Nant - Caerffili

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol ac unigryw mewn bwthyn yn Nant Gwrtheyrn gyda golygfeydd o'r môr. Mae bwthyn Caerffili yn cysgu 2 gyda thraeth a chaffi ar y safle.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn i ddau yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llŷn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen

Llawr Gwaelod

Lolfa gysurus gyda dodrefn derw o ansawdd uchel, soffas lledr (hefyd gwely soffa dwbwl) a llawr derw gyda gwres oddi dano. Nid oes teledu yn y bwthyn felly dyma’r cyfle perffaith i fwynhau amser arbennig gyda’ch gilydd mewn lleoliad gwirioneddol braf

Cegin gyda phopty trydan a hob, meicrodon ac oergell gyda rhewgell oddi mewn. Bwrdd bwyta i ddau. Peiriannau golchi a sychu dillad mewn adeilad ar wahân

Llawr Cyntaf

Llofft fawr gyda chyfleusterau ensuite a gwely maint king, dodrefn derw Cymreig a gwres o dan y llawr. Golygfeydd o’r môr, a chlustogau a blancedi o frethyn Cymreig traddodiadol Melin Wlan Trefriw

Ystafell ensuite gyda chawod, toiled a basn

Tu Allan

Mae’r bwthyn bach clyd hwn yn Nant Gwrtheyrn gyda lawnt fawr gymunedol o’i flaen, ynghyd â golygfeydd anhygoel o’r môr lle gellir eistedd ac ymlacio ar y cadeiriau patio os dymunir. Yn ychwanegol, gellir mwynhau’r caffi ar y safle a’r llwybr sydd yn arwain i lawr i draeth preifat Nant Gwrtheyrn. Mor berffaith fel bod cyplau yn dewis priodi yn y Nant.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig (yn cynnwys gwres dan y llawr)
 • Darperir dillad gwely gwyn a thywelion
 • Pecyn croeso ar gael os dymunir am bris o £20
 • Cot, cadair uchel a gât ddiogelwch ar gael os dymunir - rhowch gwybod wrth archebu. Dewch a’ch dillad eich hun ar gyfer y cot
 • Wi-fi ar gael yn y caffi (100 llath) yn ogystal â’r bwthyn ei hun
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Ystafell olchi dillad ar y safle at ddefnydd y gwesteion, am gost ychwanegol. 
 • Digon o le parcio ar gael
 • Nodwch, os gwelwch yn dda, mae Nant Gwrtheyrn yn lleoliad amlbwrpas.  Efallai bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar y safle yn ystod eich arhosiad.  Awgrymwn eich bod yn cysylltu â Nant Gwrtheyrn yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Location