Beudy'r March

Abersoch, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn Gwyliau 5 seren ger Abersoch, Gogledd Cymru gyda gardd breifat amgaeedig, mewn llecyn hyfryd. Taith gerdded 10 munud yn unig i'r traeth tywod agosaf.

You can book this property from:

 • £763 per week
 • £109 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn gwyliau 5 seren ym Mhen Llyn gyda thwb poeth preifat yn yr ardd. Bwthyn cerrig ydy Beudy'r March, sy'n sefyll ei hunan, 1 filltir o bentref Abersoch gyda'i draeth tywodlyd, llwybr arfordirol, chwaraeon dwr, tai bwyta, siopau a thafarndai. Mae gan y bwthyn clyd hwn ardd breifat ac mae hefyd yn cynnig lleoliad gwych i archwilio gweddill ardal hardd Penrhyn Llyn a thu hwnt. Ewch ar drip cwch i Ynys Enlli, marchogaeth, syrffio a go-cartio, neu fwynhau dyddiau fwy ymlaciol yn Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Portmeirion, Rheilffordd Ffestiniog, amryw o gestyll a llawer mwy.

Llawr Gwaelod

Mae Beudy'r March yn fwthyn gwyliau un llawr ac mae ganddo ystafell fyw helaeth a chlud, gyda stof llosgi coed trydan a drysau patio yn arwain i'r ardd. Mae'r gegin wedi ei dodrefnu'n llawn ac yn cynnwys oergell/rhewgell, popty/hob, peiriant golchi/sychu dillad, peiriant golchi llestri a micro-don.

Ceir dwy ystafell wely; un ystafell deulu gyda gwely dwbl a sengl ac un ystafell twin. Mae'r ystafell ymolchi sydd ar wahân yn cynnwys bath/cawod.

Gardd

Nodwedd arbennig o'r bwthyn gwyliau moethus hwn ydy'r ardd breifat a thwb poeth. Ceir barbeciw a seti ar y patio, yn ogystal â digonedd o le i barcio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Lleiniau gwely a thyweli'n cael eu darparu.
 • Cyfleusterau smwddio ar gael
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a'ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Dim ysmygu
 • Croesewir 1 ci (£25).
 • Nodwch: Ni allwn gadarnahu bydd y twb poeth wedi dod i dymheredd pan gyrhaeddwch gyntaf ohewrydd mae yna glanhau hanfodol yn digwydd rhwng pob archeb.

Location

From this detached holiday cottage Abersoch with all its restaurants, shops, pubs, cafes and beaches is just 1 mile away. Situated on the grounds of a traditional family run beef and sheep farm and only 10 minutes walk from the nearest sandy beach, it’s the perfect location for your holiday on the Llyn Peninsula in North Wales.

Abersoch, although small, is well supplied with numerous good eating places and shops. It also has a wonderful Blue Flag award winning sandy beach and hosts many national boating events each year. A mile away, the picturesque village of Llangian has a 6th Century Church.

The Llyn Peninsula, where the Welsh language and way of life still flourish, is renowned for its beautiful beaches and water sport. With nearly 100 miles of stunning coastline, an array of hills of varying height inland plus the majestic mountains of Snowdonia on your doorstep, it’s also a great place to come for a walking holiday.

Take a boat trip to Bardsey Island, a former site of religious pilgrimage, try your hand at fishing, horse-riding or golf and enjoy go-karting, ten-pin bowling, archery etc at Glasfryn Parc. Plas Glyn-y-Weddw, a magnificent Manor with galleries, beautiful gardens and tea room with sea views is well worth a visit, whilst Ffestiniog Railway, castles and the Italian village of Portmeirion are all nearby.

Beaches

Abersoch beach – sandy beach with Blue Flag award. 1 mile

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 1 mile

Porth Neigwl (Hell’s Mouth) is a very popular venue for surfers and body boarders. 2.5 miles

Pwllheli offers one of the finest marinas along Britain’s west coast. 5.5 miles

Find out more about watersports on the Lleyn Peninsula

Walking

Llyn Coastal Path – 84 miles around the Llyn Peninsula, from Caernarfon to Porthmadog. Join the path 0.5 mile from the cottage.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 15 miles from cottage.

Fishing

Read more about the range of opportunities to go fishing on the Llyn Peninsula – suitable options for all ages.

Golf

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 1.5 miles

Llyn Golf Centre – Pen-y-Berth. 15 bay driving range, practice green and bunker and 9 hole golf course with sea views. For beginners and advanced players - hire clubs available. 3 miles

Pwllheli Golf Club - 18 hole golf course, suitable for golfers of all ages and abilities. 6 miles

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 11 miles

Horse-riding

Llanbedrog Riding Stables - Horse-riding lessons etc. Beach and hill rides. 1.5 miles

Cilan Riding Centre – Abersoch. Beach rides and more. Great for kids and novices. 4 miles

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Pwllheli. Stud farm and rides for any level of experience. 7 miles

Find our more about horse-riding on the Llyn Peninsula

Cycling

Find out more about cycling on the Llyn Peninsula