Beudy Talgrwn

Abergele, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mwynhewch y llonyddwch, y golygfeydd pell-gyrhaeddol yr holl ffordd i’r arfordir, a’r lleoliad canolog i ddarganfod Gogledd Cymru.

You can book this property from:

 • £391 per week
 • £56 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch y llonyddwch, y golygfeydd pell-gyrhaeddol yr holl ffordd i’r arfordir, a’r lleoliad canolog i ddarganfod Gogledd Cymru. Mae’r bwthyn fferm croesawgar hwn wedi ei leoli ar godiad gerllaw tref arfordirol Abergele. O Barc Cenedlaethol Eryri, i gestyll niferus, traethau a Llwybr Arfordirol Cymru, i drefi marchnad a dinas Rufeinig Caer, mae’r bwthyn hwn wedi ei amgylchynu gan gyfoeth o atyniadau.

Llawr Gwaelod

Cegin olau ac eang gyda popty a hob, meicrodon, oergell/rhewgell a pheiriant golchi llestri, bwrdd bwyta i 4 a ffenestr fawr i fframio’r golygfeydd anhygoel.

Lolfa – ystafell draddodiadol gyda trawstiau, dwy soffa gyfforddus o flaen stôf drydan, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell Haul – drysau patio yn arwain o’r lolfa i ystafell haul ymlaciol gyda golygfeydd o’r patio a chefn gwlad.

Ystafell wely 1 – gwely dwbwl gyda golygfeydd pell-gyrhaeddol yr holl ffordd i arfordir Gogledd Cymru (ceir mynediad i’r ystafell hon drwy ystafell wely 2).

Ystafell wely 2 – dau wely sengl.

Ystafell ymolchi – cawod fawr, toiled, basn a rheilen sychu tywelion (mynediad i’r ystafell hon drwy ystafell wely 2 hefyd).

Gardd

Patio preifat a chaeedig yn y cefn, gyda bwrdd a chadeiriau i fedru mwynhau’r lleoliad tawel. Patio llai o flaen y tŷ gyda dodrefn gardd.

Gwybodaeth Ychwanegol

· Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, cacen a menyn Cymreig

· Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig

· Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig

· 1 sychwr gwallt ar gael

· Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i’r cot

· Wi-fi ar gael

· Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu

· Parcio ar gyfer 2 gerbyd

· Bwthyn ar fferm deuluol. Mae’r perchnogion yn byw drws nesaf ac yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau, gwybodaeth neu argymhellion lleol

Location