Stabal Madrun

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn gwyliau 5 seren sydd hefyd yn croesawu cwn. Lleolir � milltir o draeth hir tywodlyd Porth Neigwl, Pen Llyn. Poblogaidd ymhlith teuluoedd a syrffwyr.

You can book this property from:

 • £592 per week
 • £85 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Dim tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r bwthyn gwyliau 5 seren hwn yng Ngogledd Cymru ger Abersoch ar fferm arfordirol gydag ystafell gemau ar y lleoliad. Wedi ei adnewyddu'n feddylgar o hen adeilad hyfryd a chadarn, a phellter cerdded hawdd i draeth hir a thywodlyd Porth Neigwl - poblogaidd gyda syrffwyr a theuluoedd. Mae'r bwthyn hyfryd hwn yng Ngogledd Cymru yn cynnig encil heddychlon a gwledig ac yn safle hwylus i archwilio'r ardal o gwmpas. Wedi ei ddylunio hefyd i ddarparu gwyliau hwylus i westeion anabl.

Llawr Gwaelod

Mae'r ystafell fyw a bwyta eang wedi ei dodrefnu'n draddodiadol gyda thrawstiau a phentan sy'n rhyddhau gwres o stôf losgi coed neu dân trydan. Teledu a fideo.

Yn y gegin, ceir popty trydan a thegell, oergell a rhewgell, golchwr llestri, golchwr dillad, microdon, tostiwr, haearn a bwrdd smwddio.

Un ystafell wely dwbl gyda en-suite yn cynnwys cawod, toiled a basn, a gyda gwely pedwar postyn deniadol. Mae'r ystafelloedd eraill yn un dwbl ac un twin. Mae'r brif ystafell ymolchi yn agos i'r ystafelloedd hyn ac mae'n cynnwys Jacuzzi.

Gardd

Ardal batio amgaeedig gyda dodrefn gardd a golygfeydd o gefn gwlad. Mae'r ardal batio hefyd yn agor i ardal chwarae fawr, amgaeedig gyda sleid, siglenni ayyb (rhannu gyda 1 bwthyn arall)

Gwybodaeth Ychwanegol

Trydan a gwres canolog, logiau a glo i gyd yn cael eu darparu yn y bwthyn gwyliau hwn yng Ngogledd Cymru.

Sychwr gwallt ar gael ar gais.

Cyswllt WiFi ar gael - dewch a'ch cyfrifiadur / gliniadur eich hun.

Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn ddelfrydol ar gyfer plant ifanc ac mae hefyd wedi ei ddylunio i ddarparu gwyliau hwylus i westeion anabl:

 • Croesewir cŵn tywys
 • Mynediad i gadair olwyn yn y gawod
 • Cadair i'r gawod
 • Switsys lefel isel
 • Canllawiau
 • Drysau llydan
 • Cadair uchel
 • Mynediad hawdd a lle parcio tu allan y drws

Croesewir cŵn, ond ni ddylid eu gadael ar eu pennau eu hunain yn y bwthyn. Wedi'r cyfan, maen nhw hefyd ar eu gwyliau ac rydyn ni eisiau cynnal safon uchel y llety. Codir ffi fechan o £20 yr anifail (uchafswm o 2 gi bach neu 1 ci mawr ar ar-wahan i alsatians a chi defaid Almaeneg), yn daladwy i'r perchennog pan ydych yn cyrraedd. *Gadewch i ni wybod o flaen llaw os ydych yn dod a chi er mwyn i ni roi giât wrth y grisiau cyn eich cyrhaeddiad.

Mae'r lleoliad yma hefyd yn wych ar gyfer grwpiau (cysgu hyd at 13 hefo'i gilydd). Mae  bwthyn moethus arall ar y safle - edrychwr ar argaeledd Sgubor Madrun (cysgu 7).

Location

This attractive Abersoch self catering cottage is situated on a working farm in a beautiful location on the Llyn Peninsula. Just over ½ a mile away from Porth Neigwl (Hell's Mouth) beach, popular with surfers, and Abersoch (3 miles), which is well known for water sports activities. Several other sandy beaches, coves and rock pools are also within a few miles of this North Wales holiday cottage.

The picturesque village of Llangian with Post Office/shop and a 6th Century Church lies a mile away. Llanengan village has a fine medieval church and a country pub (delicious grub!) one and a half miles away. Both villages have a telephone kiosk.

The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and water sport. With nearly 100 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place to come for a walking holiday.

Explore from this Abersoch self catering cottage and take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, try your hand at fishing, horse-riding or golf and enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches

Porth Neigwl - 4 mile sandy beach. Good surf and dog friendly. 0.5 mile

View the Top 10 beaches on the Llyn Peninsula.

Watersports

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 0.5 mile

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 3 miles

Find out more about watersports on the Llyn Peninsula.

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 mile from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 18 miles from cottage.

Fishing

River fishing available to guests at Stabal Madrun cottage. Can be arranged with owners on arrival.

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 3 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 7 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 10 miles.

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 14 miles

Horse-riding

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 4 miles

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 4.5 miles

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles

Find out more about horse-riding on the Llyn Peninsula.

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula.