Bwthyn Hendreclochydd

Barmouth, North Wales Coast

 • Golygfeydd anhygoel o'r môr. Mae'r bwthyn hwn ger Abermaw wedi ei adnewyddu'n odidog, ac yn lleoliad gwych i fedru mwynhau y gorau o Ogledd Cymru.  

You can book this property from:

 • £563 per week
 • £80 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi ei gynllunio i wneud y mwyaf o'r golygfeydd anhygoel, mae'r bwthyn hardd hwn yn cynnig mangre helaeth a chyfoes i fedru mwynhau arfordir Gogledd Cymru ar ei orau. Wedi ei leoli mewn cornel trawiadol o Barc Cenedlaethol Eryri, o fewn pellter cerdded i draeth euraidd, Llwybr Arfordirol Cymru a thafarn/bwyty, ac ond 2 filltir o Abermaw. 

Llawr Gwaelod

Ystafell wely 1 - gwely mawr moethus maint king gyda golygfeydd o'r môr. Cypyrddau dillad, cadair ddarllen, dillad gwelyau wedi eu gwneud yn lleol, a gwres o dan y llawr. 

Ystafell wely 2 - ystafell deuluol gyda gwely dwbwl a gwely sengl, cypyrddau dillad, dillad gwelyau wedi eu gwneud yn lleol, gwres o dan y llawr, ac wrth gwrs, golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi gyda chawod fawr, rheilen sychu tywelion, basn fodern a drych gyda golau. 

Cwpwrdd o dan y grisiau gyda peiriant golchi dillad a storfa. 

Llawr Cyntaf

Dyma ystafell i eistedd nol ac ymlacio. Yn meddiannu'r llawr cyfan, mae'r ystafell fyw/bwyta/cegin yn mwynhau digon o olau naturiol, a golygfeydd anhygoel o'r mynyddoedd a'r môr. Wedi ei haddurno mewn dull modern a Chymreig gyda wal gerrig a thrawstiau. 

Mae'r ardal fyw gyda dwy soffa gysurus o flaen y golygfeydd, teledu mawr a DVD.

Cegin fodern yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, meicrodon a bar brecwast gyda golygfeydd o'r mynyddoedd a'r môr. Mae'r bwrdd bwyta hefyd yn mwynhau golygfeydd allan i'r môr. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda golygfeydd hardd a di-dor dros y môr tuag at Ynys Enlli a Phenryn Llŷn. Lawnt a phatio gyda dodrefn gardd. Sied er mwyn storio beiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacen   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât i'r grisiau ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot.  
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn y bwthyn  
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, hylif golchi llestri a tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 
 • Parcio ar gael

Location

Bwthyn Hendreclochydd is set off the North Wales coastal road with a handful of other houses and is surrounded by mountains, farm land and uninterrupted sea views. Barmouth seaside town and Blue Flag Beach is only 2 miles, whilst Cader Idris and all the amenities of Snowdonia National Park are within a short drive. The cottage is a 5 minute stroll to Llanaber's sandy beach and the Wales Coast Path. A 10 minute walk brings you to the nearest train station that can take you all the way up the coast to Pwllheli or all the way down to Aberystwyth on the scenic Cambrian Coast Railway.

The nearest shops (including small supermarkets) can be found at Barmouth and Dyffryn Arudwy (2 miles in either direction). The area also offers plenty of options to eat out and some of the best options include The Bank in Barmouth (2 miles), Nineteen.57  restaurant and bar in Talybont (2 miles), Bwyty Mawddach (10 miles) and for luxury dining, Coes Faen in Barmouth. If you want a relaxing drink with sea views, Norbar is just a 5 minute walk away, whilst The Last Inn in Barmouth is also recommended.

Amongst the numerous attractions in the area, you have a wide range of beaches that start from the doorstep and walks galore, including mount Cader Idris, Mawddach Trail (including the beautiful Barmouth Bridge crossing) and the Wales Coast Path. Other attractions not to be missed include Coed y Brenin's world renowned mountain biking centre, Harlech Castle's World Heritage Site, the Italianate style village of Portmeirion and the Zip Wire and Bounce Below at Blaenau Ffestiniog.

Beaches

Llanaber Beach - Vast and beautiful sandy beach within walking distance. 0.2 mile

Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 2 miles

Morfa Dyffryn – sandy beach and sand dunes. 4 miles

Harlech Beach – sandy beach. 8 miles

Walking

Taith Ardudwy Way - a linear route along the western slopes of the Rhinog range, from Barmouth to Llandecwyn. Access via farmland from the doorstep.

Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 2 miles from cottage.

The Mawddach Trail – Barmouth - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 2 miles

Cadair Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (12 miles).

Cycling

The Mawddach Trail – As mentioned above. 2 miles

Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 15 miles

Fishing

Sea fishing boat trips from Barmouth. 2 miles

Lake fishing on Cregennan Lakes. 14 miles

Watersports

Barmouth Paddle Boarding

Golf

Royal St. David’s at Harlech – 18 hole golf course. 8 miles

Horse riding

Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 3 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 16 miles by road.