Dau Ddeg Tri

Conwy, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Wedi ei leoli ar stryd fach dawel yng nghanol Conwy, mae'r ty pen teras hwn yn cynnig popeth sydd angen oi fewn pellter cerdded.

You can book this property from:

 • £775 per week
 • £111 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio ar y stryd

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei leoli ar stryd fach dawel yng nghanol Conwy, mae'r ty pen teras hwn yn cynnig popeth sydd angen oi fewn pellter cerdded. Oddi mewn i waliau castell canoloesol, dyma leoliad trawiadol i fwynhau y gorau o Ogledd Cymru.

Mwynhewch drip ar gwch o'r Marina, ymlaciwch ar ddau draeth yn y dref, darganfyddwch y ty lleiaf ym Mhrydain, a dewis gwych o gaffis, bwytai a bariau. Yn ogystal â'r castell, mae atyniadau eraill gerllaw yn cynnwys Surf Snowdonia a Gerddi Bodnant, tref glan môr Llandudno a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rhestr o bethau i'w gweld a'u gwneud yn faith ac ni cheir gwell lleoliad. 

Llawr Gwaelod

Ardal fyw agored gyda gwres dan y llawr ar gyfer ymlacio mewn steil.

Lolfa/ardal fwyta - soffa a chadeiriau cysurus o gwmpas stôf nwy a theledu, gyda bwrdd bwyta wedi ei leoli ym mhen arall yr ystafell. Dewis o gemau hefyd ar gael. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys unedau gwenithfaen ag wyneb gweithio gwyn, popty trydan, hob nwy, meicrodon, oergell a pheiriant golchi llestri. Rhewgell yn y sied yng nghefn y ty. 

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 - gyda gwely maint king. 

Ystafell wely 2 - gyda gwely maint king. 

Ystafell ymolchi gyda gwres dan y llawr, cawod fawr, 2 basn a thoiled. 

Ail Lawr

Ystafell wely 3 - gyda dau wely sengl sydd ond yn addas i blant. 

Cwrt

Cwrt caeedig yn y cefn gyda dodrefn gardd, yn cynnig llecyn heddychlon i ymlacio, drws nesaf i dy nodedig Plas Mawr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, Prosseco a siocledau    
 • Gwres canolog nwy a thrydan yn gynwysedig    
 • Gwres dan y llawr gwaelod a'r ystafell ymolchi  
 • Dillad gwelyau, tywelion a 2 sychwr gwallt ar gael     
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Wifi ar gael
 • Croesewir hyd at 2 gi    
 • Dim ysmygu tu mewn   
 • Darperir y canlynol: Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau, ffoil a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon a 2 rolyn papur toiled    
 • Parcio ar y stryd os oes lle. Meysydd parcio gerllaw (bydd rhaid talu yma)    

Location