Awel y Mor

Llandudno, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar yn Llandudno ar gyfer 10 o bobl gyda thwb poeth, bwrdd pŵl a stôf llosgi coed, ac sydd o fewn tafliad carreg i lan y môr, y llwybr arfordirol a bwytai.

You can book this property from:

 • £998 per week
 • £143 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae twb poeth yn yr ardd, ystafell haul a bwrdd pŵl, a stôf llosgi coed groesawgar, ac mae o fewn tafliad carreg i lan y môr, y traeth, llwybr arfordirol Cymru a bwytai. Mae rhywbeth at ddant pawb wrth gymryd gwyliau hunan-ddarpar yn Awel y Môr, sydd 4 milltir yn unig o Landudno. Mae’r bwthyn wedi’i leoli yn nhref lan y môr hyfryd Llandrillo-yn-Rhos, sy’n aml yn cael ei hystyried yn chwaer fach i Landudno, ac mae hefyd yn agos at Gonwy (4.9 milltir) a holl atyniadau mawr Gogledd Cymru.    

Llawr Gwaelod

Cegin / ystafell fwyta – Cegin fawr, fodern sy’n cynnwys ffwrn ddwbl, hob nwy 5 cylch a mwgwd echdynnu, microdon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell. Ceir bwrdd bwyta mawr o bren derw soled ym mhen arall yr ystafell gyda chyfuniad o fainc a chadeiriau, ynghyd â daliwr gwin a theledu bychan.

Lolfa 1 – Ystafell hyfryd gyda ffenestr fae fawr a sedd ffenestr, stôf llosgi coed groesawgar, teledu clyfar 40 modfedd a chymysgedd o soffas lledr a defnydd.  

Lolfa 2 – Ail ystafell fyw fawr gyda ffenestr fae a chymysgedd o soffas lledr a defnydd yn ogystal â chaise longue o dan y ffenestr. Teledu 40 modfedd a chwaraewr DVD, ynghyd â bwrdd pŵl.  

Dwy ris yn arwain i lawr i’r ystafelloedd a ganlyn …

Lolfa haul gyda bwrdd pŵl maint llawn yn arwain at ardal â dec lle ceir twb poeth.

Ystafell golchi dillad gyda pheiriant golchi ac unedau.

Ystafell wely 1 – Ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod gyda chwpwrdd dillad o dderw soled.

Ystafell gawod (cwadrant) â basn ymolchi ac ystafell ar wahân gyda thŷ bach.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – Prif ystafell wely fawr gyda gwely mawr iawn, blanced Gymreig, cypyrddau dillad wedi’u gosod a bwrdd gwisgo. Ffenestr fae fawr yn cynnwys soffa.  

Ystafell wely 3 – Ystafell wely fawr arall gyda gwely mawr iawn o dderw soled. Cist ddillad fawr, cwpwrdd dillad crand a drych hyd llawn.

Ystafell wely 4 – Ystafell â 2 wely sengl gyda chwpwrdd dillad crand o dderw soled a golygfa dros yr ardd gefn. Ystafell fach, sy’n fwy addas i blant.

Ystafell wely 5 – Ystafell wely sengl gyda chwpwrdd dillad o dderw soled a golygfa dros yr ardd gefn amgaeedig.

Ystafell wely 6 – Ystafell wely sengl en-suite, cwpwrdd deuran, cwpwrdd dillad crand a chadair. Mae’r en-suite yn cynnwys cawod, tŷ bach a basn.

Y prif ystafell ymolchi – gyda basn ymolchi a bath â chawod uwch ei ben.

Tŷ bach a basn ymolchi ar wahân.

Gardd

Mae gan y llety hunan-ddarpar hwn yn Llandudno hefyd ardd gefn amgaeedig a giât sy’n gallu cloi.  Mae ganddo dwb poeth ‘jacuzzi’ hyfryd y gall 6-7 o bobl eistedd ynddo’n gyfforddus, gwely haul pren siâp L, a barbeciw. Sied ardd ar gyfer cadw beiciau ac ati, borderi blodeuog hyfryd a lein ddillad.  

Gardd flaen â lawnt, mainc a borderi blodeuog.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely a thyweli bach a mawr (dewch â’ch tyweli eich hunan ar gyfer y twb poeth, os gwelwch yn dda).
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Wi-fi ar gael.
 • Mae cot a chadair uchel ar gael ar gais.
 • Dim anifeiliaid anwes a dim ysmygu yn y llety.
 • Er gwybodaeth, nid oes lle i’r platiau bwyd mawr yn y peiriant golchi llestri
 • Ceir parcio oddi ar y stryd ar gyfer hyd at 4 car ac mae digon o le i ôl-gerbydau (os ydych yn dod â chwch / canŵ). Ceir mannau parcio eraill ar y stryd os oes angen.

