Enlli Lodge

Barmouth, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Llety hunan-ddarpar mawr sy’n cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr. O fewn pellter cerdded i draeth tywod hir.

You can book this property from:

 • £563 per week
 • £80 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Sorry, infants (aged under 2) are not allowed at this property
 • Sorry, children (aged between 2 and 17) are not allowed at this property
 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r llety hunan-ddarpar mawr hwn yn y Bermo yn cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr, gan sicrhau eich bod chi’n gallu ymlacio’n llwyr. Mae Enlli Lodge o fewn pellter cerdded i draeth tywod hir, ac mae wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru, llai na milltir o bentref Tal-y-bont sydd â thafarn, siop a bwyty. Ymunwch â’r Llwybr Arfordirol o’r stepen drws, mwynhewch siopau, bwytai a chaffis hynod tref glan môr y Bermo 4.5 milltir i’r de, neu mae Safle Treftadaeth y Byd Castell Harlech 7 milltir i’r gogledd. Wedi ei osod o fewn ei ardd amgaeedig ei hun, dyma’r lle perffaith i gyplau sy’n edrych am wyliau tawel ger y môr yng Ngogledd Cymru.    

Gyda nifer o barciau gwyliau i amlygu poblogrwydd a harddwch yr arfordir gwych hwn, mae Enlli Lodge yn cynnig rhywbeth gwahanol; y cyfle i fwynhau y lleoliad arbennig hwn gyda'r fantais o gael eich gwagle personol eich hun, y tu mewn a thu allan, sy'n rhoi teimlad o breifatrwydd. Fel bonws ychwanegol, os hoffech drafeilio gyda trên, mae llinell reilffordd Arfordir y Cambrian yn pasio drwy'r cae tu ôl yr ardd ac yn stopio yn yr orsaf yn Talybont, lai na milltir i ffwrdd. 

Llawr Gwaelod

Gyda gwres o dan y llawr drwyddo draw, mae’r porthdy croesawgar hwn yn cynnwys lolfa, cegin a man bwyta mawr cynllun agored. Er bod y porthdy hwn ar gyfer 2 berson, mae ganddo’r cyfleusterau i ddiddanu 2 o westeion ychwanegol yn ystod y dydd. Mae hyn yn cynnwys digon o le i 4 person eistedd yn y lolfa, wrth y bwrdd bwyta, ar ddodrefn y teras ac yn y twb poeth. 

Mae’r gegin wedi’i gosod yn llawn ar hyd wal gefn y lolfa, ac mae’n cynnwys oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, sinc, hob a ffwrn. O ffenestr y gegin, mae golygfeydd hyfryd o fynyddoedd y Rhinogydd. Mae gan y man bwyta fwrdd derw soled traddodiadol a phedair cadair, ac mae golau’n hongian yn isel uwch ei ben.

Yn y lolfa, mae llawr derw, lle tân cerrig Cymreig gyda fflam ffug a basged tân, teledu 50” gyda Freeview, soffa a 2 gadair ledr. O’r drysau Ffrengig, gallwch weld eto y golygfeydd o fynyddoedd y Rhinogydd wrth iddynt redeg ochr yn ochr â’r môr tuag at aber afon Mawddach yn y Bermo a Chadair Idris. Mae’r olygfa o ffenestr y lolfa yn rhoi golygfeydd di-ball, fwy neu lai, o Fôr Iwerddon o fewn Bae Ceredigion.   

O’r ystafell wely en-suite ym mhen blaen y porthdy, mae golygfeydd hyfryd o’r môr a’r arfordir yn estyn tuag at Dyddewi. Mae gwely dwbl derw yma gyda phâr o fyrddau bob ochr iddo, cist ddillad a chwpwrdd dillad wedi’i osod. Yn yr ystafell gawod en-suite fawr, mae cawod ddwbl fawr, tŷ bach a basnau twin math Belfast o fewn uned ymbincio. Gellir cael mynediad i’r ystafell gawod hefyd drwy’r ystafell gotiau yng nghefn y bwthyn (gyda mynediad i’r patio a’r twb poeth hefyd).

Gardd

Mae’r llety hunan-ddarpar hwn yn y Bermo wedi’i leoli yn ei ardd a’i batio amgaeedig ei hunan, sy’n ei wneud yn ddelfrydol i anifeiliaid anwes. Mae ferandas y tu allan ar hyd ochr orllewinol a deheuol y porthdy, a dyma’r mannau gorau i eistedd pan fydd yr haul allan yn ystod y dydd. Ynghyd â chadeiriau a mainc esmwyth ratan, mae barbeciw wedi’i adeiladu’n gadarn fel pe bai o gerrig, a gallwch ei ddefnyddio i goginio bwyd, neu i’ch cadw’n gynnes gyda’r nos, fel llosgwr coed. Mae’r holl danwydd angenrheidiol wedi’i ddarparu a’i storio gerllaw.

