Melin Abermaw

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Os ydych yn hoff o erddi yna mae'r llety hwn ar eich cyfer chi. Lleoliad perffaith, preifat ger Bermo. Cysgu 4

You can book this property from:

 • £487 per week
 • £70 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Llai na dwy filltir oddi wrth Bermo, mae’r felin hon sydd wedi ei hadnewyddu yn dyddio nôl i’r 17eg ganrif ac mae hi mewn lleoliad heddychlon gyda 2½ erw o erddi a choetir ysblennydd o’i hamgylch. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.

Mae'r llety hwn yn addas ar gyfer oedolion a phlant 10 oed neu hyn.

Llawr Gwaelod
Ardal fyw a bwyta clyd yn edrych dros yr ardd. Mae yna soffa sy’n mynd yn ôl o flaen stof dân drydan (neu dân agored os bydd cais), ynghyd â phecyn cyfan Sky a chysylltiad we ddiwifr.

Mae’r gegin sydd wedi ei gosod yn llawn yn cynnwys oergell/rewgell, popty trydanol a microdon.

Llawr Cyntaf
Mae digon o le yn y brif ystafell wely, ac mae ganddi wely maint 'king' gyda dillad gwely cotwm a chwilt cynnes, a basn golchi dwylo wedi’i orchuddio.

Yn yr ail ystafell wely mae gwely dwbl a digonedd o le i storio.

Mae baddon a chawod yn yr ystafell ymolchi.

Gardd
Mae 2½ erw o ardd hyfryd gan y bwthyn hwn, wedi eu hymrannu gan afon Dwynant a’i dwr byrlymus. Yn ychwanegol i’r dodrefn gardd a’r cyfleusterau barbeciw mae yma hefyd raeadr, pistyll, dwy bont bren ac un bont gerrig. Gallwch gerdded ar hyd y tir yn edmygu’r casgliad helaeth o blanhigion a'i elfennau nodweddiadol neu gallwch eistedd ac ymlacio ar yr amryw gadeiriau a meinciau sydd wedi eu gosod ar draws y tir.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • *Noder nad yw'r llety hwn yn medru derbyn plant o dan 10 oed*    
 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt. Mae modd darparu blancedi trydan yn y Gaeaf os oes cais.
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn llawn Sky a wifi yn gynwysedig
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn
 • Darperir offer ymolchi
 • Ystafell olchi gymynedol mewn adeilad arwahan ar y safle. Darperir peiriant golchi a sychu dillad a rhesel hongian dillad.
 • Mae lle i un car o flaen y bwthyn. Mae yna hefyd fan parcio ychwanegol i ail gar tu ôl i’r prif dy os oes angen.

Location