Location

Your Llandudno self catering accommodation offers plenty of space inside and outside with a large front garden and enclosed rear garden. Located on a leafy lane there is a certain sense of style and elegance to this holiday home. Just 4 miles from Llandudno itself, Awel y Môr offers a highly convenient location in Rhos on Sea - Llandudno's little sister.

A short 2 minute walk brings you to the seafront and promenade and there is also a train station at Colwyn Bay (0.7 miles) if you would prefer a car free holiday. You’re also within a 10 minute walk of a local shop, Chemist, take-aways and Lidl and just a 15 minute walk to Rhos on Sea town centre. The Toad (0.3 mile) on Cayley Promenade is the nearest good pub and Rhos Fynach is also convenient and includes a park and mini golf.

There are many highly recommended places to eat near your Llandudno self catering house, including Bryn Williams’ new Cafe 1 Restaurant (1 mile) at Porth Eirias’ Waterfront Complex, Hickory’s Smokehouse (0.7 mile) and a Steakhouse that’s even closer and within walking distance. Slightly further, you also have Pen y Bryn pub restaurant at Colwyn Heights (1.5 miles), Afon Conwy Brewers Fayre in Colwyn Bay (2.8 miles) for good family value and Signatures Restaurant in Conwy (6 miles).

The oldest puppet theatre in Britain is also located in Rhos on Sea, whilst a day out to Llandudno (4 miles) is a must with its famous Victorian pier, beach, shops, ski slope and cable cars on the Great Orme and much more. Amongst the other popular attractions in the area, you can get the adrenalin going at Surf Snowdonia (11 miles), enjoy open air concerts and rugby matches at Parc Eirias Park (1.5 miles) and meet the monkeys, penguins etc at the Welsh Mountain Zoo (1 mile). For some relaxing time out, Bryn Euryn Nature Reserve is within 1.5 miles whilst the walled castle town of Conwy (4.9 miles) and Bodnant Gardens (11 miles) are highly recommended.

Beaches

 • Rhos on Sea / Colwyn Bay Beach - winner of the prestigious Blue Flag award - great for swimming, watersports and fishing. Short walk along Cayley Promenade. 0.5 mile
 • Llandudno beach is a fantastic scenic beach that offers beautiful leisurely strolls along the promenade to a fun filled day for all the family. 4 miles

Walking

 • North Wales Coastal Path - from Rhos on Sea, go west towards Llandudno and Conwy or east towards Old Colwyn and Abergele, with spectacular sea views along the way. 0.2 mile
 • Rhos-on-Sea Heritage Trail - takes in 25 historic sites in just 3 hours, including St. Trillo's Chapel (the smallest church in Britain) and the remains of Bryn Euryn - a 5th century hill fort with stunning views. 1.2 miles
 • Geirionydd & Crafnant Lakes (passing Fairy Falls) - Trefriw. Moderate circular walk (approx 3 hours). 16 miles.
 • Carneddau (Snowdonia mountain walks) - Challenging walks, including the 2nd and 3rd highest peaks in Wales. Nearest route starts in Helyg, Capel Curig. 22.5 miles

Cycling

 • The North Wales Coastal Path is perfect for cycling and even better, you can hire bikes for the day at GogCogs Bike Hire on the Promenade (0.8 mile). The best way to see North Wales' stunning coastline.
 • Penmachno Trail - This 18 mile trail takes you through the scenic countryside of the Conwy Valleys. 22 miles

Watersports

 • Colwyn Bay Watersports, Porth Eirias - tuition in sailing, windsurfing and power-boating & hire of sailing, windsurfing, kayaking, canoeing and SUP kit. 1 mile
 • Parc Eirias Swimming Pool - Indoor facilities include six lane 25 metres swimming / leisure pool with various water features and a separate water slide. 1.5 miles
 • Surf Snowdonia - 11 miles
 • Read more about watersports on the North Wales Coast.

Fishing

 • Sea Fishing including boat fishing trips at Rhos on Sea. 1.2 miles
 • Conwy Water Garden - Here you will find 3 coarse fishing lakes surrounded by beautiful woodland of North Wales. Tackle shop, snack shop and restaurant conveniently based on site and also offers disabled access. 8.5 miles.

Golf

 • Rhos on Sea Golf Club - an 18 hole parkland course right beside the sea with fantastic views of the surrounding mountains and valleys. 1.5 miles
 • Conwy Golf Club - This is the 7th Best Golf Course ranked in the top 100 best courses in the world. Complete with clubhouse and restaurant on site. 6 miles.