynediad i draeth Nefyn ar hyd llwybr o ochr arall y ffordd.

*Carafan static hyfryd hefyd wedi ei lleoli yn yr ardd gefn - cysgu 6 ac yn derbyn anifeiliaid anwes bychan. Ar gael i'w archebu ar gais ar gyfer teulu estynedig neu ffrindiau - cysylltwch am fanylion pellach.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres (gwresogyddion trydan) a thrydan yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • 2 sychwr gwallt ar gael
 • Wi-fi ar gael
 • Cyflenwad bach o goed tân
 • Cot, cadair uchel a gât i’r staer ar gael drwy gais
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd ar gyfer ceir a chychod
 • Mae carafan fawr ar gael o fewn tir y bwthyn pe bai angen lle cysgu ychwanegol. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r garafan.
 • Mae bond 'gofal da am lety' ar y llety hwn am £150, sydd yn ad-daladwy ac yn ddyledus i Y Gorau o Gymru ar yr un pryd â balans eich gwyliau. Neu, gallwch osgoi y bond hwn drwy, yn hytrach, dalu ffî sydd ddim yn ad-daladwy am £5 y person
 • Bydd Asda ym Mhwllheli yn cludo neges i’r bwthyn os dymunir

 

Location