Corlan Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli o fewn lawnt breifat, llety hunan-ddarpar moethus gyda naws hudolus. Atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd.

You can book this property from:

 • £461 per week
 • £66 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi’i leoli o fewn ei lawnt breifat ac amgaeedig ei hun, gydag ardal patio gysgodol, mae gan Corlan Lleuddad elfen hudolus iddo, ac y mae'n cynnig gwyliau hunan-ddarpar moethus. Mae atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, gan gynnwys pentref glan môr Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, traethau di-ben-draw gan gynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn ac Ynys gysegredig Enlli, heb sôn am yr amrywiaeth o fwytai o safon uchel a’r tafarndai pentrefol croesawgar.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal fyw ar gynllun agored, ac yn ystafell fawr, eang gyda tho uchel sy’n cynnwys cegin hardd, ardal fwyta a lolfa. Mae ei ddau set o ddrysau patio, y llawr llechi gyda gwres oddi tano a’r trawstiau yn ychwanegu at yr awyrgylch ysgafn ac ymlaciol sydd i’r ty.

Mae’r gegin fodern lliw hufen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys popty a hob trydanol, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell, micro-don, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Bwrdd pinwydd ty fferm gyda lle i 4 eistedd.

Yn y lolfa mae cadeiriau esmwyth lledr, teledu fawr sgrin fflat, chwaraewr DVD a Nintendo Wii gyda golygfeydd dros yr ardd a thu hwnt drwy’r drysau patio. Nodwedd drawiadol arall sydd yn yr ystafell fawr hon yw’r grisiau sydd wedi eu naddu’n lleol sy’n arwain at y llofft falconi.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely dwbl haearn lliw hufen, a llawr llechi â gwres oddi tano.

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon siâp ‘P’, cawod uwch ei ben a rheilen gwresogi tywelion.

Llawr Cyntaf

Llofft falconi twin gyda bondo gogwyddol sydd â modd ei gyrraedd gyda grisiau o’r ystafell fyw. *Nodwch gan fod yr ystafell twin yn llofft falconi, nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc.

Gardd

Mae gan Gorlan Lleuddad ardd breifat amgaeedig ac ardal batio. Mae yma hefyd fwrdd picnic sydd wedi ei osod yn y man perffaith er mwyn edmygu’r golygfeydd arfordirol a gwledig o Benrhyn Llyn sydd o amgylch y bwthyn.

Os agorwch y giât ar ochr y bwthyn a dilyn y llwybr i’r cefn, mae gardd fawr gymunedol sy'n cael ei rhannu gyda dau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle, ac mae yno fwrdd arall a meinciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wrth gyrraedd eich bwthyn moethus hunan-ddarpar, darperir pecyn croeso o gynnyrch lleol. Yn y pecyn hwn bydd Bara Brith, menyn, caws, llaeth a the Cymreig.
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd...


Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrydd ar gyfer y peiriant golchi.

 • Dillad gwely, tywelion baddon a dwylo yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Croesewir un ci sy’n ymddwyn am £25.
 • Darperir cot a chadair uchel os bydd cais. Dewch a dillad gwely i’r cot eich hun.
 • Ystafell olchi gomunol gyda pheiriant sychu dillad a pheiriant golchi dillad, a all gael ei ddefnyddio gan breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o fannau parcio ar gael

 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.

Location

Corlan Lleuddad is set within its own private, enclosed garden at the end of a row of 3 stunning holiday cottages. A peaceful, scenic location on the grounds of a working beef and dairy farm near the small village of Llangwnadl. Just off the main road, a farm track of approximately ¼ mile leads up to Corlan Lleuddad where you can enjoy a break of luxury self catering. Llyn Peninsula's beautiful landscape and coastline can be enjoyed from the cottage and from the expansive grounds around it. A great central location which is ideal for exploring the Llyn Peninsula.

The nearest village shop is in Tudweiliog (2 miles) and there are numerous good pubs and restaurants nearby. Amongst the recommended places to eat are The Lion in Tudweiliog, The Ship Inn in Edern (4 miles), Nanhoron Arms, Nefyn (7 miles), Venetia and Coconut Kitchen in Abersoch (9 miles) and Ty Newydd, Aberdaron (5 miles). The best local pubs are The Lion in Tudweiliog and Bryncynan Inn in Nefyn (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Amongst the ‘must see’ attractions is the beautiful seaside village of Aberdaron, the pub on the beach in Porthdinllaen, endless sandy beaches including the nearest one at Penllech, just 2 miles from the cottage and the sacred Bardsey Island.

Nant Gwrtheyrn Language and Heritage Centre is another great attraction within its own hidden bay by the sea, not to mention Glasfryn Park for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches

The nearest is Penllech, a long sandy beach that allows you to really feel that you are away from it all. 2 miles

There are also many other great beaches within a short drive of your luxury self catering. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walking

Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path). The nearest joining point is Traeth Penllech beach, 2 miles from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles.

Horse riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles


Golf

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 9 miles.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9 miles