Awel y Mor

Llandudno, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar yn Llandudno ar gyfer 10 o bobl gyda thwb poeth, bwrdd pŵl a stôf llosgi coed, ac sydd o fewn tafliad carreg i lan y môr, y llwybr arfordirol a bwytai.

You can book this property from:

 • £998 per week
 • £143 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae twb poeth yn yr ardd, ystafell haul a bwrdd pŵl, a stôf llosgi coed groesawgar, ac mae o fewn tafliad carreg i lan y môr, y traeth, llwybr arfordirol Cymru a bwytai. Mae rhywbeth at ddant pawb wrth gymryd gwyliau hunan-ddarpar yn Awel y Môr, sydd 4 milltir yn unig o Landudno. Mae’r bwthyn wedi’i leoli yn nhref lan y môr hyfryd Llandrillo-yn-Rhos, sy’n aml yn cael ei hystyried yn chwaer fach i Landudno, ac mae hefyd yn agos at Gonwy (4.9 milltir) a holl atyniadau mawr Gogledd Cymru.    

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta – Cegin fawr, fodern sy’n cynnwys ffwrn ddwbl, hob nwy 5 cylch a mwgwd echdynnu, microdon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell. Ceir bwrdd bwyta mawr o bren derw soled ym mhen arall yr ystafell gyda chyfuniad o fainc a chadeiriau, ynghyd â daliwr gwin a theledu bychan.

Lolfa 1 – Ystafell hyfryd gyda ffenestr fae fawr a sedd ffenestr, stôf llosgi coed groesawgar, teledu clyfar 40 modfedd a chymysgedd o soffas lledr a defnydd.  

Lolfa 2 – Ail ystafell fyw fawr gyda ffenestr fae a chymysgedd o soffas lledr a defnydd yn ogystal â chaise longue o dan y ffenestr. Teledu 40 modfedd a chwaraewr DVD, ynghyd â bwrdd pŵl.  

Dwy ris yn arwain i lawr i’r ystafelloedd a ganlyn …

Lolfa haul gyda bwrdd pŵl maint llawn yn arwain at ardal â dec lle ceir twb poeth.

Ystafell golchi dillad gyda pheiriant golchi ac unedau.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod gyda chwpwrdd dillad o dderw soled.

Ystafell gawod (cwadrant) â basn ymolchi ac ystafell ar wahân gyda thŷ bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Prif ystafell wely fawr gyda gwely mawr iawn, blanced Gymreig, cypyrddau dillad wedi’u gosod a bwrdd gwisgo. Ffenestr fae fawr yn cynnwys soffa.  

Ystafell wely 3 – Ystafell wely fawr arall gyda gwely mawr iawn o dderw soled. Cist ddillad fawr, cwpwrdd dillad crand a drych hyd llawn.

Ystafell wely 4 – Ystafell â 2 wely sengl gyda chwpwrdd dillad crand o dderw soled a golygfa dros yr ardd gefn. Ystafell fach, sy’n fwy addas i blant.

Ystafell wely 5 – Ystafell wely sengl gyda chwpwrdd dillad o dderw soled a golygfa dros yr ardd gefn amgaeedig.

Ystafell wely 6 – Ystafell wely sengl en-suite, cwpwrdd deuran, cwpwrdd dillad crand a chadair. Mae’r en-suite yn cynnwys cawod, tŷ bach a basn.

Y prif ystafell ymolchi – gyda basn ymolchi a bath â chawod uwch ei ben.

Tŷ bach a basn ymolchi ar wahân.

Gardd

Mae gan y llety hunan-ddarpar hwn yn Llandudno hefyd ardd gefn amgaeedig a giât sy’n gallu cloi.  Mae ganddo dwb poeth ‘jacuzzi’ hyfryd y gall 6-7 o bobl eistedd ynddo’n gyfforddus, gwely haul pren siâp L, a barbeciw. Sied ardd ar gyfer cadw beiciau ac ati, borderi blodeuog hyfryd a lein ddillad.  

Gardd flaen â lawnt, mainc a borderi blodeuog.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely a thyweli bach a mawr (dewch â’ch tyweli eich hunan ar gyfer y twb poeth, os gwelwch yn dda).
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y llety.
 • Er gwybodaeth, nid oes lle i’r platiau bwyd mawr yn y peiriant golchi llestri
 • Ceir parcio oddi ar y stryd ar gyfer hyd at 4 car ac mae digon o le i ôl-gerbydau (os ydych yn dod â chwch / canŵ). Ceir mannau parcio eraill ar y stryd os oes angen.

Location