Marian Graig

Llanbedrog, North Wales Coast

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Wedi ei leoli mewn man o'r neilltu, gellir cerdded o'r llety hunan-ddarpar hwn ar gyfer 2-3 yn Llanbedrog i'r traeth, ty bwyta, tafarn a siop. Twb poeth a stôf llosgi coed.

You can book this property from:

 • £590 per week
 • £84 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Ymlaciwch drwy’r dydd ar draeth maith tywodlyd gan fwynhau gwydraid o win achlysurol ar falconi’r caffi a’ch golygon tua’r môr. Dychwelwch yn hamddenol i’ch llety 5 seren yn Llanbedrog, newid i’ch dillad gorau a’i throi hi tua’r dafarn neu’r bwyty lleol ( 2 funud o waith cerdded). Ar ôl pryd tri chwrs, ewch yn eich holau i’r bwthyn a chamu i mewn i’r twb poeth ar y patio, gyda photel o siampên , o bosib, i orffen y diwrnod mewn steil. Deffrwch y bore wedyn gan wneud yr un fath eto, gan ymweld â’r galeri lleol efallai neu gerdded ar hyd llwybr yr arfordir yn lle.

Dyma flas ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn aros ym mwthyn Marian Graig yn Llanbedrog ar benrhyn godidog ac unigryw Llyn.

Llawr Gwaelod

Llety newydd ei adnewyddu yn Llanbedrog gyda chegin/ ystafell fyw eang wedi ei dodrefnu yn gyflawn. Cynllun agored gyda phob dyfais fodern.

Fe gewch chi bopeth yr ydych chi’n chwilio amdano yn y gegin pum seren gyfarparedig, yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell fawr yn un, ac oerydd gwin.

Mae'r ystafell fyw yn cynnwys stôf llosgi coed inglenook, soffa a chadair ledr gyfforddus a theledu smart gyda freeview yn ogystal a Netflix yn rhad ac am ddim. Darperir DVDs, llyfrau a wifi ar gyfer nosweithiau clyd.

Fyny Grisiau

Prif ystafell wely eang gyda gwely dwbl moethus, dodrefn derw a theledu.

Ystafell wely sengl gyda chwpwrdd, droriau wrth y gwely a theledu.

Ystafell ymolchi hardd gyda baddon, cawod fawr y gellir cerdded i mewn iddi a rheilen gwresogi tywelion.

Gardd

Gardd gaeëdig sydd wedi ei dylunio'n brydferth gyda thwb poeth moethus, preifat. Hefyd gan ei bod wedi ei chyflenwi gyda dodrefn tu allan a set barbeciw Webber, mae'r llety 5 seren hwn yn Llanbedrog yn darparu lle gwych i ymlacio a mwynhau ardal heddychlon Penrhyn Llyn.

Golchdy

Drws nesaf i'r ty mae golchdy arwahân gyda pheiriant golchi a sychu dillad a lle i storio (beics a.y.y.b) os oes angen.

Gwybodeath Ychwanegol

 • Llieiniau gwely, tyweli dwylo a baddon a 2 sychwr gwallt yn cael eu darparu
 • Gwres canolog a thrydan yn cael eu cynnwys. Logiau'n cael eu darparu am ddim ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Wi-fi ar gael yn y bwthyn
 • Netflix
 • 'Ipod docking station'
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais
 • Croeso i 1 ci -  Ni ddylid gadael yr anifeiliaid eu hunain yn y bwthyn ac ni chaniateir cŵn yn y ystafelloedd gwely nac ar y dodrefn.
 • Parcio preifat oddi ar y lôn ar gael ar gyfer 2 gar.

Location

This 5 star Llanbedrog accommodation enjoys a secluded spot in the village itself, within walking distance of everything you need for a relaxing holiday. The seaside village of Llanbedrog is one of the key centres of the unique Llyn Peninsula, a paradise tucked away beyond the mighty mountains of Snowdonia. It is renowned for its long sandy beach and also boasts the renowned Plas Glyn y Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and a tea room with sea views.

Just 300 meters from the cottage you will find The Ship (Y Llong), a lovely pub / restaurant and 500 meters away is another pub (Glyn y Weddw Arms) as well as a Londis store and garage. Some of the most highly recommended restaurants in the area include Tremfan Hall in Llanbedrog (500 meters), Cocunut Kitchen in Abersoch (3 miles) and Plas Bodegroes in Efailnewydd (4.5 miles).

Less than 5 minutes from your Llanbedrog accommodation, the popular coastal resorts of Abersoch (3 miles) and Pwllheli (4 miles) are both renowned for their Blue Flag sandy beaches, watersports and a good selection of restaurants and shops. And if you travel 12 miles to Aberdaron at the tip of the Peninsula and you can catch a boat trip to Bardsey Island. Widespread publicity has also been given to Ty Coch in Porthdinllaen (10 miles), voted “the third best beach bar in the world”. Other popular attractions nearby include Ffestiniog Railway, Cricieth castle and the Italian village of Portmeirion.

If you want to try something different, there’s a clay pigeon shooting school less than ½ a mile from the cottage. Glasfryn Parc, 9 miles away is another great day out, offering a wide range of activities including bowling, go-carting, archery and wakeboarding and has an extensive farm shop, café and restaurant. The Lleyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, also offers a 91 mile coastal path around its stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep.

Beaches
 • Llanbedrog Beach – a mile long sandy beach with a café and huts. One of the calmest beaches in Wales. 750 meters from your Llanbedrog accommodation
 • Abersoch Beach – sandy beach with Blue Flag award. 3 miles
 • View the Top 10 beaches on the Lleyn Peninsula
Walking
 • Llyn Coastal Path – 91 miles around the beautiful Llyn Peninsula. Join the path 0.5 mile from the cottage, by the beach. Turn left towards Pwllheli or right to go to Abersoch.
 • Plenty of marked footpaths starting from the village of Llanbedrog – including a lovely walk up Mynydd Tir y Cwmwd (the headland overlooking the beach), with fine views towards Abersoch, Pwllheli and over Cardigan Bay.
Horse Riding
 • Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 0.75 miles
 • Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 5.4 miles
 • Cilan Riding Centre – near Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 6 miles
 • Find out more about horse-riding on the Lleyn Peninsula
Cycling
 • Find out more about cycling on the Lleyn Peninsula
 • Lôn Eifion Cycleway - old railway track from Bryncir (15 miles) to Caernarfon.
Golf
 • Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 2 miles
 • Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 3 miles
 • Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 4 miles
 • Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 10 miles
Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Lleyn Peninsula – suitable options for all ages.

Watersports
 • Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 3 miles
 • Pwllheli offers one of the finest marinas along Britain’s west coast. 4 miles
 • Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 6 miles
 • Find out more about watersports on the Lleyn Peninsula