Mae man eistedd arall i gael (mae’r mynediad iddo drwy’r grisiau o’r teras sydd yng nghefn y porthdy), ac yma, mae golygfeydd panoramig i’w mwynhau o’r mynyddoedd yn ogystal â Môr Iwerddon.

Mae’r twb poeth wedi’i leoli ym mhen gogleddol y porthdy, ac mae golygfeydd hyfryd o’r môr i’w gweld yno hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

·         Bydd pecyn i’ch croesawu yn cynnwys te, coffi a siwgr, cacen gartref a jamiau a wnaed yn lleol.

·         Gwres a thrydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.

·         Darperir 1 sychwr gwallt.

·         Darperir coed ar gyfer y stôf llosgi coed y tu allan.

·         Wi-fi ar gael.

·         Dim ysmygu y tu mewn i’r llety.

·         Croesewir hyd at 2 anifail anwes am ddim – gadewch inni wybod wrth archebu.

·         Lle parcio â giatiau ar gyfer hyd at 2 car.

·         Mae’r eitemau ychwanegol yn cynnwys:
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.

Location

This welcoming, coastal lodge enjoys its own private setting at the far end of a private estate with views to the hills at the rear and splendid views over Cardigan Bay and the Llyn Peninsula to the front. Just a short walk to an amazing beach on the North West Wales coast - a popular destination for anyone in search of a relaxing seaside holiday. With a number of holiday parks to highlight the popularity and beauty of this magnificent stretch of coast, Enlli Lodge offers something different; the opportunity to enjoy this special setting with the benefit of having your own personal space, inside and outside, along with a much greater degree of privacy than a holiday park could ever offer. As an added bonus, if you prefer to travel by train, the scenic Cambrian Coast railway line also passes through the field behind the garden and pulls up at Talybont station, less than a mile away.

With a range of cafes, restaurants, shops and supermarket 4.5 miles away in Barmouth self catering accommodation Enlli Lodge is also 0.7 mile of the village of Tal-y-bont. Amenities in the village includes Tony’s Italian Restaurant & Take Away as well as Ysgethin Inn for a good local pub restaurant after a day of walking the Coastal Path or cycling the Mawddach Trail. Even closer than the village is the renowned Nineteen.57 restaurant and bar, less than half a mile from your Lodge. NorBar fish and chips and bar is also just 2 miles away, near Llanaber, whilst Ael y Bryn at Dyffryn Ardudwy (1.4 miles) and George III at Penmaenpool (11.5 miles) are also worth visiting.

Amongst the popular attractions in the area, Barmouth itself has a wonderful, Blue Flag Beach with spectacular views of the mountains and lovely walks along the Mawddach Estuary. Portmeirion’s Italian Village and Porthmadog with its Welsh Highland Railway are both well worth a visit. Add to that the World Heritage Site of Harlech Castle which overlooks one of the best golf courses in the world and the world renowned mountain biking centre at Coed y Brenin near Dolgellau and there is something for everyone, all within a 20 mile radius.

This Barmouth self catering accommodation is also located within the Snowdonia National Park - a paradise for walkers and climbers. It offers something to suit all tastes, be it sporting activities or simply enjoying a relaxing holiday exploring the sandy beaches or taking a leisurely drive to soak up the breathtaking views of the Snowdonia countryside.

Beaches

 • Tal-y-bont Beach - a beautiful stretch of sand within a short walking distance of your Lodge. 0.3 miles
 • Bennar Beach, Dyffryn Ardudwy - fine, sandy beach backed by the occasional sand dune. Excellent for surfing and believed to be one of the best places in Gwynedd for consistently good waves. Parking nearby and boarded walkway. 2 miles
 • Barmouth Beach – sandy beach with Blue Flag award. 4.5 miles
 • Harlech Beach – sandy beach. 7 miles

Walking

 • Wales Coast Path – can be joined from the doorstep. Go right towards Bennar Beach and the north; left towards Barmouth Beach and the south. 0 miles
 • Y Llethr and Diffwys summits – Dyffryn Ardudwy – moderate / hard walk. 1.4 miles.
 • Panorama Walk – Barmouth - suitable for all ages. 4.5 miles.
 • Mawddach Trail – Barmouth to Dolgellau - suitable for all ages – walkers, cyclists and wheelchair users. 4.5 miles
 • Cader Idris (Snowdonia mountain) – 3 main routes, the nearest being Dolgellau (12 miles).

Cycling

 • The Mawddach Trail – As mentioned above. 4.5 miles
 • Coed-y-Brenin Mountain Biking Centre – Suitable routes for all ages. 18 miles

Fishing

 • Sea fishing boat trips from Barmouth. 4.5 miles

Golf

 • Harlech Golf Club – Royal St. David’s – 18 hole golf course. 7 miles

Horse riding

 • Bwlchgwyn Farm Pony Trekking Centre - suitable for anyone over 4yrs. 5 miles by ferry or steam train (April – September half terms), 17 miles by road.