Tawelfan

Fairbourne, North Wales Coast

 • 3 Star
 • Mwynhewch wyliau arfordirol ymlaciol yng Ngogledd Cymru yn y llety cysurus hwn i 2 yn y Friog, lai na milltir o'r traeth, a Llwybr Arfordirol Cymru ar stepen y drws. 

You can book this property from:

 • £399 per week
 • £57 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli mewn ardal arfordirol drawiadol, mae'r anecs gwyliau hwn yn cynnig mangre heddychlon gyda digonedd o lwybrau a gweithgareddau ar stepen eich drws. Gyda cyswllt trên gwych i Abermaw (ar draws aber yr afon), Portmeirion, Porthmadog ayb i'r gogledd, Tywyn ac Aberdyfi i'r de, mae hefyd yn le gwych i ddarganfod arfordir Gogledd Cymru ar un o'r teithiau trên mwyaf golygfaol yn y byd.

Llawr Gwaelod

Cegin/Ardal fwyta - yn cynnwys popty a hob trydan, meicrodon, oergell, llestri a bwrdd bwyta.  

Ystafell ymolchi - cawod, basn a thoiled. 

Ystafell olchi dillad - mae'r ystafell hon arwahan i'r anecs ac yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad (yn cael eu rhannu gyda'r perchnogion sy'n byw drws nesaf) a rhewgell (at defnydd y gwesteion yn unig.    

Llawr Cyntaf

Ystafell fyw gyda golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd a'r arfordir ar y gorwel. Dwy soffa ar gyfer dau berson, teledu freeview, chwaraewr DVD, a thân trydan modern.   

Ystafell wely gyda gwely maint king, cwpwrdd dillad a golygfeydd godidog.    

Gardd

Patio gyda mynediad i lawnt estynedig. Mae'r lawnt yn arwain at dŷ hâf ym mhen ucha'r ardd gyda golygfeydd gwych tuag at yr arfordir ar y gorwel.  Bydd y tŷ hâf yn cael ei ddefnyddio yn achlysurol gan y perchnogion ond mae croeso i'r gwesteion hefyd fwynhau'r golygfeydd - lle delfrydol i ymlacio gyda paned o goffi yn y bore, neu bryd o fwyd yn yr awyr agored.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn croeso yn cynnwys te a choffi, siwgwr a llaeth, cacennau cri, bara lleol, menyn Cymreig a cwpwl o boteli cwrw lleol    
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Sychwr gwallt ar gael 
 • Wifi ar gael
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y llety    
 • Lle parcio oddi ar y ffordd 

Location