Melin Abermaw

Barmouth, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Special offer£50 Discount for 1-2 Guests - weeks only!

You can book this property from:

 • £434 per week
 • £62 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Llai na dwy filltir oddi wrth Bermo, mae’r felin hon sydd wedi ei hadnewyddu yn dyddio nôl i’r 17eg ganrif ac mae hi mewn lleoliad heddychlon gyda 2½ erw o erddi a choetir ysblennydd o’i hamgylch. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.Llawr Gwaelod
Ardal fyw a bwyta clyd yn edrych dros yr ardd. Mae yna soffa sy’n mynd yn ôl o flaen stof dân drydan (neu dân agored os bydd cais), ynghyd â phecyn cyfan Sky a chysylltiad we ddiwifr.

Mae’r gegin sydd wedi ei gosod yn llawn yn cynnwys oergell/rewgell, popty trydanol a microdon.Llawr Cyntaf
Mae digon o le yn y brif ystafell wely, ac mae ganddi wely maint 'king' gyda dillad gwely cotwm a chwilt cynnes, a basn golchi dwylo wedi’i orchuddio.

Yn yr ail ystafell wely mae gwely dwbl a digonedd o le i storio.

Mae baddon a chawod yn yr ystafell ymolchi.Gardd
Mae 2½ erw o ardd hyfryd gan y bwthyn hwn, wedi eu hymrannu gan afon Dwynant a’i ddwr byrlymus. Yn ychwanegol i’r dodrefn gardd a’r cyfleusterau barbeciw mae yma hefyd raeadr, pistyll, dwy bont bren ac un bont gerrig. Gallwch gerdded ar hyd y tir yn edmygu’r casgliad helaeth o blanhigion a'i elfennau nodweddiadol neu gallwch eistedd ac ymlacio ar yr amryw gadeiriau a meinciau sydd wedi eu gosod ar draws y tir.Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt. Mae modd darparu blancedi trydan yn y Gaeaf os oes cais.
 • Gwres canolog olew a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn llawn Sky a gwe ddiwifr yn gynwysedig
 • Mae croeso i un ci bach am gost ychwanegol o £25
 • Dim ysmygu tu mewn i’r bwthyn
 • Darperir offer ymolchi
 • Noder fod angen talu bond ad-daladwy o £50 (gellir talu hwn ar pre-auth ar unrhyw garden)
 • Ystafell olchi gomunol mewn adeilad gwahanol ar y safle. Darperir peiriant golchi a sychu dillad a rhesel hongian dillad.
 • Mae lle i un car o flaen y bwthyn. Mae yna hefyd fan parcio ychwanegol i ail gar tu ôl i’r prif dy os oes angen.
 • Nodwch nad yw’r llety hwn yn caniatáu plant o dan 10 mlwydd oed

Location