Ty Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Llety Hunan-ddarpar Moethus ger Abersoch, Gogledd Cymru. Mae'r Ffermdy yn cynnig croeso 5 seren mewn llecyn arfordirol hardd ym Mhen Llyn. Pellter cerdded i draeth tywod.

You can book this property from:

 • £578 per week
 • £83 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r Ffermdy hwn sy'n dyddio yn ôl i'r 16eg Ganrif yn darparu llety hunan-ddarpar moethus i 7 o bobl, gyda chyfuniad diddorol o hen greiriau gwledig a chelfi modern. Llecyn gwledig sydd hefyd yn derbyn anifeiliaid anwes wedi ei leoli'n gyfleus ger traeth syrffio Porth Neigwl (0.5 milltir) ac Abersoch (2.5 milltir). Ardal i blant chwarae, ystafell gemau a hawliau pysgota afon ar gael i westai.

Llawr Gwaelod

Mae llety gwyliau'r Ffermdy yn eich croesawu gyda chyntedd mawr agored. Trwodd yn yr ystafell fyw / fwyta ceir naws draddodiadol gyda'r trawstiau derw gwreiddiol a thân agored (neu dân trydan) yn y pentan, gyda theledu a fideo.

Mae'r gegin yn fodern, a chyflawn gydag oergell/rhewgell, peiriant golchi, micro-don, peiriant golchi llestri, popty trydan a thegell, tostiwr, haearn a bwrdd smwddio.

Llawr Cyntaf

Mae'r tair ystafell wely (un yn en-suite) yn cynnwys gwelyau dwbl efydd a haearn, un ohonynt yn wely pedwar maen a cheir gwely sengl mewn un ystafell ddwbl hefyd.   Mae baddon sy'n sefyll yn annibynol yn y baddon-dy, ynghyd a chawod ar wahan a thy bach.

Patio yn arwain allan o'r gegin sy'n cynnwys cyfarpar barbeciw a dodrefn gardd.

Ardal batio amgaeedig gyda chyfarpar barbeciw a dodrefn gardd sy'n agor i ardal welltog amgaeedig. Mae hefyd ardal chwarae amgaeedig gyda sleid, siglenni ayyb (rhannu gyda 1 bwthyn arall).

Ystafell gemau tu mewn sy'n cael ei rannu - gyda thenis fwrdd, snwcer a gêm fwrdd bêl-droed.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog, lleiniau gwely, tyweli, glo a logiau yn cael eu darparu.

Cyswllt WIFI ar gael - dewch a'ch gliniadur eich hun.

Darperir sychwr gwallt ar gais.

Croesewir cŵn, ond ni ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn. Wedi'r cyfan, maen nhw hefyd ar eu gwyliau ac rydyn ni eisiau cynnal safon uchel y llety. Codir ffi fechan o £20 yr anifail (uchafswm o 2 gi bach neu 1 ci mawr ar wahan i alsatians), yn daladwy i'r perchennog pan ydych yn cyrraedd. Gadewch i ni wybod os ydych yn dod a chi er mwyn i ni roi giât wrth y grisiau.

Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 27 hefo'i gilydd). Mae 3 bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Llofft Madrun, Sgubor Madrun a Thŷ Madrun (i gyd yn cysgu 7 yr un).

Location