Beudy Taicroesion

Barmouth, North Wales Coast

 • 3 Star
 • Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a mor yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi.

You can book this property from:

 • £319 per week
 • £46 per night
 • 3 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a môr yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi. 5 munud ar droed at draeth euraidd, mae’r bwthyn hwn ar arfordir Gogledd Cymru mewn lleoliad delfrydol am ychydig heddwch a llonyddwch tra’i fod hefyd o fewn cyrraedd i Bermo gyda’i siopau, bwytai ayb.

Dewch a’ch beiciau am brofiad beicio mynydd gwych gerllaw, neu, am ddiwrnod mwy hamddenol, neidiwch ar y fferi o Bermo i'r Friog, teithiwch ar drên stêm Y Friog neu ymwelwch â phentref Eidalaidd Portmeirion. Ar ôl diwrnod llawn, ymlaciwch yn yr ardd i fwynhau golygfa’r machlud ar y môr.

Llawr Gwaelod

Ceir cegin gyflawn a modern yn y bwthyn hwn (cynnwys microdon ac oergell/rhewgell) a bwrdd bwyd i bedwar. Ystafelloedd gwely clud gyda golygfeydd o’r ardd - un dwbl ac un twin. Ystafell ymolchi foethus gyda chawod uwchben y bath.

Llawr Cyntaf

Lolfa hyfryd ac eang gyda thrawstiau ar hyd y nenfwd a golygfeydd gwych o’r môr. Teledu (sianeli am ddim), DVD a Radio/CD yn gynwysedig.

Gardd

Gardd gyda phatio, dodrefn a set barbeciw. Man delfrydol i fwynhau golygfeydd cefn gwlad a glan môr.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Te, Coffi, Siwgr, Llaeth a Chacen i’ch croesawu.
 • Darperir llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn lleol yn y bwthyn.
 • Dillad gwely, tyweli a sychwr gwallt yn gynwysedig
 • Trydan a gwres canolog olew yn gynwysedig
 • Cot, cadair uchel a giât ar gyfer y grisiau ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Golchdy i’w rannu yn yr ardd gyda pheiriant golchi a sychwr dillad
 • Llyfrau, gemau a gwybodaeth am bethau i’w gwneud yn lleol
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes
 • Anaddas i bobl fethedig
 • Parcio am ddim

Location