Llety'r Bryn

Llandudno, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Llety cofrestredig Gradd 2 wedi ei leoli rhwng dau o gyrchfannau mwyaf Gogledd Cymru, sef tref castell Conwy a thref glan y môr Llandudno - y ddau le o fewn 3 milltir.

You can book this property from:

 • £1,107 per week
 • £158 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety cofrestredig Gradd 2 wedi ei leoli rhwng dau o gyrchfannau mwyaf Gogledd Cymru, sef tref castell Conwy a thref glan y môr Llandudno - y ddau le o fewn 3 milltir. Yn Llety'r Bryn mae ardal fyw gyda tân agored, ail lolfa gyda stôf losgi coed, gwelyau cyfforddus a gardd fawr gyda golygfeydd o'r môr. O fewn milltir i dafarn y pentref a thair milltir i ystod eang o fwytai, caffis ac atyniadau.

Llawr Gwaelod

Lolfa fawr gyda lle tân agored, soffas a chadeiriau cyfforddus, a theledu ar y wal. 

Gellir cael mynediad i'r gegin a'r ardal fwyta i lawr tair step o'r lolfa. Mae'r gegin gyfoes gyda'r holl offer, yn cynnwys popty trydan, hob nwy, meicrodon, ac oergell/rhewgell. Bwrdd bwyta i eistedd 8. 

Ystafell iwtiliti gyda peiriant golchi dillad a thoiled.

Ail lolfa glyd gyda stof losgi coed a seddi cysurus.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, golygfeydd o'r ardd, en-suite gyda cawod uwchben y baddon, basn dwbwl a thoiled.

Ystafell wely 2 - gwely maint king, soffa a golygfeydd o'r ardd.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 3 - ystafell hardd gyda gwely maint king.

Ystafell wely 4 - gyda gwely dwbwl.

Ystafell ymolchi - gyda cawod wlaw, basn dwbwl a thoiled.

Gardd

Wedi ei amgylchynu gan 10 acer o dir a choetir gyda golygfeydd o'r môr, mae'r ardd yn cynnwys lawnt breifat a patio gyda dodrefn gardd a Barbaciw nwy. 

Garej arwahan gyda digon o le i storio beiciau, dillad awyr agored, canŵ, neu hyd yn oed gwch. 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, cacen a photel o wîn   
 • Gwres canolog (yn cynnwys gwres rhannol o dan y llawr ar y llawr gwaelod) a thrydan yn gynwysedig  
 • Pecyn cychwynol o goed - gellir archebu rhagor gan y perchennog am gost o £4 am lwyth basged 
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael  
 • 4 sychwr gwallt ar gael
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 gi am gost ychwanegol o £20 y ci  
 • Dim ysmygu tu mewn y llety  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled
 • Lle parcio ar gyfer 6 car 

Location